Artikel
Skole har manglet en tillidsrepræsentant: Det har været svært
møde kvinder shutterstock

Skole har manglet en tillidsrepræsentant: Det har været svært

Det betyder noget for både lærere og ledelse, når lærerne ikke har en talsmand. Det ved man på Århus Statsgymnasium. I syv måneder har skolen stået uden en TR.

I syv måneder har lærerne på Århus Statsgymnasium manglet en tillidsrepræsentant (TR). Det har kunnet mærkes.

”Det har fyldt meget, at vi ikke har haft en TR. Mange har savnet en at spørge til råds. En, som har overblik og bedre kan se, hvad der er rimeligt, for eksempel i forhold til mængden af arbejdsopgaver,” siger Oluf Lindberg-Nielsen, der underviser i dansk og filosofi på skolen.

Da skolens seneste TR stoppede i efteråret 2020, ønskede ingen at påtage sig posten.

”Det har været et stort samtaleemne på lærerværelset. Folk har opfordret hinanden på kryds og tværs til at stille op,” fortæller Oluf Lindberg-Nielsen.

Også rektor Dorte Fristrup har kunnet mærke, at den person, der normalt er bindeleddet mellem lærere og ledelse, har manglet.

”Jeg har savnet tillidsrepræsentanten i mange sammenhænge. TR er en vigtig sparringspartner for mig som rektor,” siger Dorte Fristrup.

”Jeg bruger blandt andet TR til at tage temperaturen på lærerværelset: Hvordan har lærerne det? Er der noget, vi skal være opmærksomme på? Hvordan er arbejdsbelastningen? Oplever nogle grupper et særligt pres lige nu? Den viden er langt sværere at få, når TR mangler,” siger hun.

Blinde vinkler
Dorte Fristrup har følt, at hun har haft en god dialog og en høj grad af fortrolighed med de tidligere TR’er. Det er afgørende for at kunne at drive en god skole med et godt arbejdsmiljø, mener hun.

”Der kan være situationer, hvor vi i ledelsen har nogle blinde vinkler. Derfor har jeg som rektor brug for TR’s blik og input. Det er vigtigt at blive prikket på skulderen, hvis der er noget, lærerne er utilfredse med,” siger Dorte Fristrup.

Det har fyldt meget, at vi ikke har haft en TR. Mange har savnet en at spørge til råds.

Oluf Lindberg-Nielsen, lærer og nyvalgt TR
Århus Statsgymnasium

I mangel af en TR bad hun lærergruppen om at udpege en ekstra lærerrepræsentant til skolens samarbejdsudvalg (SU).

”I den her periode har jeg brugt SU mere, end jeg plejer,” siger Dorte Fristrup.

Det har ikke gjort det lettere, at det har været et usædvanligt år med nedlukning, virtuel undervisning og forandrede arbejdsvilkår for både lærere og ledelse.

”I en normal hverdag kan jeg spise frokost med lærerne og fornemme stemningen eller gå hen til kaffeautomaten og opfange, hvis en lærer har problemer. Godt nok har vi haft virtuelle personalemøder, men det er slet ikke det samme,” siger Dorte Fristrup.

Oluf Lindberg-Nielsen er enig i, at det har været et ekstra svært år at undvære en TR i.

”Mange ændringer er blevet besluttet temmelig hurtigt. Det ville have været rart at have haft en TR, så man også kunne have fået lærernes perspektiv med,” siger han.  

Nødløsning
Det er svært for en skole at undvære en TR – corona eller ej, siger Jess Rasmussen, der er konsulent i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). Ledelsen mangler en vigtig sparringspartner, og den enkelte lærer mangler en, der lytter og går videre med problemer, forklarer han.

Jess Rasmussen har i det seneste år ageret TR på Århus Statsgymnasium. Han har deltaget i lønforhandlinger og talt med lærere og ledelse, når der har været behov for det. Men det har været en nødløsning, understreger han.

”En stærk TR er en del af hverdagen på skolen. Det er en, som repræsenterer hele lærerkollegiet og formår at gøre det tydeligt over for ledelsen, at man netop har et bredt mandat i ryggen,” siger Jess Rasmussen.

Enig lærergruppe
Men den lange periode uden en TR har også bragt noget positivt med sig, fortæller Oluf Lindberg-Nielsen. En virkelig god dialog spirede frem i lærerkollegiet, og i fællesskab har lærerne fået sat ord på, hvad de egentlig ønsker af en TR, og hvor de vigtigste opgaver ligger.

”Det har været en rigtig god proces. Vi har taget nogle diskussioner, som vi ellers ikke ville have gjort. Vi er blevet meget mere bevidste om, hvad en TR skal tage sig af, og hvad vi her på skolen særligt har brug for,” siger Oluf Lindberg-Nielsen.

Jeg bruger blandt andet TR til at tage temperaturen på lærerværelset. 

Dorte Fristrup, rektor
Århus Statsgymnasium

Snakken i lærergruppen gjorde det tydeligt, at størstedelen af lærerne ser ens på langt det meste. Og netop den store grad af enighed fik Oluf Lindberg-Nielsen til at tage beslutningen om at stille op som TR, da der i sidste måned var TR-valg på alle landets gymnasier. Så fra august har det århusianske gymnasium igen en TR.

”Jo mere vi snakkede sammen i lærergruppen, jo mere kunne jeg se mig selv i rollen. Den meget store enighed i lærerkollegiet har været afgørende. Det gør opgaven som TR meget lettere,” siger Oluf Lindberg-Nielsen, der har været på skolen siden 1995.

”Jeg ville ikke have lyst til at være TR, hvis jeg vidste, at jeg var uenig med flertallet af mine kolleger på nogle grundlæggende ting. Men jeg ved, at mine holdninger flugter med mine kollegers, og det er rart,” tilføjer han.

Dialog og samarbejde
Traditionelt har det været TR’s rolle at håndhæve overenskomsten på arbejdspladsen. Sådan er det stadig, men den moderne TR gør meget mere. I dag går TR ind og tager ansvar, blandt andet i håndtering af personalesager, eksempelvis i forbindelse med langtidssygemeldinger.

I dag kan TR også i høj grad sætte sit aftryk på arbejdsmiljøet. TR indgår i stigende grad i dialog med ledelsen om, hvordan man får arbejdspladsen til at fungere godt i hverdagen og bliver mange steder inddraget i forskellige processer, for eksempel arbejdstidsplanlægning.

Læs: Den dygtige TR får stor indflydelse

Oluf Lindberg-Nielsen håber på en god dialog og et tillidsfuldt samarbejde med ledelsen, og at han derigennem kan få indflydelse, når beslutninger bliver truffet. At han taler på vegne af et meget enigt lærerkollegium, håber han, vil give hans stemme styrke.

”Jeg tænker, at det handler om at finde en balance. Jeg skal kommunikere klart og ærligt melde ud, hvad vi gerne vil, men jeg ved også godt, at vi ikke får alt igennem, og at det i nogle situationer vil handle om at søge det bedste kompromis,” siger Oluf Lindberg-Nielsen, der så småt har taget hul på TR-jobbet sammen med sin suppleant. Det er dog først den 1. august, de reelt begynder.

Han glæder sig og oplever det ikke som et ekstra pres, at stolen har stået tom i et godt stykke tid. 

”Nej, tværtimod, jeg tror, at mine kolleger har en stor forståelse for, at det ikke er nogen let rolle,” siger Oluf Lindberg-Nielsen.

TR's rolle

  • Skal medvirke til, at lærerne har gode løn- og arbejdsforhold, og at skolen er en attraktiv arbejdsplads.
  • Skal være et samarbejdende bindeled mellem lærere og ledelse.
  • Er GL’s lokale repræsentant og interessevaretager for lærerne.
  • Har ansvaret for, at overenskomsten overholdes.
  • Repræsenterer lærerne lokalt i alle spørgsmål om aftalte løn- og arbejdsforhold.

 

TR's opgaver

  • Hjælper lærerne i hverdagen med stort og småt i forhold til deres arbejdsforhold.
  • Repræsenterer lærerne i SU/MIO og ofte også i bestyrelsen.
  • Forhandler lokalløn mv. med ledelsen.
  • Hjælper lærerne i forbindelse med personsager.
  • Er bisidder ved personsager, for eksempel afskedigelser.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater