Artikel
Tillidsrepræsentanter: Vi kan bruge OK 21 til at få indflydelse
samtale

Tillidsrepræsentanter: Vi kan bruge OK 21 til at få indflydelse

Den nye overenskomst kan give tillidsrepræsentanten bedre mulighed for at påvirke ledelsens planlægning af arbejdsopgaver sammenholdt med lærernes tidsforbrug, mener tre tillids­repræsentanter. Den gode dialog med ledelsen er dog stadig det vigtigste værktøj, mener de.

Tekst_ Vorre

Hvordan planlægger ledelsen, hvor mange opgaver den enkelte lærer skal løse over et år, og hvor meget tid er der sat af til opgaverne? På nogle skoler er disse planlægningstal gemt væk i rektors skuffe, mens de andre steder ligger frit fremme.

Den nye overenskomst slår fast, at tillidsrepræsentanten i slutningen af normperioden skal have indsigt i ledelsens planlægningstal, og at lederen skal drøfte det samlede timeforbrug og planlægningstal med tillidsrepræsentanten.

Dermed får tillidsrepræsentanten en mulighed for at spille en større rolle i, at kollegerne eksempelvis får en mere jævn arbejdsbelastning, og at der er sammenhæng mellem opgaver og tid til at løse dem. Men der er ingen garanti for, at det lykkes. Det mener tre tillidsrepræsentanter, som vurderer deres egen og andre tillidsrepræsentantens rolle og muligheder for at hjælpe kollegerne med OK 21 i hånden.

De tre tillidsrepræsentanter slår fast, at den nye overenskomst ikke ændrer ved, at en god dialog med ledelsen stadig er det vigtigste redskab for at udrette noget godt for lærerne.

“TR og ledelsen skal nu drøfte det samlede timeforbrug, og vi skal have indsigt i planlægningstallene i slutningen af normperioden. Det er relativt luftigt formuleret, og det er ikke håndfast, hvordan den regel skal håndhæves. Som TR’er skal vi arbejde benhårdt på at vise, at øget åbenhed om tidsforbrug og planlægningstal ikke kun er en fordel for lærerne, men at det i lige så høj grad vil være til gavn for ledelsen,” siger Magnus Porse, som er tillidsrepræsentant på Viborg Gymnasium og formand for netværksbestyrelsen GL Viborg.

Som TR har du dog kun de bløde magtmidler, da de hårde magtmidler forsvandt med OK 13.

Magnus Porse, tillidsrepræsentant
Viborg Gymnasium

Han nævner som eksempel, at hvis det viser sig, at lærerne i en bestemt faggruppe på en skole hvert år ligger i overtid, kan TR gå ind i at løse det problem.

“Som TR har du dog kun de bløde magtmidler, da de hårde magtmidler forsvandt med OK 13. Vores vigtigste redskab er derfor dialogen med ledelsen, og hvordan vi bruger den til at påvirke og søge indflydelse. Det kan godt være et langt, sejt træk,” siger Magnus Porse, som også lægger vægt på, at TR ikke bare står alene, men også skal søge sparring hos for eksempel arbejdsmiljørepræsentant, SU-medlemmer, TR-suppleant og selvfølgelig være i tæt dialog med alle kollegerne.

Forskel på ledere
Det er Pia Flindt enig i. Hun er tillidsrepræsentant for hhx-lærerne på Herningsholm Erhvervsgymnasium i Ikast og formand for GL’s netværksbestyrelse for erhvervsgymnasier i Midtjylland Vest.

“Vores rolle som TR er at gå i dialog med ledelsen, men det kræver selvfølgelig, at ledelsen er villig til at gå i dialog med os. Jeg ved, at der på nogle skoler er nogle knaldhårde ledere, som ikke lytter til TR,” siger Pia Flindt og understreger, at hun ikke taler om sin egen ledelse.

Når den nye overenskomst giver tillidsrepræsentanten ret til at se planlægningstal i slutningen af normperioden, er det ifølge hende et godt redskab, som skal bruges. Problemet kan være, at ledelsen nogle steder måske ikke mener, at det er et fremskridt at dele planlægningstallene. Tværtimod.

“TR’er skal selvfølgelig søge dialogen og så stå fast på, at vi skal inddrages og tages alvorligt i drøftelsen af det samlede timeforbrug og planlægningstallene. Som TR skal man også kunne stå fast og insistere på at bruge den mulighed for at blive inddraget, men det bedste er selvfølgelig, at man kan indgå i en konstruktiv dialog,” siger hun.

Det er stadig meget op til ledelsen, hvor meget indflydelse TR har.

Pia Flindt, tillidsrepræsentant
Herningsholm Erhvervsgymnasium

Hun mener, at den arbejdstidsaftale, som kom med OK 13, har gjort det vanskeligere at være tillidsrepræsentant. De centrale akkorder forsvandt, og hvis ledelsen ønskede det, mistede TR meget indflydelse på skolen. TR’s rolle blev mindre håndfast, men bestemt ikke mindre vigtig. Pia Flindt mener, at der er skoler, hvor der er en god dialog og samarbejde, og så er der det modsatte.

“Det er stadig meget op til ledelsen, hvor meget indflydelse TR har. Det vil det nok også være med OK 21, men der er nogle nye redskaber i overenskomsten, og ledelsen skal inddrage os noget mere. Spørgsmålet er, hvordan det vil blive håndteret i praksis på den enkelte skole,” siger Pia Flindt.

Fungerer allerede i praksis
På Christianshavns Gymnasium i København fortæller tillidsrepræsentant Eik Rødgaard Andreasen, at de nye formuleringer om arbejdstid i OK 21 i grove træk allerede bliver praktiseret på hans skole.

I slutningen af skoleåret sidder Eik Rødgaard Andreasen endda med til en afsluttende arbejdstidssamtale mellem læreren og den nærmeste ledelse. Det er ikke en ret, som tillidsrepræsentanten har i den nye overenskomst.

“Samtalen evaluerer og afslutter skoleåret i forhold til opgaver og tidsforbrug, og samtalen sætter samtidig det nye skoleår i gang i forhold til de kommende arbejdsopgaver. Lærerne vil gerne have tillidsrepræsentanten med til det møde,” siger Eik Rødgaard Andreasen.

Som TR kan du spille en aktiv rolle, i forhold til at alle får mest muligt ud af samtalerne.

Eik Rødgaard Andreasen, tillidsrepræsentant
Christianshavns Gymnasium

I den nye overenskomst har læreren i normperiodens begyndelse ret til en samtale med ledelsen om opgaveporteføljen og omfanget af opgaverne, og derudover har den enkelte lærer ret til en samtale med den nærmeste leder med godkendelse af timeforbruget en gang i kvartalet.

Den type samtaler har lærerne også på Christianshavns Gymnasium. Men her er Eik Rødgaard Andreasen dog ikke med.

“Det vil rent tidsmæssigt også være svært for en tillidsrepræsentant at overkomme. Men som TR kan du spille en aktiv rolle, i forhold til at alle får mest muligt ud af samtalerne. TR kan klæde lærerne bedst muligt på til samtalerne, og vi kan også tale med ledelsen om, hvad man gør, hvis der er diskrepans mellem arbejdsopgaver og tidsforbrug. Samtalerne skal jo ikke være staffage og handle om, at lærerne skal arbejde smartere. De skal have værdi for medarbejderne og dermed for skolen,” siger Eik Rødgaard Andreasen.

OK 21 er ikke vedtaget endnu. Aftalen bliver sendt til urafstemning blandt GL’s medlemmer efter påske.

Tema: Tillidsrepræsentantens rolle

 

Lige nu vælger skolerne tillidsrepræsentanter. Hvad kan en god TR? Hvilken betydning har TR for lærerne? Og bliver det anderledes i fremtiden? Vi zoomer ind på rollen.

Magnus Porse

Tillidsrepræsentant, Viborg Gymnasium

 

Pia Flindt

Tillidsrepræsentant, Herningsholm Erhvervsgymnasium

 

Eik Rødgaard Andreasen

Tillidsrepræsentant, Christianshavns Gymnasium

 

Fakta om OK 21

Det siger den nye overenskomst om TR-rollen

  • Leder og TR drøfter samlet opgørelse af timeforbrug ved norm-periodens udløb, og TR skal have indsigt i det samlede timeforbrug sammenholdt med ledelsens planlægningstal.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater