Artikel
Gymnasielærerne stemmer ja til ny overenskomst
Formand 04 Tomas Kepler

Gymnasielærerne stemmer ja til ny overenskomst

GL's formand glæder sig til at komme i gang med at bruge den nye overenskomstaftale. Han kalder situationen historisk.

Et flertal af gymnasielærerne har stemt ja til den nye overenskomst. Af de afgivne stemmer landede 82 procent på ja, 12 procent på nej og 6 procent af stemmerne var blanke. 

Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler er glad for resultatet.

“Jeg tror, at de mange tilkendegivelser får positiv betydning for vores mulighed for at finde frem til nogle gode implementeringer af aftalen,” siger Tomas Kepler.

Færre har stemt
GL’s formand ærgrer sig dog over stemmeprocenten. 43,7 procent af de stemmeberettigede medlemmer af GL har stemt, i 2018 stemte 76 procent.

“Som faglig forening ønsker vi naturligvis høj deltagelse, når vi går direkte ud og spørger medlemmerne om det overenskomstgrundlag, de skal arbejde efter de næste år,” siger Tomas Kepler, der har flere gisninger om, hvad den lavere stemmeprocent kan skyldes.

Han nævner for det første det særlige konfliktforløb omkring OK 18.

“Vi stod jo i realiteten over for en konflikt, og det, tror jeg, gjorde, at hele overenskomstforløbet var meget mere inde på vores medlemmers radar,” siger Tomas Kepler.

Det er første gang i mange år, at vi har fået et overenskomstresultat med reelle forbedringer af lærernes arbejdsvilkår.

Tomas Kepler, formand
GL

Derudover mener han også, at den særlige tid med coronaepidemien kan have påvirket deltagelsen.

“Vores medlemmer er jo fuldstændigt lagt ned af coronaundervisning og ekstraordinære arbejdsforhold, som måske også har resulteret i, at man ikke har haft så meget overskud til at sætte sig ind i overenskomstresultatet,” siger Tomas Kepler, der understreger, at GL’s hovedbestyrelse vil drøfte OK 21’s proces og stemmedeltagelse.

OK 21 og involvering
GL er allerede så småt gået i gang med at drøfte implementeringen af overenskomsten med tillidsrepræsentanter på virtuelle møder, og det arbejde skal nu i højere grad udrulles. 

“Vi skal have skabt nogle fora, hvor vi kan drøfte med tillidsrepræsentanterne, hvordan de lokalt kan arbejde med aftalen, og hvordan vi centralt kan understøtte arbejdet,” siger Tomas Kepler, der beskriver situationen som historisk.

“Det er første gang i mange år, at vi har fået et overenskomstresultat med reelle forbedringer af lærernes arbejdsvilkår, og jeg fornemmer i høj grad gejst og energi i organisationen til at komme i gang med at bruge aftalen.” 

Ifølge overenskomstaftalen skal der blandt andet være en løbende dialog mellem leder og underviser og godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. Efter normperiodens udløb skal lederen og tillidsrepræsentanten drøfte en samlet opgørelse af timeforbruget ud fra medarbejdernes tidsregistreringer. Målet er, at retningslinjerne skal medvirke til at sikre gymnasielærerne en mere jævn arbejdsbelastning og skabe mere åbenhed og transparens.

Arbejdet med implementeringen af den nye overenskomst vil GL kombinere med projektet med større involvering af medlemmerne, fortæller Tomas Kepler.

“OK 21 leverer et skelet, hvorpå man lokalt kan bygge indsatser med involvering af medlemmerne, der kan forbedre lærernes arbejdsvilkår. Overenskomsten kan ikke håndtere alt, for i nogle spørgsmål kræver det mere involvering, når man vil forbedre lærernes arbejdsvilkår,” siger han.

Læs: GL vil involvere lærere i at skabe bedre arbejdsforhold

GL’s afstemningsresultat indgår i Akademikernes samlede afstemningsresultat.​ De 26 akademikerorganisationer har samlet set stemt ja; 95,5 procent har stemt ja, 4,5 procent har stemt nej. Resultatet dækker over, at 25 organisationer har haft flertal for et ja, mens én organisation – Jo​rdemoderforeningen – har haft et flertal for et nej. 
Da Akademikerneområdet afstemningsmæssigt set er ét ​forhandlingsområde, betyder det samlede flertal, at forliget er godkendt for alle.
De AC-organisationer, der stemmer ved urafstemning, har i gennemsnit haft en stemmeprocent på 34.

OK 21: Aftalen kort fortalt

  • Lønstigninger på 4,4 procent over tre år
  • Løbende dialog mellem leder og underviser samt godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. 
  • Overstiger timeforbruget den normale arbejdstid i et kvartal, drøftes arbejdets omfang.
  • Leder og lærer drøfter ved normperiodens start opgaver og opgavernes omfang med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. 
  • Leder og TR drøfter samlet timeforbrug ved normperiodens udløb, og TR skal have indsigt i ledelsens planlægningstal.
  • Seniorbonus fra man fylder 62 år på 0,8 procent af lønnen. Kan veksles til to fridage eller ekstra pension.
  • Sorgorlov til forældre, der mister et barn.

Se mere på GL.org

GL og involvering

GL har en ambition om at styrke en organiserende tilgang, hvor man understøtter gymnasielærerne i at handle sammen på de problemer, de oplever i hverdagen.

I den forbindelse har foreningen indledt et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed, Deltagerdanmark, som arbejder med at organisere og videreudvikle fællesskaber i arbejdslivet.

Læs mere i artiklerne:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater