Artikel
Repræsentantskabet: Stort flertal anbefaler ja til overenskomst
Tomas Kepler  til web

Repræsentantskabet: Stort flertal anbefaler ja til overenskomst

Et overvældende stort flertal af GL’s repræsentantskab anbefaler lærerne at stemme ja til OK 21. I debatten op til afstemningen fyldte nej-sigernes argumenter dog også meget.

208 tillidsrepræsentanter stemte ja, og 22 stemte nej, da spørgsmålet om den nye overenskomst i dag blev behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Dermed anbefaler repræsentantskabet GL’s medlemmerne at stemme ja, når overenskomstresultatet sendes til urafstemning blandt lærerne lige efter påske.

Selv om resultatet blev så klart, var debatten langt mere nuanceret. Mange af dem, som tog ordet under den mere end to timer lange debat, argumenterede for at stemme nej til den overenskomst, som blev forhandlet hjem af og i fællesskab med Akademikerne (AC) i februar.    

”Hvis jeg skal fortælle på mit lærerværelse, at kronjuvelen i den her overenskomst er en samtale med den nærmeste leder, så er det op ad bakke i forhold til medlemmerne,” sagde eksempelvis Jonas Bejer Paludan, som er tillidsrepræsentant på Roskilde Gymnasium.

Det var mange dog uenige i.

”OK 21 er første skridt mod mere transparens ude på skolerne. Nej, OK 21 er ikke perfekt, men den vil betyde noget både på de skoler, hvor det allerede går godt, og de skoler, hvor ledelsen eksempelvis ikke vil vise deres planlægningstal,” sagde Allan Ahle tillidsrepræsentant på Odder Gymnasium.

Vi har for første gang siden 2013 fået forbedringer i overenskomsten på arbejdstidsområdet.

Tomas Kepler, formand
GL

Skarp debat i sofaen
På grund af coronosituationen blev repræsentantskabsmødet naturligvis afholdt virtuelt, og kun få hovedbestyrelsesmedlemmer, GL’s ledelse og mødets dirigent var samlet i København. Tillidsrepræsentanterne talte hjemme foran bogreolen eller i køkkenet, mens enkelte havde indtaget en mere afslappet position i sofaen. Det gjorde dog ikke debatten mindre skarp og fokuseret.

Overenskomstresultatet, der skal stemmes om, betyder blandt andet, at ledelsen er forpligtet på en løbende dialog med den enkelte lærer og mindst én gang i kvartalet skal godkende lærerens timeforbrug.

Et ja kan få modparten til at tro, at der er ro på bagsmækken.

Helene Caprani, hovedbestyrelsesmedlem
GL

Ledelsen skal også inddrage tillidsrepræsentanten i planlægningstallene i slutningen af normperioden og drøfte lærernes samlede timeforbrug.

Næsten alle, som deltog i debatten, var enige i, at resultatet er en forbedring i forhold til den nuværende overenskomst. Nej-siden, som dog viste sig at udgøre et lille mindretal, mente dog ikke, at forbedringerne er store nok til, at de vil anbefale et ja.

Første forbedringer siden 2013
GL’s formand Tomas Kepler, som flere gange på gymnasieskolen.dk har forklaret, hvorfor han mener, overenskomstresultatet er en god aftale, var den første på talerstolen.

”Arbejdsgiverne signalerede fra begyndelsen, at der ikke var noget at tale om på det her område. Men vi formåede at bryde den lydmur. Vi har for første gang siden 2013 fået forbedringer i overenskomsten på arbejdstidsområdet,” sagde Tomas Kepler og refererede til, at udgangspunktet for forhandlingerne var meget vanskelige, men at Akademikerne i høj grad var med til at presse på for at få de statslige arbejdsgivere til at give indrømmelser på arbejdstidsspørgsmålet for underviserne.

Ja, er et forkert signal
Tre ud af 13 hovedbestyrelsesmedlemmer i GL har anbefalet at stemme nej til overenskomsten.

Helene Caprani er en af dem, og hun gik på talerstolen efter Tomas Kepler.

”En stor nej-stemme fra medlemmerne kan vise, at vi ikke er i mål på det her spørgsmål, mens et ja kan få modparten til at tro, at der er ro på bagsmækken. Vi anbefaler et nej,” sagde hun og pegede blandt andet på, at overenskomsten handler for meget om drøftelser, at samtalerne med ledelsen flytter ansvaret for meget over på den enkelte i stedet for kollektivet, og at tillidsrepræsentanten ifølge hende ikke kan bruge planlægningstal i slutningen af normperioden til ret meget.

Hvis man kvartalsvis skal komme ind til sin leder og sige: jeg kan ikke nå mine opgaver, hvor ender man så henne?

Héðinn Björnsson, tillidsrepræsentant
H.C. Ørsted Gymnasiet

Dårlige samtaler
Debatten viste dog også, at der er stor forskel på skolerne og lederne, og at det måske også er med til at dæmpe optimismen for dem, som ikke mener, at OK 21 kan gøre den store forskel.

En tillidsrepræsentant fra en skole, som vi undlader at nævne navnet på i denne sammenhæng, fortalte, at skolens rektor bestemt ikke ville bruge kvartalsvise samtaler til noget konstruktivt.

”Hos os dukker man nakken for ledelsen. Den nye overenskomst kan på dårlige gymnasier være et problem,” sagde vedkommende.

Tillidsrepræsentant på H.C. Ørsted Gymnasiet, Héðinn Björnsson, satte ord på nogle af de samme tanker.

”Jeg kan godt være bekymret for dynamikken af de her samtaler. Hvis man kvartalsvis skal komme ind til sin leder og sige: jeg kan ikke nå mine opgaver, hvor ender man så henne? Lederen vil igen og igen sige, ‘der er ikke andre, som kan tage dine opgaver.’ Hvad skal vi så snakke om til de samtaler,” lød det retorisk fra Héðinn Björnsson.

Flere andre tillidsrepræsentanter gik dog på skærmen og fortalte, at de på deres skoler havde gode erfaringer med løbende dialog og samtaler mellem ledelse og lærere.

Samtalerne har haft en gavnlig effekt, og ledelsen bliver nødt til at forholde sig mere til spørgsmålet nu.

Asger Habekost Nielsen, tillidsrepræsentant
Gribskov Gymnasium

Gode samtaler
Asger Habekost Nielsen fra Gribskov Gymnasium fortalte, at de havde indført samtaler om arbejdstid og opgaver på hans gymnasium.

”Samtalerne har haft en gavnlig effekt, og ledelsen bliver nødt til at forholde sig mere til spørgsmålet nu.”

Samme erfaring delte Jane Bjerre Siebken fra Svendborg Erhvervsskole, hvor lærerne sørger for at tidsregistrere og løbende taler med ledelsen om opgaver og tidsforbrug.

”Hvis jeg ikke tidsregistrerede og havde samtaler med min ledelse, så ville der lande flere opgaver hos mig. Den nye overenskomst har et stort potentiale,” sagde hun.

Forkert signal til Akademikerne
Som skrevet er gymnasielærernes nye overenskomstaftale forhandlet hjem af Akademikerne, som GL er en del af.

En del af dagens debat og ja-sigernes argumenter handlede om at vise og anerkende, at Akademikerne i år gjorde meget for at presse forbedringer for underviserne igennem.

Poul Dalgaard fra Vestfyns Gymnasium sagde:

”Det kan ikke diskuteres, at der er kommet forbedringer på denne overenskomst. Det vil derfor være et selvmål af rang at stemme nej til overenskomsten. Det vil ikke være rimeligt at sende et signal til AC om, at det ikke kan betale sig for dem at arbejde for os.”

GL’s formand gik efter afstemningen på talerstolen, hvor han gav udtryk for, at han var glad for dagens nuancerede debat, og han var glad for afstemningsresultatet.

”Jeg er glad for et klart ja, det er positivt i forhold til vores videre arbejde med denne overenskomst,” sagde Tomas Kepler, som også brugte udtrykket, ”at alle skal være med til at give OK 21 muskler”.  

OK 21: Aftalen kort fortalt

  • Lønstigninger på 4,4 procent over tre år
  • Løbende dialog mellem leder og underviser samt godkendelse af timeforbruget mindst hvert kvartal. 
  • Overstiger timeforbruget den normale arbejdstid i et kvartal, drøftes arbejdets omfang.
  • Leder og lærer drøfter ved normperiodens start opgaver og opgavernes omfang med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid. 
  • Leder og TR drøfter samlet timeforbrug ved normperiodens udløb, og TR skal have indsigt i ledelsens planlægningstal.
  • Seniorbonus fra man fylder 62 år på 0,8 procent af lønnen. Kan veksles til to fridage eller ekstra pension.
  • Sorgorlov til forældre, der mister et barn.

Se mere på GL.org

GL’s repræsentantskab

  • Repræsentantskabet er GL’s højeste myndighed.
  • Repræsentantskabet består af samtlige tillidsrepræsentanter.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater