Artikel
GL’s repræsentantskab: Stem nej til begrænset formandsperiode
No image

GL’s repræsentantskab: Stem nej til begrænset formandsperiode

Skal GL’s formand højst kunne sidde på formandsstolen i seks år? Det skal GL’s medlemmer nu stemme om.

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Skal formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) fremover kun kunne sidde på formandsstolen i seks år?

Nej, lød det fra et klart flertal af de fremmødte tillidsrepræsentanter, da forslaget i begyndelsen af marts var til afstemning på GL’s repræsentantskabsmøde i Kolding.

Repræsentantskabet anbefaler dermed GL’s medlemmer at stemme nej, når forslaget bliver sendt til urafstemning fra den 13. til den 27. april.

I alt stemte 154 af tillidsrepræsentanterne nej til en begrænset formandsperiode. 54 stemte ja, og 8 undlod at stemme.

Bevar tilknytning
Det er et flertal i GL’s hovedbestyrelse (Liste 1 og 2), der står bag forslaget om en seksårig formandsperiode.

På repræsentantskabsmødet fremlagde Ronald Karlsen fra hovedbestyrelsen begrundelsen for forslaget.

”Vi ønsker at sikre, at formanden bevarer en tilknytning til det daglige arbejde i gymnasiet. Formandsposten skal ikke udvikle sig til et fuldtidsjob i en lang periode,” lød det fra Ronald Karlsen.

Han påpegede desuden, at en række andre akademikerorganisationer – for eksempel Akademikerne (AC), Djøf og IDA – i dag har den samme begrænsning af formandens valgperiode ud fra samme begrundelse.

Nej tak til “rigid regel”
GL’s næstformand, Jeppe Kragelund, gik derefter på talerstolen og argumenterede for, hvorfor et mindretal i hovedbestyrelsen (Liste 3) er imod en begrænsning af formandsperioden.

”En formand, som har massiv opbakning blandt medlemmerne, skal selvfølgelig kunne genvælges som formand. Dette skal ikke forhindres af en rigid regel i GL’s love,” sagde han og fortsatte:

”Hvis medlemmerne og hovedbestyrelsesmedlemmerne finder en formand uegnet, så genvælges ’den uegnede formand’ jo ikke. Efter hvert hovedbestyrelsesvalg er der jo en konstituering og dermed et valg af formand. En formand kan altså ikke bare blive siddende efter de nuværende regler.”

Vigtigt med erfaring
Herefter blandede flere tillidsrepræsentanter sig i debatten.

Stem nej, lød det blandt andet fra Sune Kurdahl, tillidsrepræsentant på Grenaa Gymnasium og HF.

”Ved svære overenskomstforhandlinger tænker jeg, at det er vigtigt med en formand med erfaring. Vi må have tillid til, at en hovedbestyrelse altid konstituerer sig på den måde, der varetager medlemmernes interesser bedst muligt,” sagde Sune Kurdahl.    

Knud Skovgaard Larsen, tillidsrepræsentant på Roskilde Handelsgymnasium, bakkede derimod op om en formandsperiode på seks år.  

”Jeg støtter varmt forslaget. IDA og Djøf har, så vidt jeg ved, ingen problemer med en seksårig formandsperiode. Selvfølgelig har erfaring betydning ved overenskomstforhandlinger, men man sender jo en hel delegation af sted og ikke kun formanden,” sagde han.

Længere valgperiode
Længden på formandsperioden er ikke det eneste spørgsmål, der skal til urafstemning. Landets gymnasielærere skal også tage stilling til, om valgperioden for GL’s hovedbestyrelse skal ændres fra to til tre år.

Forslaget kommer fra en enig hovedbestyrelse. Begrundelsen er blandt andet, at det vil skabe en større stabilitet og kontinuitet i hovedbestyrelsens arbejde.   

På repræsentantskabsmødet anbefalede et stort flertal af tillidsrepræsentanterne, at medlemmerne stemmer ja til forslaget.

Resultatet af urafstemningen blandt GL’s medlemmer bliver offentliggjort den 28. april.

Bliver lovændringerne vedtaget, træder de i kraft den 1. august 2015.

JA eller NEJ til seksårig formandsperiode?

Formandsperioden var til debat og afstemning på GL’s repræsentantskabsmøde den 4. marts i Kolding. Gymnasieskolen spurgte tre tillidsrepræsentanter, hvad de stemte.

Mette Graah,
tillidsrepræsentant, Aarhus Katedralskole

NEJ - ”Jeg synes, det skal være op til medlemmerne, om formanden skal fortsætte efter seks år. Jeg  var faktisk lidt i tvivl, og det var lærerkollegiet på min skole også, så jeg har lyttet til argumenterne fra talerstolen. Nogle mente, at det er vigtigt, at ­formanden ikke er for langt væk fra hverdagen som gymnasielærer. Jeg kan godt se argumentet, men synes ikke, det er det vigtigste. Vælger ­hovedbestyrelsen en formand igen, må det være, fordi formanden er en god repræsentant for lærerne.”

 

Ole Dalsgaard,
suppleant for tillidsrepræsentanten, Tønder Handelsskole

JA - ”Jeg synes, det er naturligt, at man ikke skal ind at vælte en formand på et tidspunkt. Det lyder fornuftigt at begrænse formandsperioden til seks år, når det virker i andre organisationer.”

 

Christer Rovang Jakobsen,
tillidsrepræsentant, Hvidovre Gymnasium og HF

NEJ - ”Hvis det er en god formand, skal formanden ikke bremses af en regel. Man skal have tillid til, at hoved­bestyrelsen vælger en god formand.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater