Artikel
GL sikrer 61 stillinger
No image

GL sikrer 61 stillinger

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Nogle myter lever lidt for længe: At en nyuddannet gymnasielærer først skal være årsvikar, er en af dem. Men GL vil ikke acceptere et års prøvetid for lærerne. Det har nu resulteret i mange fastansættelser.

61 lærere gik fra vikariat til fast stilling. Det er foreløbig resultatet, efter at Gymnasieskolernes Lærerforening har rettet henvendelse til ti gymnasiale uddannelsesinstitutioner de sidste fem måneder. Henvendelsen sker på baggrund af GL's årlige beskæftigelsesundersøgelse. Her samler sekretariatet data på blandt andet skolernes antal af lærere ansat i faste stillinger, vikariater, på nedsat tid eller på orlov. Tallene bruger GL til at analysere, om der er balance mellem skolens behov og fastansatte lærere. Eller om der er for mange midlertidige vikariater.
På ti skoler undrede GL's overenskomstafdeling sig over det store antal af tidsbegrænsede ansættelser. Derfor blev skolerne kontaktet for at få en dialog om fastansættelser.

”Vi er selvfølgelig interesseret i, at der er så mange faste lærerstillinger som muligt,” siger Kasper Bøcher, formand for GLs arbejdspladsudvalg.
Hensynet til lærerne vejer naturligvis tungt, men det er også spørgsmålet om, at reglerne for tidsbegrænset ansættelse overholdes, understreger han.
Ifølge overenskomsten for stx- og hf-lærere kan tidsbegrænset ansættelse maksimalt ske for et år ad gangen. Derudover er der krav om, at tidsbegrænset ansættelse skal ske på grund af barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud eller tidsbegrænsede projekter og opgaver. Det betyder, at almindelig usikkerhed om for eksempel budget, elevtilgang eller udbud af studieretninger ikke kan løses med tidsbegrænset ansættelse.

”Man kan nogle gange godt få på fornemmelsen, at nye lærere bliver brugt et års tid, og så ryger de ud af vagten igen,” siger Kasper Bøcher.
”Det er en uheldig udvikling, hvis skolerne lige ser lærerne an et år. Andre arbejdspladser kan godt finde ud af det, så vi kan ikke acceptere, at gymnasielærere har et års prøvetid,” siger han.

Ens fortolkning
Kasper Bøcher understreger, at fastansættelser er en fordel både for lærerne og for skolerne. Lærerne får ro til at komme ordentlig i gang med lærerjobbet og starte på pædagogikum. Skolerne får en mere engageret medarbejder, der aktivt kan indgå i skolens udvikling og kultur.
Derfor betegner han det også som en succeshistorie, at der nu er 61 tidsbegrænsede stillinger, som er omdannet til faste lærerstillinger. Nogle af vikariaterne skyldtes udvidelse af skolerne, andre skyldtes misforståelser.

”Dialogen mellem skolerne og GL er uhyre vigtig, så reglerne bliver fortolket ensartet og korrekt,” siger Kasper Bøcher.
I hverdagen vil det især være tillidsrepræsentanten, som skal tage vare på de nyansattes ansættelsesforhold. Derfor opfordrer Kasper Bøcher de nyansatte til at læse kontrakten grundigt igennem sammen med tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten skal også være opmærksom på, om der bliver taget godt imod den nye lærer.

Tidsbegrænset ansættelse på stx og hf

•  Tidsbegrænset ansættelse kan maksimalt ske for ét år ad gangen.
•  Der skal i videst muligt omfang oprettes tidsubegrænsede stillinger. Skolen/kurset skal kunne dokumentere, at den har sammenstykket det mulige antal tidsubegrænsede stillinger.
•  Tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i barsel, sygdom, orlov, ferie, borgerligt ombud samt tidsbegrænsede projekter og opgaver med videre.
•  Almindelig usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester med mere kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse.

Kilde: Overenskomsten for stx- og hf-lærere. Se mere på www.gl.org.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater