Artikel
Eksamensaftale er vedtaget: 3.g’erne skal til færre eksamener
studenter

Eksamensaftale er vedtaget: 3.g’erne skal til færre eksamener

Igen i år skal eleverne i 3.g kun til fire eksamener. I 1.g og 2.g skal eksamenerne gennemføres som normalt. Det er samtlige partier på Christiansborg netop blevet enige om.

Eleverne i 1.g og 2.g skal til eksamen på normal vis til sommer, mens 3.g’erne skal til færre eksamener end sædvanligt.  

Det er hovedessensen i den eksamensaftale, som samtlige af Folketingets partier netop har indgået.

Da hverdagen er normal igen på skolerne, og COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, er partierne blevet enige om, at ”hovedreglen er en normal prøveafvikling”, men altså med enkelte undtagelser.

3.g’erne skal kun op til fire eksamener – ligesom sidste år. Og modellen er præcis den samme som i 2021. Eleverne skal til skriftlig eksamen i dansk, de skal forsvare deres SRP/SOP ved en mundtlig prøve, og derudover skal de til to mundtlige prøver i studieretningsfag (A- og B-niveau) eller andet A-niveaufag.

I de fag, hvor eksamen bliver aflyst, får eleverne overført deres årskarakterer som eksamenskarakterer.

Hårdest ramt
Baggrunden for beslutningen er, at dette års 3.g’ere er den årgang, der har været hårdest ramt af nedlukninger og virtuel undervisning på grund af corona.

Både Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har ønsket at få reduceret antallet af eksamener. I Danske Gymnasier har man til gengæld talt for en helt normal afvikling af sommerens eksamener. Rektorerne har peget på, at skolerne igen i år har mulighed for lokalt at justere i pensum og udelade spørgsmål i visse emner, hvis de er blevet gennemgået på et tidspunkt med nødundervisning. 

Mulighed for færre hf-eksamener
På hf gennemføres alle eksamener som udgangspunkt normalt. En elev kan dog bede sin skole om kun at komme op til fire prøver og i stedet få årskarakterer for de resterende prøver. Eleven vil ikke få indflydelse på, hvilke fire prøver der bliver udtrukket og skal afholdes.

For alle gymnasiale uddannelser gælder, at fristen for afgivelse af årskarakterer udskydes til medio juni. Som sædvanligt skal der afgives årskarakterer i fag, som eleven skal til eksamen i, inden eksamen afholdes.

Eksamensaftalen

Partierne bag aftalen er blandt andet enige om, at:

  • Der afholdes færre eksamener for elever i 3.g på de gymnasiale uddannelser end normalt. Elever i 3.g skal kun til fire eksamener. 
  • Alle prøver afholdes som normalt i 1.g og 2.g samt på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF.  Det bliver dog muligt for elever på hf at bede uddannelsesinstitutionen om kun at komme til fire eksamener til sommer.

Se hele aftalen her

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater