Artikel
Eksamen splitter elever, lærere og rektorer
Studenter - NY

Eksamen splitter elever, lærere og rektorer

Aflys nogle af årets eksamener, lyder det fra DGS og GL's formand. Danske Gymnasier ønsker derimod at gennemføre eksamen helt normalt.

De nuværende 3.g’ere på landets gymnasier er den årgang, der har været hårdest ramt af nedlukninger og virtuel undervisning på grund af corona. Derfor bør antallet af eksamener til sommer igen sænkes, så de får de samme vilkår, som 3.g’erne havde sidste år.

Det er argumentet bag borgerforslaget ’En fair afslutning til 3.g’, der her til formiddag har rundet 51.003 underskrifter. Når et borgerforslag får 50.000 underskrifter, skal det tages op i Folketinget.

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) bakker man op om forslaget.

”Et flertal af eleverne ønsker at få reduceret antallet af eksamener. Det er de tilbagemeldinger, vi får ude fra skolerne. Mange elever oplever, at der er et fagligt efterslæb, man ikke kan nå at indhente,” siger forkvinde for DGS Alma Tynell.

De seneste to år har de dimitterende årgange fra de gymnasiale uddannelser skullet til færre eksamener end normalt.

Mange elever oplever, at der er et fagligt efterslæb, man ikke kan nå at indhente.

Alma Tynell, forkvinde
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Årgangen, der blev studenter i 2020, kunne nøjes med tre eksamener. Sidste år var 3.g’erne til fire eksamener: skriftlig eksamen i dansk, mundtligt forsvar af SRP/SOP samt to mundtlige eksamener. Normalt skal elever i 3.g til syv eller otte eksamener. 

I de fag, der blev udtrukket til eksamen, men aflyst, fik eleverne deres årskarakter overført som eksamenskarakter. 

Det er 19-årige Mathias Sandbæk Olsen, som går i 3.g på htx på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, der står bag borgerforslaget sammen med tre klassekammerater.

Emner kan udelades
Hos Danske Gymnasier vil man kke have aflyst eksamener. 

”Vi har lige drøftet det. Det er fornuftigt, at vi nu normaliserer tingene, så vores anbefaling er, at vi i år afvikler eksamen normalt,” siger Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, som er stx- og hf-rektorernes organisation. 

Han peger på, at det at forberede sig til en eksamen og gå til selve eksamen indeholder læring, og at det også er studieforberedende, hvilket er en af gymnasiets hovedopgaver.

Det er også værd at huske på, at det gik fint til de mundtlige eksamener sidste år.

Henrik Nevers, formand
Danske Gymnasier

Han understreger desuden, at den enkelte skole ligesom sidste år har mulighed for at udelade spørgsmål i visse emner, hvis de er blevet gennemgået på et tidspunkt, hvor der var tale om nødundervisning.

”Det er også værd at huske på, at det gik fint til de mundtlige eksamener sidste år. Der var jo ingen problemer,” siger Henrik Nevers.

Alma Tynell er enig i, at det er en vigtig øvelse at gå til eksamen.

”Derfor mener vi også, at det kun er nogle af eksamenerne, der skal aflyses,” siger hun.

Forstår elevernes bekymring
Hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) støtter formand Tomas Kepler borgerforslaget. Han mener, det er åbenlyst, at antallet af eksamener bør reduceres.

”Jeg forstår elevernes bekymring. De er den årgang, som samlet set er blevet ramt allerhårdest af corona-nedlukninger. Hvorfor skal de have anderledes og ikke så lempelige vilkår, som 3.g’erne fik sidste år? Det har jeg svært ved at se et argument for,” siger Tomas Kepler. 

Han understreger, at det er hans personlige holdning. GL’s hovedbestyrelse har ikke diskuteret borgerforslaget.

Hvorfor skal de have anderledes og ikke så lempelige vilkår, som 3.g’erne fik sidste år?

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Han fortæller, at spørgsmål om eksamen normalt er noget, landets lærere har vidt forskellige holdninger til, og som derfor skaber stor debat.

”Min vurdering er, at lærerne vil være delte i forhold til, om der skal være færre eksamener til sommer.”

Muligheden for at udelade emner til eksamen, hvis der kun er blevet undervist i dem virtuelt, er heller ikke uproblematisk, mener Tomas Kepler.

”Vores medlemmer lægger meget vægt på den nationale standard. Det her åbner for vidt forskellige lokale vilkår.”

Brug for afklaring
Både Tomas Kepler og Alma Tynell håber, at der meget snart kommer en udmelding om sommerens eksamener fra Børne- og Undervisningsministeriet. Med færre eksamener kan perioden med undervisning forlænges, påpeger de begge.

”For mange elever vil det give en ro i maven at vide, hvad der skal ske til sommer,” siger Alma Tynell.

For lærerne vil en hurtig afklaring betyde, at man kan få planlagt de resterende måneder af skoleåret på bedst mulig vis.

”Mange lærere, jeg taler med, efterspørger en afklaring. Det er nu, at lærere og elever har brug for at vide, hvad de skal bruge den sidste tid til,” siger Tomas Kepler. 

Sådan så eksamen ud i 2021

1.g
En mundtlig eksamen.

2.g
En mundtlig eksamen.

3.g
Mundtligt forsvar af SRP/SOP, skriftlig eksamen i dansk og to mundtlige eksamener i studieretningsfag (A- og B-niveau) eller andet A-niveaufag. 

1.hf
To mundtlige eksamener i naturvidenskabelig fagggruppe.

2.hf
Skriftlig eksamen i dansk og tre mundtlige eksamener. 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater