Artikel
GL efterlyser en plan: Flere eksamener bør aflyses 
eksamen

GL efterlyser en plan: Flere eksamener bør aflyses 

Det er åbenlyst, at elever skal til færre eksamener til sommer. Det mener GL´s formand, der efterlyser en konkret plan for eksamen i god tid. Eleverne ønsker, at de fleste eksamener aflyses hurtigst muligt. Rektorerne ønsker dog ikke hastværk. 

Allerede nu har skoleåret været påvirket så meget af coronasituationen, at alle sommerens eksamener ikke kan afholdes normalt.

Det mener formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler.

“Vi skal til at have afklaret, hvordan vi forholder os til eksamen til sommer. Allerede nu er det åbenlyst, at sommerens eksamensperiode ikke bør afvikles på normal vis,” siger Tomas Kepler.

Han henviser til, at gymnasier i Nordjylland og Aarhus i perioder har været lukket ned i dette skoleår, at mange elever har oplevet, at de selv eller deres klasse er blevet sendt hjem i kortere eller længere tid på grund af smitte, og at samtlige gymnasier har været lukket ned fra midten af december og foreløbigt frem til 18. januar. 

“Allerede i efteråret udtrykte mange lærere og tillidsrepræsentanter bekymring for, at eleverne ikke kunne få det samme faglige indhold og det faglige niveau, som de har behov for for at kunne gå til eksamen på lige vilkår med andre elever og på et grundlag som forudsættes for en normal eksamensperiode,” siger Tomas Kepler. 

Det er vigtigt med en hurtig afklaring, så man ude på skolerne kan planlægge perioden i god tid.

Tomas Kepler, formand
GL

Forårets model kan gentages
Tomas Kepler vil ikke på stående fod komme med et færdigt, konkret forslag til, hvad løsningen skal være, og hvilke og hvor mange eksamener det er rimeligt, eleverne skal op. Han skeler dog til sidste forårs model. Her skulle stx, htx og hhx elever til mundtlig eksamen i deres store skriftlige opgave plus to skriftlige eksamener. 

Hf-elever skulle op i to skriftlig og to mundtlige eksamener. Resten af prøverne blev afløst af standpunktskarakterer. 

“Nu har vi erfaringer fra foråret at forholde os til. Lad os så hurtigst muligt få en afklaring på området, så lærere, elever og ledelser kan forberede sig på den situation, og dermed få det bedste ud af resten af skoleåret,” siger Tomas Kepler.

Han understreger, at skolerne ikke har brug for en foreløbig plan, som bliver justeret op og ned alt efter coronavirussens udvikling og eventuelle nye restriktioner. Der er i stedet brug for en god plan, som alle kan forholde sig til og stole på.

Ikke for mange test
GL-formanden mener, at hvis eksamen aflyses, skal tiden bruges til at give eleverne mere undervisning, så de kan indhente noget af det tabte fra perioder med hjemmeundervisning.

“Hvis eksamener bliver afløst af standpunktskarakterer, så er det vigtigt, at vi får reel undervisning og ikke bare en lang periode med test på test. Derfor er det også vigtigt med en hurtig afklaring, så man ude på skolerne kan planlægge perioden i god tid,” siger Tomas Kepler.

I foråret hørte han fra hf-lærere kritik af evalueringssamtalerne, som blev indført, for at lærerne kunne give elever standpunktskarakterer. 

“Vi kan lige så godt nu forholde os til, hvad vi kan gøre bedre i forhold til forårets eksamensperiode,” siger han.

Der er forskel på, om vi er væk otte eller 12 uger eksempelvis.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Rektorer: Nedlukningens længde gør en forskel
Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø mener også, der er grund til at se fremad mod eksamensperioden til sommer. Men hun synes, det er for tidligt at tage en endelig beslutning om eksamen.

“Jeg synes, det er fornuftigt at opstille forskellige scenarier alt efter, hvor lang tid vi er lukket ned. Lige nu er nedlukningen foreløbig frem til 18. januar – selvom de færreste nok tror på, at det er realistisk at vende tilbage allerede der. Men der er forskel på, om vi er væk otte eller 12 uger eksempelvis,” siger Birgitte Vedersø, som er rektor på Gefion Gymnasium i København. 

Hun mener, der især er grund til at være “agtpågivende” i forhold til de kreative og eksperimentelle fag.

“I de fag kan det især være relevant at redigere i pensum eller at aflyse eksamen,” siger Birgitte Vedersø.

Aflys eksamen i idræt
Danske Gymnasier foreslår dog allerede nu, at idræt på c-niveau ikke skal være et eksamensfag i år.

“Faget har haft sindssygt dårlige betingelser under corona, så der kan eksamen lige så godt aflyses med det samme,” siger hun.

Birgitte Vedersø foreslår, at fagkonsulenter og faglige foreninger inddrages i drøftelserne om eventuelle aflysninger eller gennemførelse af sommerens eksamener.

Vi mener, at man skal gentage samme model som i foråret.

Ingrid Kjærgaard, formand
DGS

Eleverne: Gør som i foråret
Gymnasieeleverne mener ikke, der er nogen grund til at have lange drøftelser om afholdelse af eksamen til sommer. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) ønsker, at eksamensmodellen fra foråret gentages i år. Og det bør børne- og undervisningsministeren melde ud hurtigst muligt.

“Vi mener, at man skal gentage samme model som i foråret og på den måde indhente noget af det faglige, som eleverne mister under nedlukningen. Der er ikke den samme lærerkontakt ved virtuel undervisning, man går glip af forsøg i naturvidenskab og så videre,” siger formand for DGS Ingrid Kjærgaard.

Hun mener, at en standpunktskarakter vil være mere retvisende og retfærdig over for eleverne ovenpå en turbulent periode med corona.

“På den måde bliver det nemmere for læreren at tage højde for, at der kan være ting, eleverne ikke har lært lige så godt under nedlukningen. Eksamen vil være mindre retfærdig i år, da nogle elever har været mere væk fra skolen end andre på grund af corona,” siger hun.

Elever indsamler underskrifter
En gruppe gymnasieelever har stillet et borgerforslag om, at gymnasieelever ikke skal til eksamen i fag på b- og c-niveau. Borgerforslaget har torsdag formiddag fået lidt under 38.000 underskrifter. Får et borgerforslag 50.000 underskrifter skal det behandles i Folketinget.

Minister: Der kommer en løsning
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) beroliger dog på sin facebookprofil eleverne.

“I behøver ikke at gå og bekymre jer. Vi ved, at jeres situation er en helt anden end normalt. Og det vil selvfølgelig afspejle sig i de beslutninger, vi træffer i forhold til sommerens eksamener,” skriver ministeren.

Hun skriver dog også, at hvis der bliver taget en for hurtig beslutning, risikerer man, at den bliver lavet om  for eksempel i tilfælde af en løbende forlængelse af nedlukning. Omvendt vil en for sen beslutning om eksamen skabe usikkerhed blandt elever og lærere, mener hun.

“Det er balanceakten, og det er årsagen til, at vi ikke har truffet beslutning endnu,” skriver ministeren. 

Undervisningsministeriet oplyser, at børne- og undervisningsministen ikke har yderligere at tilføje.

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater