Artikel
Partier vil skære i sommerens eksamener
Studenter - NY

Partier vil skære i sommerens eksamener

Antallet af eksamener i gymnasiet bør igen i år reduceres, mener SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. GL efterlyser en hurtig afklaring.

Skal der endnu en gang tages hensyn til eleverne på de gymnasiale uddannelser, når de til sommer skal til eksamen? Det spørgsmål drøfter partierne på Christiansborg lige nu.

To år med nedlukninger og virtuel undervisning på grund af corona har påvirket elevernes skolegang, og derfor bør årets eksamener igen afvikles på en anden måde, mener regeringens støttepartier Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.

De ønsker, at man reducerer i antallet af eksamener ligesom sidste år. Her var eleverne i 1.g og 2.g til én eksamen, mens eleverne i 3.g var til fire eksamener. For 3.g’erne var det omtrent en halvering i forhold til det sædvanlige.

”Vi kunne godt tænke os færre eksamener og kortere læseferie ligesom sidste år. I stedet skal tiden bruges på mere undervisning,” siger Astrid Carøe, der er ungdomsuddannelsesordfører hos SF.

Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører for De Radikale, er enig.

”Vi mener, man bør gøre som sidste år i forhold til 3.g’ernes afslutning. I forhold til 1.g og 2.g har vi ikke lagt os fast på den nøjagtige løsning,” siger hun.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) samlede i begyndelsen af februar sektorens parter og Folketingets partier til en drøftelse af sommerens eksamener.

Normalt skoleår
Men der er delte holdninger på Christiansborg. Det Konservative Folkeparti har tidligere meldt ud, at man ikke mener, at antallet af eksamener skal sænkes i år.

”Vi har ikke haft en nedlukning i gymnasiet i år, og det betyder, at skoleåret har været forholdsvist normalt. Det kan skyde eleverne i foden, at de ikke får en fuldbyrdet afslutning på uddannelsen,” sagde daværende ungdomsuddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll til Jyllands-Posten i januar.

Gymnasieskolen.dk har forsøgt at få en kommentar fra partiets nye ungdomsuddannelsesordfører, Gitte Willumsen, men det er ikke lykkedes.  

Vi står i en anden situation end sidste år, hvor skolerne var lukket ned det meste af foråret.

Ellen Trane Nørby, ungdomsuddannelsesordfører
Venstre

Hos Venstre holder ungdomsuddannelsesordfører Ellen Trane Nørby kortene tæt til kroppen.

”Nu er der en proces i gang, og så må vi se, hvor vi ender. Vi står i en anden situation end sidste år, hvor skolerne var lukket ned det meste af foråret. Det betyder ikke, at alting er normalt. Jeg tror, vi alle anerkender, at der er nogle udfordringer. Omvendt er der også behov for, at vi kommer tilbage til normalen,” siger Ellen Trane Nørby.

I de fag, hvor eksamen blev aflyst i 2020 og 2021, fik eleverne overført deres årskarakterer som eksamenskarakterer.

Elever, lærere og rektorer er uenige
Også blandt elever, lærere og rektorer er der uenighed om, hvad der skal ske med sommerens eksamener.

Læs: Eksamen splitter elever, lærere og rektorer

Hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) ønsker man samme model som sidste år. Det samme gør man i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL). I hvert fald for 3.g’erne.

”Dette års afgangselever skal ikke være dårligere stillede end afgangseleverne de to foregående år. Tværtimod taler vi om den årgang, der har været hårdest ramt af nedlukninger og virtuel undervisning på grund af corona,” siger GL’s formand, Tomas Kepler, der deltog i mødet med ministeren inden vinterferien. 

”Bare fordi coronasituationen er anderledes end de to foregående år, betyder det ikke, at tingene er normale. Derfor er der også brug for justeringer i år,” tilføjer han.

Det er også 3.g’erne, borgerforslaget ’En fair afslutning til 3.g’ har fokus på. I midten af januar rundede det 50.000 underskrifter og opnåede dermed tilstrækkelig støtte til at blive behandlet i Folketinget. De fire 3.g’ere fra Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, der står bag, foreslår, at 3.g’erne igen i år kun skal til fire eksamener.

Både for elevernes og lærernes skyld er der brug for en afklaring.

Tomas Kepler, formand 
Gymnasieskolernes Lærerforening

Hos Danske Gymnasier, der er stx- og hf-ledernes forening, mener man derimod, at eksamen i år skal afvikles normalt. Formand Henrik Nevers peger på, at skolerne igen i år har mulighed for lokalt at justere i pensum og udelade spørgsmål i visse emner, hvis de er blevet gennemgået på et tidspunkt med nødundervisning. Det blev vedtaget politisk i november.

Borgerforslaget skal først behandles i Folketinget den 29. marts, og ministeren og partierne når dermed sandsynligvis frem til en afgørelse inden.  

Minister skifter kurs
Børne- og Undervisningsministeriets presseafdeling ønsker ikke at oplyse, hvornår partierne mødes igen.

Den 9. februar skrev Pernille Rosenkrantz-Theil på Facebook, at hun håber på en aftale inden udgangen af februar. Hun ønsker ikke at kommentere de aktuelle drøftelser, oplyser ministeriet. 

Tidligere har meldingen fra ministeriet været, at ”målet er en så normal prøveafvikling som muligt”, men ifølge flere kilder virker ministeren nu indstillet på, at eksamen endnu engang skal gennemføres på en anderledes måde end normalt. 

Sidste år blev aftalen om sommerens eksamener allerede indgået i begyndelsen af februar. GL’s formand Tomas Kepler begynder at blive utålmodig. Han mener, det er på høje tid, at man lander en aftale.

”Det her er alt andet end en ønskesituation. Vi har bedt om, at man forholdt sig til spørgsmålet langt tidligere. Både for elevernes og lærernes skyld er der brug for en afklaring. Lige nu ved man ikke, hvordan man bedst bruger kræfterne i resten af skoleåret,” siger Tomas Kepler, der understreger, at GL ønsker en løsning, hvor lærerne ikke skal undervise og afvikle eksamener på samme tid. 

Som han hører de politiske udmeldinger, er der kun eksamensændringer på vej i forhold til afgangsklasserne.

Sådan så eksamen ud i 2021

1.g
En mundtlig eksamen.

2.g
En mundtlig eksamen.

3.g
Mundtligt forsvar af SRP/SOP, skriftlig eksamen i dansk og to mundtlige eksamener i studieretningsfag (A- og B-niveau) eller andet A-niveaufag. 

1.hf
To mundtlige eksamener i naturvidenskabelig fagggruppe.

2.hf
Skriftlig eksamen i dansk og tre mundtlige eksamener. 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater