Artikel
Årets studenter steg en smule i karaktergennemsnit 
Malenes studenterfoto (2)

Årets studenter steg en smule i karaktergennemsnit 

Karaktergennemsnittet for årets studenter steg med 0,2 karakterpoint for stx, hf og hhx og 0,1 for htx. Sektoren er glad for, at en hektisk afslutning med corona ikke kan aflæses på karaktererne.

Foråret på gymnasierne var præget af nedlukning, nødundervisning og aflyste eksamener. Årets studenter får dog ikke en dårligere eksamensresultat end tidligere elever på de gymnasiale uddannelser – tværtimod.

Studenter på stx, hhx og hf steg 0,2 karakterpoint på deres eksamensgennemsnit i forhold til året før. Mens htx-studenterne steg 0,1. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som netop er blevet offentliggjort.

Studenterne fra årgang 2020 på stx, htx og hhx er også de første elever, som dimitterer under den nye gymnasiereform.

Men først og fremmest bliver studenterne fra 2020 forbundet med året, hvor corona vendte op og ned på alting.

Stor indsats fra lærerne
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Tomas Kepler glæder sig over, at årets studenter er kommet ud med et karaktergennemsnit, som hverken er faldet eller steget væsentligt i forhold til årene før.

“Først og fremmest vidner det om lærernes og elevernes store arbejdsindsats under nedlukningen af skolerne. Lærerne har gjort en stor indsats for at minimere det tab, det uundgåeligt har været for mange elever kun at modtage virtuel undervisning i en længere periode,” siger Tomas Kepler.

Han peger dog også på, at GL i foråret pressede på for, at Børne- og Undervisningsministeriet ændrede vejledningen for, hvordan de afsluttende standpunktskarakter blev uddelt efter en periode med nødundervisning.

Det havde været meget problematisk, hvis dette års studenter var blevet dobbelt ramt med først hjemmeundervisning og derefter dårligere karakterer.

Tomas Kepler, formand
GL

Ministeriet udsendte en vejledning, hvor det blev slået fast, at lærerne også skulle medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

Skolerne fik at vide, at det var vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der lå til grund for den afsluttende standpunktskarakter.

“Vi er glade for, at Børne- og Undervisningsministeriet var lydhør overfor vores ønsker, om at det selvfølgelig ikke skulle være sådan, at den helt særlige situation med virtuel undervisning skulle gå ud over eleverne. Det havde været meget problematisk, hvis dette års studenter var blevet dobbelt ramt med først hjemmeundervisning og derefter dårligere karakterer,” siger Tomas Kepler.

Elever var bekymrede
Professor Ane Qvortrup er leder af Center for Gymnasieforskning på Syddansk Universitet (SDU).

I foråret stod hun i spidsen for en undersøgelse af elevernes og lærernes opfattelse af perioden med virtuel undervisning under nedlukningen.

En stor del af eleverne i vores undersøgelse gav udtryk for, at de var bekymrede for eksamen.

Ane Qvortrup, professor
Center for Gymnasieforskning, SDU

Hun mener, at årets karakterer for studenterne viser, at afslutningen af skoleåret gik bedre for eleverne, end de selv havde frygtet.

“Jeg hæfter mig ved, at en stor del af eleverne i vores undersøgelse gav udtryk for, at de var bekymrede for eksamen. Mange gav også udtryk for, at de ikke var glade for at skulle arbejde selvstændigt frem mod eksamen,” siger Ane Qvortrup.

Som bekendt blev de fleste eksamener aflyst, og årskarakterer blev ophøjet til eksamenskarakterer. 3.g’erne kom også tilbage i skole igen i midten af april og blev dermed mindre hårdt ramt af nedlukningen end 1.g’erne og 2.g’erne. 

Ane Qvortrup henviser også til, at undersøgelsen viste, at lærerne brugte mere tid på den virtuelle undervisning, end de normalt gjorde i den almindelige undervisning.

“Lærerne lagde en stor indsats i, at nødundervisningen skulle lykkes. De kompenserede for de mangler, den virtuelle undervisning kunne have ved at lægge ekstra energi i undervisningen,” siger Ane Qvortrup.

Hun hæfter sig også ved, at mange lærere mente, at arbejdet med SRP og SOP gik godt.

“Mange lærere gav udtryk for, at der var ro omkring vejledningen, og at de oplevede en fokusering fra elevernes side i skriveprocessen. På den måde var det held i uheld, at nedlukningen skete på et tidspunkt, hvor mange elever skulle arbejde selvstændigt med en stor opgave,” siger Ane Qvortrup.

“Superfedt”
Ole Heinager, som er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og direktør på uddannelsesinstitutionen NEXT, glæder sig over karaktergennemsnittet for årets studenter.

“Det er superfedt,” lyder hans første reaktion.

“Det er godt, at eleverne ligger på niveau med tidligere års karakterer, så nedlukningen på grund af corona ikke har ligget dem til last på det område,” siger Ole Heinager.

Vi blev lukket ned torsdag, og mandag var den virtuelle undervisning klar til eleverne.

Ole Heinager, formand
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

 Han mener, at lærerne var meget omstillingsparate ved nedlukningen, og at det har været med til at give eleverne et godt fagligt udbytte.

“Vi blev lukket ned torsdag, og mandag var den virtuelle undervisning klar til eleverne. Vi kan ende i den samme situation igen, og derfor er det godt, vi har gode erfaringer,” siger Ole Heinager.

Han understreger, at karakterniveauet er et gennemsnit, og at aflysningen af eksamener for den enkelte elev kan have været et problem eller det modsatte.

“Nogle elever elsker eksamen, og andre har det modsat,” siger Ole Heinager.

Eleverne: Godt med helhedsindtryk
Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) Ingrid Kjærgaard glæder sig også over, at årets studenter ikke står med dårligere karakterer på grund af coronanedlukningen.

“Det har betydet meget, at karaktererne ikke kun blev baseret på den virtuelle undervisning, men på helhedsindtrykket af eleven. Det er vores indtryk, at der har været en forståelse for, at eleverne har fået undervisning under nogle helt særlige vilkår,” siger Ingrid Kjærgaard.

Mange elever nåede også at give den en ekstra skalle i skolen igen, inden der skulle uddeles årskarakterer.

Ingrid Kjærgaard, forkvinde
DGS

Hun peger også på, at 3.g-eleverne nåede at komme tilbage i skole i midten af april.

“Mange elever nåede også at give den en ekstra skalle i skolen igen, inden der skulle uddeles årskarakterer,” siger Ingrid Kjærsgaard. 

Selvom karaktererne er steget en lille smule i år, så mener hun ikke, det er et tegn på, at fjernundervisning ligefrem kan være godt for eleverne.

“Nedlukningen havde store konsekvenser ikke mindst socialt for mange elever. Og så kan vi heller ikke komme udenom, at noget stof er blevet dårligere gennemgået virtuelt, end det ville være blevet i skolen,” siger hun. 

Studentereksamen 2020

Årets resultat 

  • Stx: 7,6
  • Htx 7,6
  • Hhx 7,1
  • Hf: 6,3
     
  • ​Stx, hhx og hf stiger 0,2 procentpoint i forhold til året før
  • Hhx stiger 0,1 procentpoint

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets Datavarehus

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater