Artikel
Mange skoler vil gennemføre eksamen i fag med praktisk dimension
Kemi undervisning naturvidenskab

Mange skoler vil gennemføre eksamen i fag med praktisk dimension

Mange elever skal til eksamen i fag med praktisk dimension, fortæller skoler og lærere. Skolerne er glade for, at de kan tilpasse eksamen efter “huller” i fagene på grund af nødundervisningen.

Fra i dag kan eleverne få deres eksamensplan udleveret, og en del af dem skal op i fag med praktisk dimension.

Genåbningen af gymnasierne har betydet, at ledere og lærere mener, det er fornuftigt at gennemføre eksamener i fag, hvor eleverne for eksempel også skal lave forsøg i et laboratorie.

De fleste elever går nu fysisk i skole helt eller delvist, og det gør det muligt at forberede sig til eksamen for de fleste elever, lyder det fra skoler og faglige foreninger. 

Der er dog også elever, som ikke kommer til eksamen i fag med praktisk dimension.

Skolerne har muligheden for at aflyse eksamen i for eksempel fysik eller billedkunst, hvis det vurderes, at eleverne ikke har kunnet modtage tilstrækkelig fysisk undervisning i fag med praktisk dimension. I Folketingets aftale om årets eksamener lyder det dog, at eksamen i fag med praktisk dimension som udgangspunkt gennemføres.

Skolerne roser også muligheden for at tilpasse eksamensspørgsmålene efter de mangler eller huller, som den virtuelle undervisning har betydet for faget.

Der er tillid til, at lærere og censorer selvfølgelig finder ud af at afholde eksamen, som tager hensyn til den særlige situation i år.

Sune de Montgomery Nørgård, rektor
HTX Roskilde

Ingen aflysninger for htx-elever
På HTX Roskilde bliver fag med praktisk dimension ikke aflyst for eleverne på htx.
“Det kræver selvfølgelig, at vi har ekstra opmærksomhed på eksamen i forhold til, at der er ting i læreplanerne, som eleverne ikke har haft mulighed for at få lært. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har fået regler, som viser, at der er tillid til, at lærere og censorer selvfølgelig finder ud af at afholde eksamen, som tager hensyn til den særlige situation i år,” siger Sune de Montgomery Nørgård og henviser til de særlige regler, der giver mulighed for lave eksamensspørgsmål, der tager hensyn til den del af undervisningen, som er foregået virtuelt.

Til gengæld vil eux-eleverne på skolen gå glip af eksamen i fysik B, kemi C, kemi B og teknologi B.

“Eux-eleverne har primært haft undervisning i foråret 2020, hvor der var nedlukning, samt i dette forår, hvor der igen er nedlukning. I efteråret 2020 var de fleste af eux-eleverne ude i praktik. Derfor har vi valgt at aflyse eksamen i de fleste fag med praktisk dimension,” siger rektor Sune de Montgomery Nørgård, som dog nævner, at eksamen i teknikfag bliver gennemført.

Han glæder sig over, at det kan lade sig gøre at gennemføre eksamen i fag med praktisk dimension for htx-eleverne.

Det er en rigtig god løsning, at vi kan gennemføre eksamen og udelade nogle enkelte dele, som man ikke nåede i undervisningen.

Sune Ahrenkiel, rektor
Esbjerg Gymnasium

Tid i laboratoriet
På Esbjerg Gymnasium bliver eksamener i fag med praktisk dimension ikke aflyst.

“I laboratoriefag har eleverne haft meget teori i den virtuelle undervisning, og nu er der mere tid til den praktiske dimension i laboratoriet,” fortæller rektor Sune Ahrenkiel som et eksempel.

Til gengæld bliver der taget enkelte emner ud af af undervisningsbeskrivelsen, som ikke er blevet gennemgået grundigt nok, og som der derfor ikke bliver stillet spørgsmål i til eksamen.

“Det er ikke meget, som bliver plukket ud. Men det er en rigtig god løsning, at vi kan gennemføre eksamen og udelade nogle enkelte dele, som man ikke nåede i undervisningen,” siger Sune Ahrenkiel.

Lærerne siger, at eleverne i eksempelvis billedkunst er glade for at kunne komme til eksamen og vise deres produkter frem.

Lene Madsen, uddannelseschef
Aarhus HF og VUC

Hf-enkeltfag: eksamen aflyses
På Aarhus HF og VUC bliver der aflyst en del eksamener i fag med praktisk dimension.

“På hf enkeltfag er der mange blandede hold. Det vil sige, at kursister har undervisning på flere forskellige hold, og dem har vi ikke kunnet tage ind til fysisk undervisning før nu. Derfor har vi aflyst eksamener i en del af fagene med praktisk dimension,” siger uddannelseschef Lene Madsen.

Skolen har bedt alle formænd for faggrupperne i de praktiske fag om at melde ind på faglærernes vegne om, hvorvidt det er muligt at gennemføre eksamen.

“Vi har valgt, at det samme gælder for alle hold i de enkelte fag med samme tilrettelæggelse, for eksempel at alle eksamener i halvårs kemi C aflyses,” siger Lene Madsen.

Aarhus HF og VUC gennemfører dog også eksamen i visse praktiske fag for eksempel i billedkunst, design og dramatik på de toårige forløb.

“Lærerne siger, at eleverne i eksempelvis billedkunst er glade for at kunne komme til eksamen og vise deres produkter frem. Det giver en bedre oplevelse frem for at få en standpunktskarakter,” siger Lene Madsen.

Eleverne vil virkelig gerne have vurderet deres arbejde af en censor.

Ole Nystrøm, formand
Teknologi- ​og Teknikfagslærerforeningen​

Adgang til værksteder og laboratorier
Formand for Teknologi- ​og Teknikfagslærerforeningen​ Ole Nystrøm fortæller, at det er hans indtryk, at man på de fleste skoler gennemfører eksamen i teknikfag, hvor eleverne skal udarbejde produkter eller forsøg som en del af eksamen.

“Det er min fornemmelse, at de fleste elever har nået at benytte værksteder og laboratorier, efter de er kommet tilbage på skolen. Eleverne vil virkelig gerne have vurderet deres arbejde af en censor, og jeg håber, at eksamen de fleste steder kan gennemføres,” siger Ole Nystrøm, og peger på, at der kan være undtagelser, da enkelte skoler er blevet lukket ned på grund af forhøjet smittetryk i lokalområdet.

Ole Nystrøm er glad for reglen om, at der til eksamen kan tages hensyn til, at en del af undervisningen har været gennemført som nødundervisning.

“Det er selvfølgelig vigtigt, at censor eksempelvis bliver gjort opmærksom på, hvor der er “huller” i elevernes praktisk udførte produkter og forsøg i teknikfag. Eksamen kræver lidt mere kommunikation mellem lærer og censor i år,” siger Ole Nystrøm.

Han tilføjer, at der for faget teknologi kan være forskel på, om eleverne skal til eksamen, alt efter om de har teknologi B eller A. 

“I nogle tilfælde har 3.g-eleverne har haft mere fysisk undervisning i foråret og derfor også bedre muligheder for at udarbejde produkter eller forsøg, som også er en del af eksamen i teknologi. Men der er lokale forskelle,” siger Ole Nystrøm.

Jeg synes, eleverne lynhurtigt har fundet tilbage til et sammenspil, som er eksamensværdigt.

Lars Bach Hansen, formand
Gymnasieskolernes Musiklærerforening

Musik gennemføres og aflyses
Lars Bach Hansen er formand for Gymnasieskolernes Musiklærerforening. Han har hørt, at eksamen i musik bliver aflyst nogle steder og gennemført andre steder.

“Jeg har hørt, at man nogle steder har taget en hurtig beslutning om at aflyse eksamen i musik, og at eleverne og nogle lærere er skuffede over det,” siger Lars Bach Hansen.

Nogle lærere er bekymrede for, hvad det betyder for faget, at den mundtlige eksamen i musik bliver aflyst to år i træk. Andre er bekymrede for, at elever ikke kan leve op til den praktiske dimension, og derfor er de glade for en aflysning.

Selv mener han, at genåbningen har betydet, at eleverne meget hurtigt er fundet tilbage til at spille sammen og udøve den praktiske dimension, som de også skal op i til eksamen.

“Jeg synes, eleverne lynhurtigt har fundet tilbage til et sammenspil, som er eksamensværdigt,” siger Lars Bach Hansen, som selv underviser i musik C.

Han fortæller også, at den faglige forening i samspil med lærere fra mange forskellige skoler under nedlukningen hurtigt etablerede en virtuel platform med idéer til, hvordan den praktiske dimension af faget kan udføres virtuelt. For eksempel har elever indspillet musik ved at indspille et instrument og sendt indspilningen videre til den næste elev, som så har indspillet sit instrument. 

“På den måde har mange elever i deres musikudøvelse i nogen grad vedligeholdt erfaringer med at forholde sig til andres spil,” siger Lars Bach Hansen, som vil rose de skoler, hvor der har været tæt dialog mellem musiklærere og ledelse, og hvor man har været tålmodige i forhold til at træffe afgørelsen om eksamen i musik på et oplyst grundlag.

 

Kort om årets eksamen

  • Fra den 29. april og senest den 6. maj får eleverne eksamensplan for de fag, de skal op i.
  • Fag med praktisk dimension gennemføres som udgangspunkt, men skoler kan lokalt aflyse eksamen i fagene, hvis det vurderes, at den fysiske undervisning ikke har været tilstrækkelig.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater