Artikel
VUC: Hf-elever kan komme til få eksamener trods lang nedlukning  
samtale eksamen lærer elev

VUC: Hf-elever kan komme til få eksamener trods lang nedlukning  

Der bør i år gennemføres enkelte hf-eksamener også på hf-enkeltfag. Det mener GL’s udvalg for hf og VUC og VUC-sektoren. Lærerne vil gerne bevare eksamensprojektet på hf-enkeltfag.

Både VUC-lærere og ledelsen i VUC-sektoren mener, at både elever på hf og på hf-enkeltfag også skal prøve at komme til enkelte eksamener i år. Eksamen skal dog være tilpasset efter en lang periode med nedlukning. 

Sidste år blev eksamen på hf-enkeltfag sløjfet, mens elever på 2-årig hf var til to skriftlige og to mundtlige eksamener. 

Hvis nedlukningen fortsætter ind i marts og april begynder det at være vanskeligt at gennemføre eksamen, er både lærere og ledelse enige om. 

Men det vil være synd at aflyse eksamen fuldstændigt, som det skete sidste år for hf-enkeltfag, mener Peter Friis, som er formand for Hf- og VUC-udvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening og underviser på VUC Roskilde.

“Det er et dilemma, da vi ikke ved, hvor længe nedlukningen varer. På den ene side kan man argumentere for at droppe alle eksamener og så forholde sig til den situation allerede nu, på den anden side er det også et problem på hf at skulle giver standpunktskarakterer, når uddannelsen er tilrettelagt efter eksamen,” siger Peter Friis og understreger, at lærere på VUC og også Hf- og VUC-udvalget ikke nødvendigvis er enige i spørgsmålet om aflysninger af eksamen til sommer.

Udvalget mener dog, at eksamensprojektet på hf-enkeltfag skal bevares. I eksamensprojektet skriver eleven en synopsis i to fag, som forsvares til en mundtlig eksamen. Sidste år blev eksamensprojektet helt droppet og blev ikke erstattet af en standpunktskarakter. Det forsvandt med andre ord helt fra eksamensbeviset.

Der skal gives mulighed for, at den enkelte lærer undlader at lave eksamensspørgsmål i enkelte emner.

Peter Friis, formand
Hf- og VUC-udvalget i GL

“Da vi ikke kan nøjes med at vurdere en synopsis, bør eleverne også have muligheden for en mundtlig eksamen i eksamensprojektet. Projektet er tværfagligt, og mange elever er glade for det, da de selv kan vælge et emne. Samtidig får de trænet nogle kompetencer, som de kan bruge på en videregående uddannelse,” siger Peter Friis.

Som det ser ud nu, kommer eleverne tidligst tilbage til fysisk undervisning til første marts, og den periode kan sagtens blive forlænget. 

Skal tages faglige hensyn
Peter Friis mener derfor, det er nødvendigt, at børne- og undervisningsministeren melder ud, at hvis der gennemføres eksamen, så skal der tages faglige hensyn.

“Nedlukningen giver dårligere undervisning. Der skal gives mulighed for, at den enkelte lærer undlader at lave eksamensspørgsmål i enkelte emner, som måske ikke er blevet gennemgået lige så godt,” siger han.

Sidste år blev der indført en faglig vurderingssamtale i de fag, hvor eleverne ikke skulle til eksamen. Den skulle indgå i en helhedsvurdering, inden læreren uddelte en årskarakter i faget. 

Peter Friis fortæller, at vurderingssamtalen også har været diskuteret blandt lærere og er taget op i Hf- og VUC-udvalget. 

“Vi mener i udvalget, at vi også i år skal have en vurderingssamtale, hvis det ikke kan være anderledes, og eksamen aflyses. Det stiller alle elever lige,” siger Peter Friis og fortæller, at udvalget har diskuteret muligheden for, at der til samtalen er en anden faglærer eller ligefrem en ekstern censor med til vurderingssamtalen. 

For elever på hf-enkeltfag, som skal læse videre, kan det være en god erfaring at læse op til en eller to mundtlige eksamener.

Pernille Brøndum, formand
Danske HF & VUC

Forlænget undervisning og eksamen
Pernille Brøndum, som er formand for Danske HF & VUC, peger også på, at det er et dilemma, at ingen ved, hvornår eleverne kommer tilbage.

“Hvis hf-eleverne var tilbage første marts, kunne de i princippet godt nå at gå til eksamen i alle fag, men ikke meget tyder på, det sker,” siger Pernille Brøndum.

Derfor foreslår Danske Hf & VUC, at undervisningsperioden forlænges, og at eleverne kommer til mundtlig eksamen i et par fag på B og A-niveau i sidste halvdel af juni. Det gælder også elever på hf-enkeltfag, som sidste år fik sløjfet eksamen i alle fag.

“For elever på hf-enkeltfag, som skal læse videre, kan det være en god erfaring at læse op til en eller to mundtlige eksamener. Det giver nogle gange en aha-oplevelse at læse op på et fag og danne sig et overblik over stoffet,” siger Pernille Brøndum, som dog også mener, at den mundtlige eksamen skal tilpasses efter en lang nedlukning, så der eventuelt er emner, som eleverne bliver fritaget for til en eksamen.

Sårbare elever skal samles op
Den ekstra undervisningsperiode skal ifølge Pernille Brøndum bruges til at indhente fagligt efterslæb, men også til at samle op på sårbare elever, som for eksempel har behov for specialpædagogisk støtte.

Hun mener i modsætning til GL’s Hf- og Vuc-udvalg ikke, det er nødvendigt igen i år at indføre den obligatoriske, faglige vurderingssamtale i de fag, hvor eksamen aflyses. 

“Sidste år brugte vi meget tid på samtalerne, som i stedet kunne bruges til undervisning. Jeg mener, det bør være frivilligt, hvordan lærerne vurderer eleverne i forhold til at uddele årskarakterer,” siger Pernille Brøndum. 

Politisk udmelding kommer snart 
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har indkaldt partierne til forhandlinger om eksamen til sommer og har sagt, at der bliver meldt en afgørelse ud  inden vinterferien.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater