Artikel
De kunstneriske fag står i eksamensdilemma
sang kor musik

De kunstneriske fag står i eksamensdilemma

En stor del af den mundtlige eksamen er baseret på praktisk undervisning i fag som musik, dramatik, billedkunst og design. Både aflysning og gennemførelse af eksamen vil derfor skabe udfordringer. To faglige foreninger forslår en tilpasset mundtlig eksamen.

Virtuelle monologer i dramatik, maling med rødbedesaft i billedkunst og musik på afstand. Det er eksempler på hverdagen for de kunstneriske fag på gymnasier og hf under nedlukningen. Som ugerne går med virtuel undervisning bliver udfordringerne med at få gennemført den praktiske del af undervisningen sværere og sværere. 

Det betyder også, at den mundtlige eksamen i fagene til sommer ikke kan undgå at blive påvirket af det usædvanlige skoleår, som tidligst bliver fysisk igen til marts.

Der lyder dog ikke et entydigt svar på, hvad der bør ske med eksamen til sommer, hvis det står til de faglige foreninger i fagene.

Mens musiklærerne er skeptiske over at gennemføre en mundtlig eksamen i musik, så taler dramatik-, billedkunst- og designlærerne foreløbigt om at holde muligheden for en mundtlig eksamen til sommer åben. Eksamen skal dog så tilpasses virkeligheden med coronanedlukningen.

Virtuel sammenspil er svært  
Lars Bach Hansen er formand for Gymnasieskolernes Musiklærerforening og mener, at den praktiske del af musikundervisningen har lidt så meget under nedlukningen, at den mundtlige eksamen bliver vanskelig at forestille sig.

“Vi har som musiklærere svært ved at forestille os den mundtlige eksamen på alle niveauer, hvor den praktiske musikudøvelse jo også indgår.. En del af eksamen er, at elever spiller sammen i grupper og den del af eksamen er selvfølgelig meget vanskelig i år, da eleverne er gået glip af meget af den praktiske undervisning,” siger han og understreger, at lærerne selvfølgelig er klar til det, hvis det besluttes at gennemføre eksamen.

Det er meget vanskeligt at synge og spille sammen virtuelt.

Lars Bach Hansen, formand
Gymnasieskolernes Musiklærerforening

Han peger også, på at faget musik har været underlagt yderligere restriktioner med kravet om afstand på to meter under sang, da skolerne var åbne. Det betyder ifølge ham, at der er også er forskelle fra skole til skole i forhold til, om lokalerne er store nok til musikundervisning med sang og sammenspil, når eleverne igen skal i skole. Og derudover har der været regionale forskelle på, hvor længe skolerne har været lukket i dette skoleår.

Den praktiske del af faget er svær at gennemføre virtuel, fastslår han.

“Selv om der bliver lavet meget god undervisning, er det meget vanskeligt at synge og spille sammen virtuelt. Eleverne skal vurderes på, hvordan de indgår i en sammenspilssammenhæng, hvor puls, samtidighed og evnen til at fornemme hinanden under sammenspillet er i centrum. Noget vi ikke kan træne virtuelt.” siger han.

Til gengæld mener han, det er en god idé at beholde den skriftlige eksamen i musik A.

“Der bliver arbejdet godt med den teoretiske del af faget virtuelt, og musiklærerne har delt mange ideer til virtuel undervisning. Det er mit indtryk, at mange elever fordyber sig i den musikteoretiske del af undervisningen,” siger Lars Bach Hansen.

Dramatik til eksamen
Dramatiklærerforeningen mener, det er for tidligt at aflyse eksamen til sommer, og formand Marlene Follmann Ballebye håber på, at det kan lade sig gøre at gennemføre en mundtlig eksamen til sommer dramatik.

“Vi skal efter vinterferien sætte gang i eksamensprojekter, og det, mener jeg godt, kan lade sig gøre virtuelt. Sidste forår lavede eleverne også projekter, som blandt andet dannede udgangspunkt for vurderingen af årskarakteren,” siger hun.

Eleverne på B-niveau vil godt kunne gå til eksamen.

Marlene Follmann Ballebye, formand
Dramatiklærerforeningen

Eksamensprojekter kan for eksempel være små forestillinger eleverne laver i grupper. Derudover skal elever også samle en portfolio undervejs i faget, som de også skal inddrage til den mundtlige eksamen.

Hun mener, lærere og elever indtil videre i år er bedre stillet i forhold til at afholde en eventuelt eksamen i dramatik sammenlignet med i foråret. Blandt andet er nedlukningen sket tidligere i år i forhold til sidste skoleår, hvor eleverne først blev sendt hjem i marts måned.

“Vi er bedre forberedt denne gang, og der er kommet mere fokus på online scenekunst. Eleverne kan også lave øvelser hjemme og for eksempel skrive monologer og fremføre dem,” siger Marlene Follmann Ballebye, som dog erkender, at dramatik alt andet lige ikke er et nemt fag at arbejde med online.

“Mange elever er netop glade for dramatik, fordi det ikke er et stillesiddende fag,” siger hun. 

I forhold til afholdelse af eksamen mener hun også, at der er forskel på B- og C-niveau.

Eleverne på C-niveau har kun haft undervisning siden november, og da en del af faget er praktisk, tæller hver uge med yderligere nedlukning i den negative retning.

“Det kan godt blive for presset for eleverne på c-niveau at gå til eksamen, hvis nedlukningen fortsætter længe, men eleverne på B-niveau vil godt kunne gå til eksamen,” siger hun.

Hvis den mundtlige eksamen gennemføres, så mener hun, at der dog skal tages visse hensyn i bedømmelsen af eleverne. Hun foreslår, at læreren skriver i undervisningsbeskrivelsen, hvad der er gennemgået fysisk og virtuelt.

Hvis det ender med, at eksamen bliver aflyst, kan eksamensprojektet alligevel bruges til at vurdere eleven.

Line Højgaard Porse, formand
Billedkunst -og Designlærerforeningen

Rødbedesaft i portfolioen
Line Højgaard Porse er formand for Billedkunst -og Designlærerforeningen, som repræsenterer stx, hf og htx.

“I billedkunst skal eleverne inden længe i gang med eksamensprojektet, og det håber vi meget, at vi kan gennemføre. Hvis det ender med, at eksamen bliver aflyst, kan eksamensprojektet alligevel bruges til at vurdere eleven,” siger Line Højgaard Porse, som underviser i billedkunst og design og arkitektur på hf på stx.

Sidste år blev eksamen som bekendt aflyst, men arbejdet med eksamensprojektet kunne så bruges til vurderingssamtalen, som lærerne brugte til at uddele årskarakterer i hf.

I både billedkunst, design og arkitektur og design, som faget hedder på htx. laver eleverne en portfolio, som de skal bruge til den mundtlige eksamen. Det betyder i princippet, at fra undervisningen begynder, begynder eleverne også at samle materiale, som de ender med at inddrage til den mundtlige eksamen.

Det er blandt andet også derfor, at Line Højgaard Porse ønsker, at man i fagene får lov at gennemføre eksamensprojektet i billedkunst og arbejdet med eksamenspræsentationen i design og design og arkitektur.

”Dertil kommer inddragelsen af portfolien, som vi arbejder med fra dag et i fagene. Portfolioen dokumenterer elevernes proces, og det er denne proces, som så på den ene eller anden måde inddrages i eksamen – afhængigt af, om vi taler billedkunst eller design/design og arkitektur”, siger hun.

Eleverne er, selv om de er hjemsendt, heller ikke stoppet med at arbejde med deres portfolio både i forhold til teoretisk analyse og praktiske øvelser. Hun har for eksempel selv sat eleverne til at male med rødbedesaft.

 Det er selvfølgelig ikke det samme som at arbejde i et professionelt faglokale, og derfor mener Line Højgaard Porse også, at der skal tages hensyn til en eventuel mundtlig eksamen.

“Undervisningsministeriet kunne udsende et hyrdebrev til censorerne om at bedømme eleverne efter de virtuelle forhold – særligt i forhold til det praktiske og processuelle arbejde i vores fag. Vi kunne som lærere i vores undervisningsbeskrivelser skrive, hvilke dele af undervisningen, der har været henholdsvis virtuel og fysisk, og så kunne censor tage højde for det,” siger Line Højgaard Porse.

Politikere: Mest oplagt at aflyse i kunstneriske fag
Det er endnu uvist, hvornår børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) melder ud, hvad der skal ske med sommerens eksamener.

Ministeren vil indkalde til politiske forhandlinger i den nærmeste fremtid, skrev hun fredag til gymnasieskolen.dk.

I artiklen Politisk flertal efterlyser ministerens plan siger politikerne fra en række partier, at det er mest oplagt først at aflyse eksamener i fag med overvejende praktisk eller eksperimentel dimension som idræt, kunstneriske fag og nogle naturfaglige fag på C-niveau.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater