Artikel
Gymnasielærere foreslår virtuelle eksamener
traet_elev

Gymnasielærere foreslår virtuelle eksamener

Virtuelle eksamener til sommer er en mulighed, mener flere faglige foreninger. Rektorernes formand er skeptisk på grund af riskoen for snyd.

Hvis det på grund af smitterisiko ikke bliver muligt at afholde alle sommerens eksamener som normalt, kan man sagtens gennemføre flere af dem virtuelt.

Sådan lyder det nu fra flere af de gymnasiale uddannelsers faglige foreninger. De foretrækker virtuelle eksamener frem for, at eksamenerne bliver aflyst.

Lige nu venter elever, lærere og ledere på, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) træffer en beslutning om sommerens eksamener på ungdomsuddannelserne. Sidste år blev langt hovedparten af eksamenerne aflyst og erstattet af årskarakterer.

I Fysiklærerforeningen vil man helst have eleverne til eksamen frem for at aflyse, selvom det har været et anderledes skoleår fyldt med afbrydelser og onlineundervisning. Formand Jon Gaarsmand er derfor åben over for virtuelle eksamener. Men det vil kræve en justering af både eksamensform og krav, påpeger han.   

”På stx og htx indeholder fysikfaget en eksperimentel del på både A-, B- og C-niveau, og det vil selvfølgelig ikke kunne afvikles virtuelt. Men hvis man udlader den del, ser jeg ikke nogen hindring for, at man kan lave en mundtlig virtuel eksamen,” siger Jon Gaarsmand.

Bedre end ingenting
Han understreger, at man ikke har diskuteret muligheden for virtuelle eksamener i foreningens bestyrelse, og at synspunktet derfor er hans eget. Men han skønner, at mange af landets fysiklærere deler hans holdning. Også selvom den eksperimentelle del er en helt grundlæggende del af fysikfaget, og man derfor meget nødigt ser eksamensformen ændret.

”Jeg vil allerhelst have en helt normal eksamen. Men jeg vil foretrække en virtuel eksamen med ændret indhold, hvis alternativet er aflysning,” siger Jon Gaarsmand. 

Han fortæller, at mange fysiklærere kan mærke, at de nuværende elever i 1.g ikke var til eksamen som afslutning på grundskolen i juni 2020.

”Da vi havde dem til prøve i NV i efteråret, var det tydeligt, at de manglede prøvetræning. Det vil være forkert, hvis vi sender 3.g’erne videre til de videregående uddannelse med tilsvarende mangler,” siger Jon Gaarsmand.  

Jeg vil foretrække en virtuel eksamen med ændret indhold, hvis alternativet er aflysning.

Jon Gaarsmand, formand
Fysiklærerforeningen

Også i de faglige foreninger for engelsk og samfundsfag er man parate til at gennemføre eksamener virtuelt.

”Skriftligt er det umuligt, for der forsvinder retssikkerheden. Men mundtligt kan jeg ikke se, at der skulle være noget i vejen for det,” siger Linda Petersen, formand for Foreningen af lærere i samfundsfag.

Virtuel SRP-eksamen
I Dansklærerforeningen for stx og hf foreslår man, at elevernes mundtlige forsvar af SRP kan afvikles virtuelt.

”Her vil snyd ikke være et issue, for det handler om elevernes evne til at formidle og diskutere den opgave, de har skrevet,” siger Mischa Sloth Carlsen, forperson for Dansklærerforeningen for stx og hf.

”Men det kræver, at skolen stiller et lokale til rådighed for de elever, der ikke har et godt og roligt sted at sidde derhjemme,” tilføjer hun.

Hvis en virtuel afvikling af SRP-eksamen kan skabe plads til, at man kan gennemføre en mundtlig eksamen mere på almindelig vis, er det en god løsning, mener Mischa Sloth Carlsen.

Her vil snyd ikke være et issue, for det handler om elevernes evne til at formidle og diskutere den opgave, de har skrevet.

Mischa Sloth Carlsen, forperson
Dansklærerforeningen for stx og hf

Virtuel eksamen i skriftlig dansk er til gengæld udelukket, fordi risikoen for snyd er alt for stor, mener hun. 

”Det er alt for nemt at snyde. Er man rig nok, kan man betale en ghostwriter til at skrive opgaven på fem timer,” siger Mischa Sloth Carlsen.

I forhold til mundtlig eksamen i dansk er hun i tvivl.

”Måske kan det gå, hvis man får udviklet noget software, så man har en platform, hvor eleverne trækker et nummer, og der så popper en tekst og et eksamensspørgsmål op,” siger hun.

Spansklærere: Aflys mundtlig eksamen
I Spansklærerforeningen tror man godt, at den mundtlige eksamen kunne fungere virtuelt, men man hælder mest til en aflysning ligesom sidste år. 

”Vi er bekymrede for elevernes forudsætninger for at gå til mundtlig eksamen. Sprog bygges op ved at blive brugt. Den virtuelle undervisning har gjort det svært at få trænet den mundtlige kommunikation,” siger forkvinde Tina Lynge. 

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har flere gange meldt ud, at årets eksamener vil blive tilpasset i forhold til coronasituationen og nedlukningen. 

”Men selvom man måske kan nøjes med at opgive fire emner frem for seks til otte, som vi normalt gør, så er der jo stadig en række faglige mål, vi skal vurdere eleverne ud fra til eksamen. Og lige nu har mange 3.g’ere en svagere mundtlig kompetence end normalt, fordi de også var ramt af nedlukning sidste år,” siger Tina Lynge. 

I den virtuelle undervisning er det lettere at træne elevernes skriftlige kompetencer, og Tina Lynge har derfor ikke de samme forbehold over for en skriftlig eksamen. Men skal den være virtuel, kræver det, at man kan udvikle en lukket platform, som eleverne ikke kan forlade under eksamen.

”Jeg ved ikke, om det teknisk er muligt, men det vil være en forudsætning. Ellers vil der være masser af muligheder for snyd – første delprøve er jo uden hjælpemidler,” siger hun.

Betænkelig rektorformand
Hos rektorernes forening, Danske Gymnasier, ser man gerne, at eleverne kommer til flere eksamener end sidste år. Især er det vigtig, at 3.g’erne og 2.hf’erne kommer til så mange eksamener som muligt for at ruste dem bedst muligt til deres videre uddannelse, lyder det fra formand Birgitte Vedersø.

”Vi ser gerne, at der som minimum kommer en mundtlig eksamen mere i et fællesfag på både stx og hf end sidste år,” siger Birgitte Vedersø.

Sidste år skulle 3.g’erne på stx, hhx og htx til mundtlig eksamen i deres store skriftlige opgave og til to skriftlige eksamener. Hf’erne skulle op i to skriftlige og to mundtlige eksamener. Alle øvrige eksamener blev aflyst og erstattet af årskarakterer.

Jeg vil ikke afvise muligheden, men risikoen for snyd bekymrer mig.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Birgitte Vedersø er dog betænkelig ved at afholde eksamener virtuelt.

”Det er ikke noget, vi har taget officiel stilling til. Jeg vil ikke afvise muligheden, men risikoen for snyd bekymrer mig. Til mange eksamener – både skriftlige og mundtlige – er det begrænset, hvilke hjælpemidler eleverne må bruge. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skal kontrollere det, hvis eksamenerne bliver virtuelle,” siger hun.

Ifølge Birgitte Vedersø bør ministeriet senest den 1. marts fremlægge en endelig plan for, hvor mange skriftlige og mundtlige eksamener der skal afvikles.

Det er endnu uvist, hvornår eleverne kan kvitte den virtuelle undervisning og komme tilbage i klasselokalerne. Foreløbigt gælder nedlukningen til og med den 7. februar. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er det også fortsat uvist, hvornår der kommer en afklaring på afvikling af eksamener i dette skoleår. 

Gymnasieskolen.dk har bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om en kommentar i forhold til, om virtuelle eksamener er en mulighed, men hun er ikke vendt tilbage. 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater