Artikel
Eksamensprojekter på htx og eux trues af lang nedlukning
elever bygger robot

Eksamensprojekter på htx og eux trues af lang nedlukning

Eleverne skal lave en del praktisk arbejde i eksamensprojekterne i teknikfag og teknologi på htx og eux. En lang nedlukning vil udfordre fagene, og lærere og skoler efterlyser en afklaring om eksamen.

Der bliver brygget cider, programmeret robotter og arbejdet med konstruktioner i laboratorier og værksteder. På htx og eux er eleverne vant til at forene det praktiske med det teoretiske, og nedlukningenen amputerer dermed en del af undervisningen.

En længere nedlukning kan derfor også gøre det meget vanskeligt at gennemføre eksamensprojekterne efter bekendtgørelsen for teknikfag og teknologi på htx og eux. Eksamensprojektet i teknikfag og teknologi kræver, at eleverne udfører praktisk arbejde i et laboratorie eller værksted på skolen. 

“Eleverne skal udvikle et produkt, lave en forsøgsopstilling eller noget tredje, og derfor begynder der at være bekymring blandt elever og lærere for, om de kan nå at komme på skolen for at udføre den praktiske del af opgaven,” siger Ole Nystrøm, der er formand for Teknologi- ​og teknikfagslærerforeningen​ og selv underviser i teknikfag på AarhusTech.

Eleverne skal have at vide, om de skal begynde at tænke i at lave praktiske forsøg og projekter i laboratoriet.

Ole Nystrøm, formand
Teknologi- ​og teknikfagslærerforeningen​

Eksamensprojektet i teknikfag begynder umiddelbart efter vinterferien, og nogle skoler er gået i gang med eksamensprojekt i teknologi A og skal senere i gang med teknologi B.

“Vi skal selvfølgelig snart have en afklaring på, hvordan eksamen skal afvikles i disse fag. Eleverne skal have at vide, om de skal begynde at tænke i at lave praktiske forsøg og projekter i laboratoriet, eller om de kun skal arbejde med faget teoretisk,” siger Ole Nystrøm.

Learning by doing
Da fagenes natur er, at eleverne lærer ved at afprøve teori i praksis, håber Ole Nystrøm på, at eleverne får lov til at gennemføre eksamensprojekterne, som de er tiltænkt. Men han forudser både praktiske og logistiske udfordringer.

“Hvis eleverne først kommer tilbage efter påske, vil det på nogle skoler være vanskeligt rent praktisk at få plads og tid til at udføre den praktiske dimension. Eleverne vil dermed også blive stillet forskelligt fra skole til skole til at kunne udføre deres eksamensprojekt,” siger Ole Nystrøm.

Flere lærere ønsker intern censur
Eleverne skal forsvare deres eksamensprojekt til en mundtlig eksamen. I foråret blev den del af eksamen som bekendt aflyst på grund af corona. 

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har flere gange meldt ud, at årets eksamener vil blive tilpasset i forhold til coronasituationen og nedlukningen.

Ole Nystrøm siger, at medlemmerne i Teknologi- ​og teknikfagslærerforeningen ikke er helt enige om, hvad der bør ske med eksamen i teknikfag og teknologi til sommer. 

“Der er et flertal, som ønsker en model, hvor eksamensprojektet bedømmes efter intern censur. På den måde kan man lokalt tage hensyn til elevernes vilkår for at udføre projektet. Andre ønsker, at eksamen gennemføres med ekstern censur. Sidste år fik vi en sen udmelding om, at den mundtlige eksamen var aflyst. Nu har vi brug for en hurtig afklaring – senest før vinterferien,” siger Ole Nystrøm.

Eux er dobbelt ramt
På Vejle Tekniske Gymnasium er uddannelsesleder Birgit Urht Andersen enig i, at eleverne er særligt udfordret i teknikfag og teknologi. Det gælder både for eleverne på htx og eux.

“Eleverne skal i deres eksamensprojekt udvikle en praktisk løsning på et problem, som de skal udføre i et professionelt værksted. Det er ikke supernemt, hvis de ikke har haft muligheden for at øve sig i et værksted,“ siger hun.

Hun peger på, at eux-eleverne er dobbelt ramt i forhold til eksamensprojekter i fagene. Eux er som bekendt en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau.

Med en lang nedlukning vil det være vanskeligt for eleverne at lave en stor opgave på 50 sider i grupper.

Birgit Urht Andersen, uddannelsesleder
Vejle Tekniske Gymnasium

“Eleverne på eux har færre timer til eksamensprojekterne i de gymnasiale fag, fordi de skal inddrage mere af den praktiske erfaring fra erhvervsuddannelsen. Men den erfaring får de ikke under nedlukningen, da de ikke kan komme i værkstedet,” siger Birgit Urht Andersen.

Hun peger på, at det også er en udfordring, at eleverne i teknikfag og teknologi skal lave eksamensprojekterne i grupper.

“Med en lang nedlukning vil det være vanskeligt for eleverne at lave en stor opgave på 50 sider i grupper. Det kan især være svært, hvis der er en udfordret elev i gruppen,” siger Birgit Urht Andersen.

Hun ønsker en snarlig afklaring på, hvad der skal ske med eksamen i teknikfag og teknologi.

“Eleverne er begyndt at blive bekymrede for deres eksamensprojekter. Vi flytter meget af det praktiske arbejde til efter vinterferien. Men vi kan ikke blive ved med at skubbe det foran os,” siger Birgit Uhrt Andersen.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er det endnu uvist, hvornår der kommer en afklaring på afvikling af eksamener i dette skoleår. 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater