Artikel
Det siger lærerne om gymnasiereformen
Reform

Det siger lærerne om gymnasiereformen

Fagbladet Gymnasieskolen har undersøgt, hvad gymnasielærerne mener om gymnasiereformen.

2.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening har modtaget et spørgeskema om reformen. 402 lærere fra hf, stx, hhx og htx har svaret, hvilket giver en svarprodent på 20.

Hvad er din overordnede holdning til gymnasiereformen fra 2017?

Meget positiv 2 %
Positiv 20 %
Hverken positiv eller negativ 39 %
Negativ 30 %
Meget negativ 6 %
Ved ikke 2 %

 

Hvad har reformen betydet for fagligheden i gymnasiet/hf?

Fagligheden er styrket 6 %
Fagligheden er uændret  38 %
Fagligheden er svækket 42 %
Ved ikke 13 %

 

Hvad har reformen betydet for elevernes studieegnethed?

Elevernes studieegnethed er styrket 6 %
Elevernes studieegnethed er uændret 45 %
Elevernes studieegnethed er svækket 25 %
Ved ikke  22 %

 

Hvad har reformen betydet for elevernes almendannelse?

Elevernes almendannelse er styrket 5 %
Elevernes almendannelse er uændret 50 %
Elevernes almendannelse er svækket 26 %
Ved ikke 18 %

 

Hvad har reformen betydet for elevernes trivsel?

Elevernes trivsel er styrket 3 %
Elevernes trivsel er uændret 32 %
Elevernes trivsel er faldet 49 %
Ved ikke 16 %

 

Hvad har reformen betydet for den formative evaluering og feedback?

Evaluering og feedback er styrket 22 %
Evaluering og feedback er uændret  43 %
Evaluering og feedback er svækket 18 %
Ved ikke 15 %

 

Er der noget, der har forhindret dig i at udfolde reformens elementer?

Ja 39 %
Nej 38 %
Ved ikke 22 %

 

Hvad har forhindret dig i at udfolde reformens elementer? (Flere svar)

Jeg har manglet tid 82 %
Nedskæringer  60 %
Jeg har manglet efteruddannelse 20 %
Jeg har manglet støtte fra ledelsen 11 %
Jeg synes ikke, det er vigtigt 8 %
Jeg har manglet støtte fra kolleger 2 %
Andet 20 %

 

Hvad mener du om, at 20 procent af undervisningen må være virtuel?

20 % virtuel undervisning er for lidt 1 %
20 % virtuel undervisning er passende 35 %
20 % virtuel undervisning er for meget  56 %
Ved ikke 8 %

 

Hvad skyldes din holdning til, at 20 procent af undervisningen må være virtuel? (Flere svar)

Kvaliteten falder ved virtuel undervisning 59 %
Virtuel undervisning giver fleksibilitet 39 %
Virtuel undervisning egner sig godt til visse elevtyper 27 %
Virtuel undervisning er tidskrævende 27 %
Virtuel undervisning egner sig godt til dele af min undervisning 26 %
Jeg frygter, at ledelsen vil udnytte reglen helt til grænsen 18 %
Andet 13 %

 

Hvilken indflydelse har reformen haft på det tværfaglige samarbejde?

Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er styrket 10 %
Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er uændret 43 %
Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde er svækket 36 %
Ved ikke 12 %

 

Hvad er din holdning til omfanget af tværfaglige forløb i reformen?

Der er for mange forløb 28 %
Der er et passende antal forløb 47 %
Der er for få forløb 10 %
Ved ikke 15 %

 

Hvad er din holdning til, at AT blev afskaffet?

Positiv 59 %
Negativ 28 %
Ved ikke  13 %

 

Hvad er din holdning til ændringer af studieområdet?

Positiv 36 %
Negativ 40 %
Ved ikke 24 %

 

Grundforløbet

Hvor enig/uenig er du i følgende påstande om grundforløbet? Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig
Jeg er overordnet positiv over grundforløbet 3 % 10 % 20 % 32 % 35 %
Det er godt, at grundforløbet er blevet forkortet fra seks til tre måneder 29 % 24 % 25 % 15 % 7 %
Grundforløbet er tilpas fagligt udfordrende for de fleste elever 5 % 37 % 28 % 22 % 7 %
Grundforløbet er for komprimeret for eleverne 15 % 29 % 34 % 19 % 3 %
Grundforløbet kvalificerer elevernes valg af studieretning 2 % 16 % 26 % 29 % 26 %
Grundforløbet giver eleverne et godt fundament for overgangen til studieretninger 1 % 16 % 31 % 27 % 24 %
Det er godt, at der er eksamener i AP/NV/ØG/PU 21 % 43 % 24 % 8 % 4 %
Grundforløbet giver en skæv arbejdsbyrde for lærerne 52 % 32 % 15 % 1 % 0 %
Grundforløbet stresser lærerne 43 % 31 % 18 % 7 % 0 %
Lærerne har et godt samarbejde om grundforløbet 12 % 48 % 30 % 7 % 2 %

 

Studieretninger

Hvor enig/uenig er du i følgende påstande om studieretninger? Meget enig Enig  Hverken enig eller uenig Uenig  Meget uenig
Det er godt, at der centralt er skåret på antal af studieretninger 15 % 31 % 24 % 18 % 12 %
Der er brug for større udbud af centralt udmeldte studieretninger 13 % 24 % 33 % 24 % 6 %
Der er for få skoler, der får lov til at lave lokale studieretninger 18 % 26 % 41 % 10 % 5 %
Det er godt, at elever først skal vælge studieretning, når de er begyndt i gymnasiet 10 % 16 % 20 % 26 % 27 %

 

Karrierelæring, globale kompetencer, innovative kompetencer og digitale kompetencer

Hvor enig/uenig er du i følgende påstande Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenighed
Fokus på karrierelæring er relevant 4 % 24 % 31 % 27 % 14 %
Jeg inddrager karrierelæring i min undervisning 3 % 35 % 31 % 21 % 10 %
Fokus på globale kompetencer er relevant 19 % 43 % 22 % 11 % 5 %
Jeg inddrager globale kompetencer i min undervisning 18 % 37 % 27 % 14 % 4 %
Fokus på innovative kompetencer er relevant 7 % 39 % 28 % 15 % 11 %
Jeg inddrager innovative kompetencer i min undervisning 7 % 42 % 30 % 15 % 6 %
Fokus på digitale kompetencer er relevant 25 % 60 % 10 % 3 % 2 %
Jeg inddrager digitale kompetencer i min undervisning 24 % 62 % 10 % 3 % 1 %

 

Tema om gymnasiereformen

Læs Gymnasieskolens tema om gymnasiereformen:

Se undersøgelsen af gymnasielærernes holdning til gymnasiereformen her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater