Artikel
Det fortalte de ikke: Regeringen vil skære i NV
regeringen_beskaaret

Det fortalte de ikke: Regeringen vil skære i NV

Naturvidenskabslærere er stærkt kritiske over regeringens forslag om at reducere timetallet for naturvidenskabeligt grundforløb og de naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

En styrkelse af naturvidenskaben og mere matematik. Det var to af regeringens trumfkort ved præsentation af det store gymnasieudspil i sidste uge.

Regeringen sagde dog ikke ved den lejlighed, at udspillet også rummer et forslag om at reducere timerne til det naturvidenskabelige grundforløb (NV), og de tre naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Regeringens forslag lyder: NV bliver reduceret fra 60 til 45 timer, samtidig med at de tre naturvidenskabelige fag på C-niveau hver bidrager med 15 timer. Eller med andre ord et naturvidenskabeligt fag på C-niveau reduceres fra 75 timer til 60 timer.

Mindre kvalitet
De naturvidenskabelige lærere er stærkt kritiske over for forslaget. De mener, at mindre tid betyder mindre kvalitet, og de understreger, at det i forvejen er en udfordring at nå at leve op til fagenes målsætninger.

”Færre timer giver enten mindre pensum eller stof, som ikke er specielt gennemarbejdet. Ingen tvivl om at udspillet er fremlagt som en styrkelse af naturvidenskaben, men man styrker ikke noget som helst ved at fjerne undervisningstid,” siger Frank Lisberg Borum, som er formand for Fysiklærerforeningen.

Formanden for Kemilærerforeningen, Johanne Jensen, er enig.

”45 timer til NV giver ikke tilstrækkeligt med tid til, at elverne får den nødvendige indsigt i fagene, som det er hensigten,” siger Johanne Jensen, som også er bekymret over at have 15 timer mindre at gøre godt med til et naturvidenskabeligt fag på C-niveau.

”Der er i forvejen nok at gøre at gøre med at nå lærerplanens mål, og med et reduceret timetal bliver det helt umuligt,” siger Johanne Jensen.

Gemt væk i udspillet
Timereduceringen står ikke direkte i udspillet fra regeringen, men Undervisningsministeriet bekræfter, at der bliver færre timer til NV og de naturvidenskabelig fag på C-niveau. I alt 60 timer færre end i dag.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) holder dog fast i, at regeringen styrker naturvidenskaben i udspillet om gymnasierne.

”Langt de fleste stx-elever skal fremover have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Derudover får alle elever kemi C, der er specifik adgangsgivende til visse videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de tekniske bacheloruddannelser. Endnu flere elever end i dag skal desuden have matematik på B niveau,” skriver ministeren i en e-mail til Gymnasieskolen.dk

Ændrer ikke ved kritikken
Indførelsen af et obligatorisk fag på B-niveau ændrer dog ikke på Johanne Jensens kritik af timereduceringen. Hun peger på, at fagene på C-niveau skal give et godt afsæt til at fortsætte fagene på B-niveau. Færre timer er ikke et godt afsæt, mener hun – tværtimod.

”Hvis vi skal styrke elevernes lyst til at arbejde med naturvidenskabelige fag, så skal vi ikke gøre det mere svært for dem ved at reducere timetallet,” siger Johanne Jensen.

Hun minder også om, at indtil sidste år havde eleverne et obligatorisk naturvidenskabeligt fag på B-niveau. At det nu bliver genindført, mener hun ikke er at betragte som en reel styrkelse af naturvidenskaben.

Læreplanerne ændres ikke
Gymnasieskolen.dk har spurgt ministeren, om der skal ændres på læreplanerne, når timer til fagene nu reduceres. Svaret er nej. Læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb ændres ikke. Det samme gælder de naturvidenskabelige fag på C-niveau, der alle har et krav om, at eleverne skal opnå en grundlæggende indsigt i naturvidenskab og naturvidenskabelige metoder.

”Når forløbet begrænses til 45 timer mod tidligere 60 timer, vil grundforløbet for eksempel rumme et eksemplarisk forløb mindre end i dag, men det vil fortsat være muligt at nå den meget grundlæggende introduktion til naturvidenskab, som er formålet med forløbet,” svarer Christine Antorini.

NV på eksamensbeviset
Som noget nyt foreslår regeringen, at karakteren i NV og i almen sprogforståelse (AP) tæller med på eksamensbeviset. De to karakter skal tilsammen vægte som et fag på C-niveau.

Lærerne undrer sig over, at elevernes karakterer i NV skal tælle på eksamensbeviset samtidig med, at der bliver færre timer til faget.

Lærere: Afskaf NV
Frank Lisberg Borum og Johanne Jensen mener, at regeringen ville styrke naturvidenskaben mere ved at afskaffe NV og erstatte det af et ekstra naturvidenskabeligt fag på C-niveau.

”Det faglige udbytte kunne være langt større, hvis NV blev erstattet med et naturvidenskabeligt fag på C-niveau. Samtidigt ville de faglige mål fra NV-læreplanen sagtens kunne indfries,” siger Frank Lisberg Borum.

Læs: Få det fulde overblik over regeringens planer for gymnasiet

 

 

 

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater