Artikel
4 ud af 10 skulle have valgt anden studieretning
studenter

4 ud af 10 skulle have valgt anden studieretning

En beregning viser, at 41 procent af stx-studenterne fra sidste år havde en studieretning, som regeringen vil sløjfe.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Listen over de mest valgte studieretninger bliver i fremtiden helt anderledes, hvis det står til regeringen.
Flere af de studieretninger, som hitter mest blandt eleverne, lever nemlig ikke op til regeringens forslag om opstramning af studieretningerne i gymnasiet.

En beregning fra Gymnasieskolernes Lærerforening viser, at lidt over 10.000 af de elever, som fik studenterhuen på fra det almene gymnasium i 2013 havde en af de studieretninger, som regeringen nu ønsker fjernet fra gymnasiernes studieretningsbuffet.

For eksempel forsvinder den tredje mest populære studieretning, engelsk A, samfundsfag A og psykologi C, som 7 procent af studenterne afsluttede.

Regeringen foreslår, at alle elever skal afslutte en A-A-B studieretning, med mindre de vælger matematik A, kemi B og fysik B. Forslaget vil betyde en kraftig reducering i udbuddet af studieretninger, og mange fag vil få det svært som studieretningsfag.

Mediefag rammes
Med regeringens udspil bliver eksempelvis mediefag ramt som studieretningsfag. En af de mest populære studieretninger engelsk A, mediefag B og samfundsfag B forsvinder.

Formand for medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser, Henning Bøtner Hansen mener, forslaget er uigennemtænkt.

”Elevernes hverdag er fulde af medier, og eleverne er meget orienterede mod billeder og nye medier. Mediefag er velegnet til at indgå i andre faglige sammenhænge, i stedet for kun at være et isoleret valgfag. Vi har brug mennesker, som har kompetencer inden for medier på grund af den komplekse udvikling i medier, politik og samfund,” siger Henning Bøtner Hansen.

Han kan godt følge regeringens argument, om at studieretninger skal kunne give adgang til videregående uddannelser, men han foreslår en anden løsning end regeringen.

”Regeringen kunne vende det om og gøre mediefag til et adgangsgivende fag til en række medieuddannelser,” siger Henning Bøtner Hansen.

Tredje mest populære studieretning forsvinder
Engelsk A, samfundsfag B og psykologi C er den tredje mest populære studieretning på stx.
Formand for psykologilærerforeningen Sonja Schoubye mener, det er et tab, at blandt andet denne studieretning forsvinder.

”Det er en studieretning, som skaber et meningsfuldt samarbejde mellem de andre fag. Psykologi er et meget anvendelsesorienteret fag, som kan benyttes inden for naturvidenskab, samfundsfag og de humanistiske fag,” siger Sonja Schoubye.

Hun nævner, at mange elever bruger faget psykologi, når de skriver store skriftlige opgaver som SRP, og der er også mange elever, som vælger at opgradere psykologi C til et B-niveau fag.

”Den mulighed vil eleverne ikke have, hvis de vælger psykologi som et valgfag i 3. g,” siger Sonja Schoubye.

Hun anerkender, at regeringen ønsker at gøre valget af studieretninger mere overskueligt, men hun mener, at udspillet gør gymnasiet mindre alsidigt.

”Regeringen glemmer, at det handler om elever, som har interesser i forskellige fag. Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af, at eleverne nu med djævlens vold og magt skal have matematik B og mere naturvidenskab,” siger Sonja Schoubye.  

Idrætslinjen får det svært
En anden populær studieretning, som forsvinder, hvis det står til regeringen, er biologi A, matematik B og idræt B.

Ifølge formanden for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening Anders Bergholdt er det en studieretning, som mange elever vælger på grund af idræt.

Hvis eleverne frem over skal kombinere biologi, matematik og idræt i en studieretning, så skal matematikken opgraderes til A-niveau, mener regeringen. Det vil sandsynligvis få mange elever til at sige, nej tak.

”Eleverne er generelt ikke stærke til matematik på denne studieretning. Studieretningen giver dog god mening, da der er et godt overlap mellem fagene, og det teoretiske bliver suppleret med det kropslige,” siger Anders Bergholdt, som mener, at udbuddet af studieretninger er blevet meget matematikorienteret.

Ud af de 12 hovedstudieretninger i regeringens udspil er der matematik A i syv af dem.

”Det giver god ræson at slanke udbuddet af studieretninger, men dette udspil er meget slankt, og matematik fylder rigtigt meget,” siger han.

Det er dog for tidligt at afgøre, hvor hårdt fag som psykologi, mediefag og idræt bliver ramt af regeringens planer for studieretningerne.

Det er nemlig muligt i flere studieretninger at vælge et tredje relevant fag på B-niveau sammen med for eksempel matematik A og samfundsfag A.
Det er dog slut med C-niveau fag i en studieretning.

Også på erhvervsgymnasierne
Regeringens forslag rummer flere undtagelser for valget af studieretninger for erhvervsgymnasierne, men tendensen til, at flere studieretninger forsvinder, er den samme.  

Regeringens udspil skal forhandles i det nye år med gymnasieforligskredsen. De borgerlige partier har i debatten om gymnasierne kritiseret antallet af studieretninger og eksempelvis krævet ABC-studieretninger afskaffet.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater