Artikel
Biologi- og naturgeografilærere ærgrer sig over udspil
toerke

Biologi- og naturgeografilærere ærgrer sig over udspil

Regeringen foreslår, at kemi C bliver et obligatorisk fag, og det kan presse naturgeografi og biologi som fag.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Klimaforandringer, fødevaremangel og bæredygtighed.

Der er mange vigtige emne at tage fat på i et fag som naturgeografi.

Derfor ærgrer det også formanden for Geografilærerforeningen, Birgit Sandermann Justesen, at regeringens nye udspil kan gøre det svært for netop faget naturgeografi.

”Vi frygter, at færre elever vil vælge naturgeografi, og at faget bliver presset. Der vil nok blive nedlagt hold på flere skoler,” siger Birgit Sandermann Justesen.

I udspillet foreslår regeringen, at kemi C bliver obligatorisk fag, og at eleverne derefter kan vælge mellem enten biologi C eller naturgeografi C.
I dag skal eleverne afslutte to af fagene kemi, biologi og naturgeografi på C-niveau.

Store emner
”Naturgeografi arbejder med politisk varme emner, som har stor indflydelse på den globale udvikling: Klima, bæredygtighed, fødevareforsyning, energi. Det er områder, som også vil være aktuelle for det fremtidige arbejdsmarked,” siger Birgit Sandermann Justesen.

Hun mener ikke, der er grund til, at alle elever skal have kemi.

”I forvejen har alle elever fysik på C-niveau, og der vil være mange elever, som ikke har brug for kemi, men som er mere interesserede i biologi og naturgeografi,” siger hun.

Naturgeografilærerne kan også yderligere ærgre sig over, at faget geovidenskab i regeringens udspil ikke indgår i en af de naturvidenskabelige studieretninger.

Biologi døren til naturvidenskab
Biologilærerne er enige i kritikken af kemi C som obligatorisk fag.

Formand for Foreningen af Danske Biologer, Svend Erik Nielsen siger:

”Det er uhensigtsmæssigt – specielt for de sproglige ”pigeklasser”. Biologi C er efter vores mening et bedre rekrutteringsfag til naturvidenskab og samtidig er biologi et naturvidenskabeligt fag, som er særdeles almendannende.”

Til gengæld bliver det nu obligatorisk for alle elever at afslutte et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Regeringen har tidligere lavet den regel, at matematik B kunne erstatte det obligatoriske naturvidenskabelige fag på B-niveau. Målet var at få flere til at vælge matematik B.

Nu ruller regeringen reglen tilbage.

”Det er vi glade for. Hvis eleverne skal have et bredt naturvidenskabeligt kendskab, er der selvfølgelig behov for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau,” siger Birgit Sandermann Justesen.

Biologilærerne er også glade for, at regeringen går tilbage til et obligatorisk naturvidenskabeligt B-niveau fag.

”Det er en generel styrkelse af naturvidenskaben,” mener Svend Erik Nielsen.

Men styrkelsen er til fordel for fysik og kemi på bekostning af naturgeografi og biologi, mener de to formænd.

Biologi bliver adgangsgivende
Biologilærerne glæder sig til gengæld over, at regeringen nu vil gøre biologi A adgangsgivende til en række biologiorienterede videregående uddannelser.
I dag er biologi ikke adgangsgivende til en videregående uddannelse– ikke en gang til at læse biologi. Det har biologilærerne længe kritiseret, og derfor hilser formanden for biologilærerne forslaget velkomment.

Svend Erik Nielsen bemærker dog, at studieretninger med biologi A, ifølge regeringen skal bindes til matematik A.

”Man skal dog ikke være blind for, at forslaget kan komme til at virke som en skjult adgangsbegrænsning til biologi A på stx, i og med at kravet til matematik A kan virke afskrækkende for nogle,” siger Svend Erik Nielsen.

Derfor obligatorisk kemi-C
Undervisningsminister Christine Antorini (S) begrunder regeringens ønske om at gøre kemi C obligatorisk med, at faget ifølge hende skaber god sammenhæng med de videregående uddannelser. 

I en mail skriver hun:

”Regeringen ønsker at forbedre sammenhængen mellem gymnasierne og de videregående uddannelser. Kemi er et specifikt adgangskrav på naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser, og mange studenter supplerer med faget. Derfor foreslår vi, at kemi på C-niveau skal være obligatorisk i stx. Dermed vil flere elever få direkte adgang til de videregående uddannelser. Vi har derudover prioriteret at give eleverne et ekstra valgfag på C-niveau, hvor eleverne for eksempel kan vælge biologi eller naturgeografi.”  

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater