Artikel
Ekspert: Nye faglige mål kræver nye eksamener
elever til prøve

Ekspert: Nye faglige mål kræver nye eksamener

Regeringen lægger op til nye prøveformer i sit udspil til gymnasier. Det er et skridt i den rigtige retning, mener ekspert, da eksamenerne i dag er for fjerne fra virkeligheden uden for skolen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det vigtigste ved en eksamen er, at den afspejler den daglige undervisning og tester fagets formål og opfylder nogle standard kvalitetskrav.

Det siger Jens Dolin, som er institutleder på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Han mener, at regeringens udspil med et ønske om at udvikle nye prøveformer er et skridt i den rigtige retning.

Virkelighedsnære prøver
I regeringens udspil til gymnasier er der lagt op til, at der skal ske en udvikling af nye prøveformer. Prøver skal både hænge sammen med den daglige undervisning og være virkelighedsnære, for at de afspejler relevante kompetencer.

Det er Jens Dolin godt tilfreds med, da han synes, at mange eksamener i dag er fjerne fra virkeligheden uden for skolen. De kan være gode til at teste viden og vise analytiske færdigheder, men de er ikke gode nok til at måle elevernes mere avancerede kompetencer, som de træner i den daglige undervisning.

”Når man skal måle kompetencer, som jo er en evne til at handle vidensbaseret i komplekse sammenhænge, skal de udfoldes i en realistisk situation. Det er for eksempel ikke særlig realistisk at sidde alene nogle timer i en gymnastiksal, som elever ofte gør til en skriftlig eksamen,” siger han.

Nye kompetencer skal ind i eksamen
Med i regeringens udspil er også et forslag til en opdatering af de faglige mål. Det gælder innovation, digitale færdigheder og internationale og fremmedsproglige kompetencer. Det er for Jens Dolin vigtigt, at de nye kompetencer bliver skrevet ind i fagenes mål, hvis de skal indføres i undervisningen, inden de kan tælle med og blive testet til eksamen.

Men når der sker en ændring af de faglige mål, er det også vigtigt, at der sker en ændring med eksamenerne, som i stor udstrækning smitter af på undervisningen, fortæller Jens Dolin. Han mener, at den bedste måde at få ændret undervisningen på er ved skabe nogle eksamensformer, der afspejler de mål og kompetencer, man sætter i faget.

For at de nye avancerede kompetencer skal kunne måles, skal der nye og forskellige eksamensformer til. De traditionelle mundtlige og skriftlige eksamener i dag er ikke varierende nok til at måle kompetencer som for eksempel innovation, forklarer Jens Dolin.

”Det er naivt at tænke, at der findes én eksamensform, der fanger alle de mange krav. Eksamener skal desuden variere fra fag til fag, fordi kompetencerne udfoldes forskelligt i fagene,” siger han og uddyber:

”Det er utroligt banalt – ét måleredskab kan ikke måle alt. Eksamen er et måleredskab, og bestemte eksamensformer kan måle bestemte ting.”

Mere valid eksamen
I regeringens udspil henviser de til projektet Gymnasiet tænkt forfra, hvor der blandt andet bliver lavet forsøg med eksamensformer. Her er Institut for Naturfagenes Didaktik involveret.

Projektet har testet nogle nye prøveformer af i fem forskellige fag. Jens Dolin fortæller, at de i projektets begyndelse har bedt lærerne om at diskutere innovationskompetencer og læringsprogression i deres fag. Ud fra det er der blevet lavet nogle evalueringsformer og bedømmelseskriterier tilpasset faget, som man til eksamen kan bruge til at se, hvor langt eleven er i læringsprocessen og derudfra finde ud af, hvor eleven ligger på karakterskalaen. 

”På den måde er eksamen mere valid, fordi den måler det, man er interesseret i at måle. Den er i overensstemmelse med det, eleverne bliver undervist i, og de krav, der stilles i faget,” siger Jens Dolin.

Men lige så vigtigt er det, at pålideligheden af de udviklede eksamensformer er meget høj, forklarer han. Lærere og censorer bedømmer elevpræstationer ens, også hvad angår elevernes innovationskompetence.

Ikke blot tjek af vidensniveau
Regeringen vil gerne have, at de kommende prøver ikke blot er et tjek af elevernes aktuelle vidensniveau. Det skal også være et tjek af deres kompetence til at lære at løse nye konkrete opgaver, som for eksempel med projekter og løsning af praktiske opgaver.

Det er en af de ting, projektet Gymnasiet tænkt forfra forsøger at gøre. Københavns Åbne Gymnasium er en af forsøgsskolerne i projektet og har testet en ny eksamensform i samfundsfag. Eleverne skal præsentere et emne ved at lave en messestand, hvor både elevernes innovative kompetencer og evne til at samarbejde kommer i spil.

Læs om eksamensforsøget her: Jagten på nye eksamensformer er i gang

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater