Artikel
Ekspert: Den traditionelle eksamen skal laves om
No image

Ekspert: Den traditionelle eksamen skal laves om

Et EU-finansieret forskningsprojekt skal afprøve alternative evalueringsformer, som på sigt kan erstatte den traditionelle eksamen. Undervisningsminister Christine Antorini ønsker også forandringer af eksamen.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Eleverne bliver testet og får feedback i løbet af skoleåret i stedet for at gå til en afsluttende eksamen. Det kan blive måden, gymnasieelever får uddelt deres karakterer på i fremtiden.

Et dansk ledet EU-finansieret, 4-årigt forskningsprojekt skal blandt andet afprøve en række nye evalueringsformer i praksis som erstatning for de traditionelle eksamener.

”Tanken er, at vi udvikler evalueringsformer, som bliver integreret i undervisningen. Det kan betyde, at eleven får en langt bedre feedback, samtidig med at læreren kan vurdere elevens niveau,” siger Jens Dolin, som er institutleder på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet og leder af forskningsprojektet, der er et samarbejde mellem 10 forskningsmiljøer i otte lande.

Han forklarer, at den traditionelle eksamen er en summativ evalueringsform – det vil sige, hvor formålet er at teste elevens aktuelle, individuelle niveau, så det eksempelvis er muligt at sammenligne med resten af eleverne i Danmark.

Derimod har den formative evaluering det formål, at feedback til eleven skal gøre eleven dygtigere, og at læreren kan forbedre sin undervisning.

”Vi skal udvikle nogle evalueringsformer, som kan indfange de mere avancerede faglige kompetencer, og de skal så bruges både summativt og formativt. De nye evalueringsformer skal stadigvæk være pålidelige, det vil sige, at eleverne skal vurderes ens, og de vil være gyldige udtryk for elevernes kunnen,” siger han.

Jens Dolin mener, det er realistisk, at nye evalueringsformer kan afløse eksamen.

”I dag giver læreren også årskarakterer til eleverne som en samlet vurdering af elevens kunnen – uden at foretage en afsluttende test. Problemet med årskaraktererne er deres svagere legitimitet. Det gælder om at lave en valid vurdering af, hvad eleven kan, at indfange de samlede kompetencer, som er opstillet i målene for faget, samtidig med at det sker pålideligt,” siger han.

Cirka 40 gymnasielærere er involveret i forskningsprojektet, hvor de afprøver forskellige nye evalueringsformer.

Undervisningsministeriet har siden 2012 ladet en række gymnasier afprøve nye eksamensformer. Borupgaard Gymnasium er et af de gymnasier, der har afprøvet nye eksamensformer ved at lave evalueringer af eleverne i løbet af året.

Der er et stort behov for at ændre eksamen, mener matematiklærer Thomas Borum Reuss fra Borupgaard Gymnasium.

"Vi bruger utrolig mange ressourcer på eksamen, men vi får slet ikke nok læring ud af den måde, vi evaluerer på," siger Thomas Borum Reuss og uddyber:

"Evaluering er jo en potentiel motor, som kan øge elevernes motivation. Men vi bruger mest eksamen som et stempel i panden."

Undervisningsminister Christine Antorini (S) vil ikke tage stilling til permanente forandringer af eksamen og de enkelte forsøg. Hun venter med at se resultaterne og evalueringer af de forsøg med eksamen, som ministeriet har iværksat. Men hun understreger, at der kommer til at ske forandringer af eksamen.

”Det er vigtigt at have eksamensformer, som er tidssvarende og virkelighedsnære. På nogle områder halter eksamen i dag bag efter undervisningen. Det er for eksempel en udfordring at teste innovation,” siger hun.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater