Artikel
Ingeniørerne: Naturvidenskaben ikke styrket
kemi

Ingeniørerne: Naturvidenskaben ikke styrket

Ingeniørerne mener, at EVA’s konklusion om, at naturvidenskaben efter reformen er styrket, er en halv sandhed.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gymnasieskolen.dk skrev i går, at flere studenter siden gymnasiereformen i 2005 vælger en fagkombination, som giver adgang til stort set alle lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik.

Tallene kommer fra et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som også konkluderer, at naturvidenskaben er styrket efter gymnasiereformen.

Ingeniørforeningen (IDA) mener dog ikke, at man på baggrund af EVA’s notat kan konkludere, at naturvidenskaben er styrket.

Ifølge IDA er det nemlig også vigtigt sammenligne med, hvor mange studenter som har fagkombinationen ABC, som også giver adgang til mange ingeniørstudier.

Tal fra IDA viser, at der i dag er 27 procent af stx-eleverne, som har en ABC-kombination, mens der før reformen var 44 procent.
På htx er andelen af elever med ABC-fagkombinationen dog også gået frem.

Ingeniørerne kritiserer
Ingeniørforeningen mener dog, at færre studenter reelt set har de kompetencer, der skal til for at blive optaget på en ingeniøruddannelse nu i forhold til før gymnasiereformen.

”Dermed står Danmark tilbage med endnu færre studenter med et eksamensbevis, som direkte vil give dem adgang til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser,” siger formand for IDA Frida Frost i en pressemeddelelse.

EVA erkender, at notatet ikke giver det fulde billede for eksempel i forhold til ingeniørerne.

Ser ikke særskilt på ingeniørerne
”Det er korrekt, at fagkombinationen ABC også giver adgang til flere ingeniørstudier, så hvis man ønsker at fokusere særskilt på ingeniørfaget, havde det været relevant også at undersøge udviklingen for den fagkombination,” siger Katja Munch Thorsen, vicedirektør i EVA.

EVA har dog i dette notat valgt at sætte fokus på den fagkombination, som giver adgang til stort set alle lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik – herunder også ingeniørstudier.

”Med gymnasiereformen var det meningen at styrke den naturvidenskabelige dimension i gymnasiet, og derfor har vi i dette notat fokuseret på den fagkombination, som giver adgang til alle lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik,” siger Katja Munch Thorsen.

Siden gymnasiereformen og til i dag er der ifølge EVA sket en stigning fra 14 til 22 procent af stx-eleverne, som har fagkombinationen matematik A, fysik B og Kemi B, eller matematik A, fysik B eller bioteknologi A. Det sidste fag eksisterede ikke før gymnasiereformen.

På htx har 78 procent af eleverne én af de to fagkombinationer.

Flere går i gang med naturvidenskabelig uddannelse
Notatet viser også, at 18 procent flere studenter går i gang med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskaben nu i forhold til før gymnasiereformen. Tallet er korrigeret for

De tekniske lange videregående uddannelser – herunder ingeniører har dog ikke set de samme stigninger. Godt nok vælger flere en teknisk uddannelse, men i forhold til andelen af unge, som går i gang med en uddannelse, er der ingen fremgang for de tekniske fag.

”Det er korrekt, at der har været en stigning til de naturvidenskabelige videregående uddannelser, samt ingeniørstudierne de seneste to år, men den stigning skal ses i lyset af et generelt større optag på alle de videregående uddannelser,” siger Frida Frost fra IDA.

Fysik er gået tilbage
Selv om EVA mener, at naturvidenskaben er styrket siden reformen, hører det dog også med til billedet, at hvis man zoomer ind, så ser det ikke nødvendigvist positivt ud for alle fag.

For eksempel er der sket et stort fald i andel af elever, som vælger fysik på mindst B-niveau. Siden reformen er andelen af stx-elever, der har fysik A eller B faldet med 25 procentpoint. Til gengæld er der flere elever, som vælger kemi på mindst B-niveau eller det nye fag bioteknologi A, som kan erstatte kemi på B-niveau.

Naturvidenskabelige fag taber til matematik B
Derudover tyder det på, at flere naturvidenskabelige fag taber på, at eleverne nu har mulighed for at vælge matematik B i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.
Som gymnasieskolen.dk tidligere har skrevet, har den lovændring betydet en nedgang for flere naturvidenskabelige fag fra 2013 til 2014.

Læs: Elever fravælger naturfag

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater