Artikel
”Det er helt vildt, så lidt vi videndeler”
camilla_kofod09

”Det er helt vildt, så lidt vi videndeler”

Gymnasielærere udnytter hinandens viden for lidt, mener Camilla Kofod, der underviser på handelsgymnasiet København Nord. Derfor har hun været med til at arrangere forberedelsescaféer for sine kolleger.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Camilla Kofod har sammen med sin kollega Ole Ditlev Nielsen taget initiativ til et nyt tilbud til deres kolleger på København Nord i Lyngby. To timer en gang om ugen kan lærerne komme forbi forberedelsescaféen og få input til deres forberedelse.

Hver café tager et emne op, typisk pædagogiske værktøjer eller it-redskaber, som enten arrangørerne eller en anden af skolens lærere præsenterer for deltagerne.

”Vi sørger for lidt popcorn, te og kaffe, og så dropper folk ellers bare ind. Hver gang der kommer nye lærere ind, bliver oplægget præsenteret igen. Idéen er korte oplæg, der giver hurtige tricks og anledning til at arbejde videre med emnet i sin forberedelse enten på caféen eller hjemme. Nogle bliver hængende hele tiden, andre er der kun i 10 minutter,” fortæller Camilla Kofod, der underviser i afsætning, markedskommunikation og innovation på København Nord.   

Konkret input
Forberedelsescaféerne ligger om eftermiddagen og er frivillige for lærerne at deltage i. Fremmødet varierer meget alt efter emne. Memoteknik og introduktion til udvidet brug af Fronter, der er skolens it-platform, har været blandt de største succeser. Også introduktion til Cooperative Learning har været populær.

Jakob Ross-Petersen underviser i international økonomi og samfundsfag på København Nord. Han har blandt andet brugt forberedelsescaféerne til at få input til at arbejde med bestemte Cooperative Learning-strukturer.

”Jeg har brugt caféerne, hvis der var et emne oppe, jeg synes var spændende, eller hvis jeg har siddet med en specifik problemstilling, for eksempel hvordan jeg bedst muligt kan integrere en bestemt Cooperative Learning-struktur i undervisningen. Så er jeg kommet forbi og har sparret i 5-10 minutter og derefter gået hjem og arbejdet videre med det, ” siger Jakob Ross-Petersen.

Rum til sparring
Forberedelsescaféerne handler i høj grad om at skabe et rum, hvor lærerne på skolen kan mødes og sparre med hinanden. 

”Det er helt vildt, så lidt vi videndeler i vores verden. Det er ret langt ude, for vi gør utroligt mange af de samme ting. Vi kunne drage så meget mere nytte af hinanden, hvis vi gad strukturere samarbejdet en lille smule. Det er også tanken med forberedelsescaféerne, at man kan hjælpe hinanden med at spare tid,” siger Camilla Kofod.

Uddannelseschef på København Nord, Erling Kjædegaard, hilser forberedelsescaféerne velkommen. Han mener, at den øgede faglige spredning blandt eleverne i høj grad skaber et behov for, at lærerne udveksler idéer og viden.

”For at imødekomme de meget forskellige elevgrupper, der er i klasserne i dag, kræver det ofte flere forskellige typer forberedelse til den samme undervisning. Lærerne kan vinde meget ved at videndele med hinanden og genbruge hinandens materiale. Men det har der typisk ikke været tradition for. Vi har i adskillige år prøvet med skemaer til videndeling på nettet, men det har ikke været en udelt succes,” siger Erling Kjædegaard.

Ofte giver forberedelsescaféerne også mulighed for, at lærerne får talt om andet end forberedelse, eksempelvis hvordan det går i deres klasser.

Skal ikke erstatte efteruddannelse
Camilla Kofod har også forsøgt at starte forberedelsescaféerne på København Nords afdeling i Hillerød. Her er konceptet dog ikke slået igennem, blandt andet fordi enkelte i lærergruppen ifølge Camilla Kofod så det som en billig erstatning for efteruddannelse. Camilla Kofod mener ikke selv, at caféerne kan karakteriseres som efteruddannelse.

”Det er ikke meningen, at det skal være et stort kompetenceløft af samtlige medarbejdere, men at man som lærer får et helt konkret værktøj til sin forberedelse, der får hverdagen til at glide bedre. Omvendt kan de, der har taget efteruddannelse, bruge caféerne til at formidle ny viden til kollegerne. Det kan der være en ret stor glæde i. Tanken er netop, at vi får glæde af hinandens viden,” siger hun.

Forberedelsescaféerne har i dette skoleår ligget noget stille på grund af større forandringer på skolen, men startes op igen dette forår med undervisning på iPad som første emne.

 

Fakta om forberedelsescaféer

  • Forberedelsescaféerne ligger om eftermiddagen og varer to timer.
  • Deltagelsen er frivillig.
  • Hver café har et kort oplæg af en lærer fra skolen.
  • Caféens emner skal give input til forberedelsen.
  • Eksempler på tidligere emner: Cooperative Learning, positiv psykologi, coaching, memoteknik, læsevejledning til svage elever og Fronter.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater