Artikel
Det betyder lockouten for dig
låst dør

Det betyder lockouten for dig

Får man løn? Må man holde ferie? Hvad med al den undervisning, der bliver aflyst? En lockout vil også ramme landets gymnasielærere. Bliv klogere på konsekvenserne her.

Hvis lockouten af 120.000 statsansatte, som innovationsminister Sophie Løhde (V) varslede onsdag, bliver en realitet, får den også konsekvenser for landets gymnasiale uddannelser og dets lærere.

Resultatet vil blive lukkede gymnasier, hf-kurser og VUC-centre.

Lockouten vil begynde den 10. april, hvis parterne ikke inden har indgået en aftale, eller forligsmand Mette Christensen har udskudt konflikten.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har endnu ikke modtagt varslingsbrevet fra Moderniseringsstyrelsen, men man forventer, at alle landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner er omfattet af lockouten.

Konfliktstøtte i stedet for løn
For lærerne betyder en lockout fra arbejdsgivernes side, at deres ansættelsesforhold bliver midlertidigt suspenderet. Man må ikke opholde sig på skolen, og man kan blive bedt om aflevere skolens ejendele, for eksempel nøgler, arbejdsmobil og arbejdscomputer.

”Man skal i princippet forholde sig, som var man blevet afskediget eller havde sagt sit job op,” siger Claus Schreiner Andersen, der er forhandlingschef i GL.

Under en lockout modtager man ikke løn. Som medlem af GL vil man dog ikke stå og mangle penge til de faste udgifter under lockouten.

GL’s hovedbestyrelse har vedtaget en konfliktstøttemodel. Den betyder, at man som berørt medlem vil få et lån, der svarer til det beløb, man normalt får udbetalt efter skat. Lånet skal efterfølgende betales tilbage. Det sker ved hjælp af en kontingentnedsættelse i en periode.   

Denne model er valgt i fællesskab af alle organisationer i Akademikerne (AC) og betyder, at organisationernes reservefonde strækker længere.

Særlige ferieregler
Under en lockout må lærerne ikke tage på ferie. Men hvis ferien er begyndt inden eller senest samtidig med lockoutens begyndelse, kan den afvikles den som aftalt.

”Hvis man for eksempel tager på ferie den 7. april, så har det ingen betydning. Man afholder sin ferie, får sin ferieberettigede løn, mens man er af sted og bliver omfattet af lockouten, når man kommer hjem,” forklarer Claus Schreiner Andersen og fortsætter:

”Men man må ikke tage af sted på ferie den dag, lockouten bryder ud, eller dagene efter. Her er ens ansættelsesforhold suspenderet.”

En weekendtur til Berlin, London eller Paris er der dog ingen problemer med.

Lærerne skal også være opmærksomme på, at der er særlige regler for sygdom, barsel og omsorgsdage under en lockout. Se mere i GL’s Konflikt ABC

Reglerne under en lockout er iøvrigt de samme for fastansatte og vikarer, understreger Claus Schreiner Andersen.

Reaktion på strejkevarsel
Forhandlingerne om en ny overenskomst på både det statslige, regionale og kommunale område brød sammen sidst i februar. Siden har forhandlingerne fundet sted i Forligsinstitutionen, der til det sidste skal forsøge at lande en aftale og undgå en konflikt.

Parterne er blandt andet uenige om lønstigninger til offentligt ansatte, den betalte frokostpause og ikke mindst folkeskolelærernes arbejdstid, der siden 2013 har været bestemt ved lov.

Sammenbruddet fik GL og de øvrige faglige organisationer, der har medlemmer på de tre områder, til at udsende konfliktvarsler. GL har varslet lærerne på 19 gymnasier i strejke fra den 4. april – med mindre der forinden er indgået en aftale eller forligsmand Mette Christensen har udskudt konflikten.

Læs: Sådan rammer konflikten din skole

”Det er de samme regler, der gælder for lærerne, hvad enten de er omfattet af en strejke eller en lockout,” siger Claus Schreiner Andersen.

Og nu har statens lønforhandler, innovationsminister Sophie Løhde, altså svaret igen med et lockoutvarsel, der skal træde i kraft seks dage efter, at en eventuel strejke begynder.

Også Danske Regioner og Kommunernes Landsforening varslede onsdag lockout. Det betyder, at en lockout vil ramme omkring 440.000 offentligt ansatte, hvis den træder i kraft.

Nej til merarbejde
En eventuel lockout kan komme til at påvirke sommerens eksamener på landets gymnasier og vil især ramme 3.g’erne hårdt.

Mange lærere har det svært med, at det kommer til at gå ud over eleverne, og nogle lærere og ledere overvejer derfor nu, om de kan presse mere undervisning ind og give eleverne flere skriftlige opgaver frem mod den 10. april.

Men det er i strid med reglerne, fastslår GL’s forhandlingschef.  

”Ledelsen må ikke rykke undervisning frem og pådutte lærerne en masse merarbejde op til konflikten. Lærerne må kun løse opgaver indenfor det omfang, som de plejer,” siger Claus Schreiner Andersen.

Lærerne ’skylder’ ikke timer, når lockouten er slut. Sætter ledelsen lærere til at læse nogle af de timer, de har misset under lockouten, er det merarbejde, der skal registreres, understreger han.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater