Artikel
Danmark får Europaskole
EU Dansk Flag shutterstock_

Danmark får Europaskole

Bruxelles, Frankfurt og Culham er nogle af de byer, der har Europaskoler. Om få år vil der også være én i København i nært samarbejde med Sankt Annæ Gymnasium.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Snart får Danmark en Europaskole. Den vil indgå i en form for campus sammen med Sankt Annæ Gymnasium i København. 

For EU-ansatte og danskere
Der findes allerede 21 Europaskoler. Den københavnske model blev sidste år godkendt af det øverste råd for Europaskolerne og Københavns Borgerrepræsentation.
Det vil være Københavns Kommune, der driver skolen. Europaskolen skal være en gratis, offentlig skole først og fremmest for børn af EU-ansatte og internationalt ansatte. Men der vil også være plads til et antal danske børn.

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Sidste formelle skridt på vejen blev taget i sidste uge, da børne- og undervisningsministeren fremlagde et lovforslag om etableringen af skolen.
Christine Antorini (S) skriver i den skriftlige fremsættelse:
”Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler.”
Det er muligt at etablere en Europaskole i Danmark, fordi EU’s Miljøagentur er placeret i Danmark.

God synergi
På Sankt Annæ Gymnasium glæder rektor Povl Markussen sig.  
”Jeg tror, at Sank Annæ og Europaskolen kan indgå i en synergi, der er positiv for begge parter. Europaskolens høje faglige ambitioner omkring sprog og naturfag og vores tilsvarende høje faglige ambitioner og vægtning af kultur og musik vil harmonere godt,” siger han. 

Ny campus på Carlsberg
Der skal bygges en fælles campus til Sankt Annæ og Europaskolen i Carlsberg-byen. Det var planen, at Europaskolen skulle starte op i Skolen i Sydhavnen. Men på grund af brand på skolen er det endnu uvist, hvor skolen vil have til huse, inden den fælles campus står klar i 2017.
Man forventer, at der vil være 900 elever på Europaskolen sammen med omkring 1150 elever på Sankt Annæ Gymnasium. 

Gensidig påvirkning
I samme forbindelse planlægger Sankt Annæ Gymnasium at starte indskoling op på skolen. For øjeblikket rummer skolen kun folkeskolens 3.- 9.klasse og et gymnasium.
"Jeg tror, at hvis de internationale og danske børn mødes med hinanden fra starten, vil det kulturelle møde forankre sig bedre. Derved bevarer vi identiteten, men får samtidig smeltet noget internationalt ind i det danske og noget dansk ind i det internationale," siger Povl Markussen.

Markant profil skal fastholdes
Selvom de glæder sig på Sankt Annæ Gymnasium til at få udbygget den internationale dimension, er de også bevidste om, at det bliver en udfordring at fastholde skolens markante profil.
"Vi har derfor haft en dialog på skolen om, hvad skolens identitet er. Hvad er vigtigt for os at bevare, og hvor kan samarbejdet med Europaskolen løfte os," fortæller Povl Markussen og fortsætter:
”Vi har en faglig stærk profil drevet af en fælles forståelse for kultur og musik. Det giver en masse energi generelt på skolen, og det vil vi naturligvis gerne bevare.” 

Dansk ledelsesstruktur
Det er en fordel, at Europaskolen i Danmark bliver en såkaldt associeret Europaskole, påpeger Povl Markussen. Det betyder, at skolens struktur, ledelse og kultur er præget af det land, som den er i, og ikke som de traditionelle Europaskoler, der er mere centralt styret.
”Vi har lagt meget vægt på, at vi får en model, som fastholder ledelse tæt på. Det er vigtigt for lærerne, at de har hurtig adgang til beslutningsprocesserne,” understreger Povl Markussen.
Lærerne fra Sankt Annæ Gymnasium tager på studietur på en Europaskole i Bruxelles i efteråret.

Langsom opstart
Til Povl Markussens store ærgrelse har man valgt en langsom opstart af Europaskolen. Det betyder, at man regner med at starte børnehaveklasse op i 2014. Året efter starter 1. klasse op og så videre. Det betyder, at selve gymnasiedelen højst sandsynlig først vil starte i 2020.    

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater