Gymnasiereform

17. marts 2017 af Johan Rasmussen

24-timers eksamen i historie er væk i udkastet til den nye læreplan. Den nye korte historieeksamen kommer fra ministerens tværfaglige læreplansgruppe.

Læs mere
20. juni 2016 af Johan Rasmussen

Både borgerlige og røde politikere kalder de nye adgangskrav til gymnasierne for en politisk sejr. Til gengæld har de skabt en model, som mange elever vil have svært ved at forstå.

Læs mere
8. juni 2016 af Carl Juul Nielsen

Historie-, religions- og oldtidskundskabslærere er glade, efter den voldsomt kritiserede sammenlægning af deres fag ikke blev en realitet.

Læs mere
6. juni 2016 af Carolina Magdalene Maier

Spørgsmålet om adgangsgivende karakterer blev løst ved, hvad jeg - uden nogen form for spydighed – vil kalde et kludetæppe. Har man 5 i årskarakterer i 8. klasse, kan man vurderes uddannelsesparat og har dermed indløst adgangsbillet til gymnasiet. Men niveauet skal fastholdes i 9. klasse. Har man under 5 kan man forsøge at gøre det rigtig godt til den afsluttende eksamen i 9.

Læs mere

Så blev vi endelig enige om gymnasiereformen. Vi er glade for at være med til at fastholde gymnasiets alment dannende karakter og dets afsæt i det søgende menneske. Her er det vigtigste i reformen:

Læs mere
3. juni 2016 af Tina Rasmussen

Forhandlingerne om en ny gymnasiereform endte i nat igen uden resultat. Det er fortsat karakterkravet, der er stridspunktet.

Læs mere
2. juni 2016 af Johan Rasmussen

Det nye fag informatik bliver højst sandsynligt en del af den nye reform. Faget vil helt klart vokse i fremtiden, forudser It-lærerforeningen.

Læs mere
1. juni 2016 af Johan Rasmussen

Regeringen vil have større fokus på digitalisering i alle fag. Det vil kræve mere efteruddannelse, mener tre faglige foreninger.

Læs mere
27. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Lavere karakterkrav til hf og en lempelse af karakterkravet til gymnasiet, lyder tilbuddet fra de borgerlige til de røde partier. S afviser dog.

Læs mere
26. maj 2016 af Malene Romme-Mølby

Hf skal ikke ændres så fundamentalt, som regeringen lægger op til i sit gymnasieudspil, lyder det fra ledere på en professionshøjskole og et erhvervsakademi.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karakterkrav og syvtrinsskalaen er en giftig kombination for de fagligt svageste elever, mener SF og Radikale Venstre. DF kan ikke se problemet.

Læs mere
26. maj 2016 af Johan Rasmussen

Karaktersystemet har en indbygget logik, hvor et vist antal elever vil få karakteren 2. Derfor vil et karakterkrav fastholde et skævt uddannelsesdanmark, mener eksperter.

Læs mere
25. maj 2016 af Jakob Sølvhøj

Det står klart efter tirsdagens forhandlinger, at regeringen på en række punkter har låst sig fast på en reform, der vil betyde tilbageskridt for gymnasieuddannelserne, skriver Jakob Sølvhøj.

Læs mere
25. maj 2016 af Tina Rasmussen

Almendannelse er en af knasterne i forhandlingerne om en ny gymnasiereform. Det er ikke kun politikerne, der er uenige. Også udenfor Christiansborg er der forskellige definitioner af begrebet.

Læs mere
24. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Idrætslærerne er skuffede over regeringens planer for idræt på de gymnasiale uddannelser. Forbavsende når man ser udviklingen i folkeskolen, mener idrætslærernes formand.

Læs mere
23. maj 2016 af Malene Romme-Mølby

Ministerens spin om adgangskravet, almendannelse og tema om Grønland er nogle af emnerne, man kan læse om i det seneste nummer af Gymnasieskolen.

Læs mere
23. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) jonglerer med to forskellige ”4-taller”, når hun sammenstiller regeringens foreslåede karakterkrav med uddannelses­parathedsvurderingen.

Læs mere
20. maj 2016 af Tina Rasmussen

Politikerne skal ikke bestemme, hvor langt grundforløbet skal være. Det skal være op til det enkelte gymnasium, mener GL’s formand Annette Nordstrøm Hansen.

Læs mere
19. maj 2016 af Carl Juul Nielsen

Hf-uddannelsen vil blive mindre attraktiv, hvis regeringens reformudspil bliver vedtaget, mener lærere.

Læs mere
19. maj 2016 af Malene Romme-Mølby

For få sprog er prioriteret i regeringens gymnasieudspil, lyder kritikken fra fremmedsprogslærerne. De mener, at den sproglige mangfoldighed er truet.

Læs mere
18. maj 2016 af Tina Rasmussen

Gymnasierektorerne ser vidt forskelligt på regeringens forslag om at forkorte grundforløbet. Et lille flertal er imod, viser rundspørge.

Læs mere
17. maj 2016 af Johan Rasmussen

Studieområdet på hhx skal nytænkes i forbindelse med en ny gymnasiereform, mener regeringen. Hhx-lærerne forventer, at politikerne vil spørge lærerne til råds.

Læs mere
13. maj 2016 af Johan Rasmussen

Færre bindinger og en forenklet struktur på htx lægger regeringen op til. Htx-lærerne siger ja-tak og håber på, politikerne vil lytte til dem.

Læs mere
12. maj 2016 af Johan Rasmussen

Regeringens udspil til en gymnasiereform har skabt stor debat - også om andet end karakterkravet. Gymnasieskolen.dk giver her et overblik.

Læs mere
10. maj 2016 af Malene Romme-Mølby

Der er mange problemer med regeringens forslag til en ny gymnasiereform. Det stod klart, da gymnasielærere stillede skarpt på udspillet.

Læs mere
9. maj 2016 af Jakob Sølvhøj

Et langt forhandlingsforløb om regeringens udspil til en gymnasiereform nærmer sig sin afslutning, men der tegner sig stadig ikke klare konturer af en aftale.

Læs mere
9. maj 2016 af Tina Rasmussen

Eleverne skal arbejde med emner fra deres studieretningsfag i matematik B. Det skal gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret, siger regeringen. Men med den struktur, der lægges op til, bliver effekten den modsatte, lyder kritikken.

Læs mere
4. maj 2016 af Johan Rasmussen

Socialdemokraterne mener, at tal dokumenterer, at regeringens karakterkrav skaber en ”alvorlig skævvridning af Danmark”. Undervisningsministeren afviser.

Læs mere
3. maj 2016 af Andreas Rasmussen

Nye tal fra GL viser, hvilke kommuner der bliver hårdest ramt af et karakterkrav.

Læs mere
2. maj 2016 af Johan Rasmussen

Regeringen lægger op til nationale mål for gymnasierne og ranking af skolernes resultater. Der er en stor risiko for, at målstyring bruges forkert, advarer GL.

Læs mere
29. april 2016 af Tina Rasmussen

Regeringen vil nytænke indholdet i matematik på B-niveau i gymnasiet. Det skal være "langt mere virkelighedsnært og relevant". Flere videregående uddannelser, der har matematik B som adgangskrav, er skeptiske.

Læs mere
28. april 2016 af Carl Juul Nielsen

På Rysensteen Gymnasium efterlyser lærere almendannelse i regeringens udspil til en gymnasiereform.

Læs mere
28. april 2016 af Carolina Magdalene Maier

Alternativet har som det første parti forladt forhandlingerne om en ny gymnasiereform. Hvorfor? Det er der tre primære årsager til.

Helt overordnet er det – først med regeringens udspil og så løbende igennem forhandlingerne – blevet mere og mere tydeligt, at det, der lægges op til er, at gymnasiet skal uddanne fodsoldater til konkurrencestaten.

Læs mere
27. april 2016 af Malene Romme-Mølby

Begyndersprogene har dårligere kår i regeringens gymnasieudspil, mener Spansklærerforeningen. Derfor tog de til Christiansborg for at forklare politikerne konsekvenserne.

Læs mere
27. april 2016 af Anne Boie Johannesson

Bølgerne går højt i øjeblikket i medierne, også her på gymnasieskolen.dk, når der diskuteres almendannelse. De fleste argumenterer for hvad almendannelse ikke er, mens kun få tør komme med bud på hvad det er. Nogle gange virker det som om folk taler forbi hinanden, fordi de ikke har defineret, hvad de taler om...

Læs mere
26. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Hvis politikerne ikke kan nå til enighed om adgangskrav ved gymnasiereformsforhandlingerne, kan løsningen blive at lade et valg afgøre karakterkravet.

Læs mere
25. april 2016 af Tina Rasmussen

De gymnasiale uddannelser skal ændres markant, hvis det går, som regeringen ønsker. Gymnasieskolen har bedt tre uddannelsesforskere om at pege på reformudspillets største styrker og problemer.

Læs mere
25. april 2016 af Johan Rasmussen

Karakterkrav, færre studieretninger, kortere grundforløb, afskaffelse af AT og en bunke andre forslag. Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har fremlagt en plan, der vil forandre gymnasiet væsentligt.

Læs mere
21. april 2016 af Jacob Mark

Jeg ønsker ikke, at fremtidens unge bliver uddannet til at være en ny generation af konkurrencestatens fodsoldater. Ej heller at de har fået 12 i alle fag. Ej heller at de som 18-årige bliver specialister i naturvidenskab, hvis de samtidig mangler dannelse og kreativitet. Jeg ønsker idemagere. Samfundsforandrere. Hele mennesker. Sociale mennesker. Glade mennesker. Kreative mennesker.

Læs mere
21. april 2016 af Johan Rasmussen

Det er ikke noget problem, at studieretningen biologi A og kemi B ikke giver adgang til eksempelvis ingeniørstudiet, svarer biologi- og kemilærerne efter kritik af studieretningen.

Læs mere
20. april 2016 af Christian Wilde Langballe

Jeg undrer mig. Regeringen er kommet med deres længe ventede gymnasieudspil, og fuldstændig i tråd med folkeskolereformen har man en klar fornemmelse af, at politikerne på ingen måde har spurgt sig for i den sektor, de vil reformere. Det er jo også utroligt bøvlet at spørge dem, som har forstand på sagerne, inden man laver noget om.

Læs mere
20. april 2016 af Tina Rasmussen

Det styrker fagligheden og klassemiljøet. Sådan lyder det fra Silkeborg Gymnasium, hvor man har skåret grundforløbet ned til tre måneder – præcis som regeringen nu foreslår.

Læs mere
19. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Forhandlingerne om en ny gymnasiereform er i fuld gang. Gymnasieskolen.dk har spurgt politikerne, hvad de vil kæmpe for ved forhandlingsbordet.

Læs mere
19. april 2016 af Jakob Sølvhøj

Forhandlingerne om en gymnasiereform er i fuld gang. Står det til regeringen, skal der inden længe foreligge en politisk aftale om, hvordan gymnasieuddannelserne skal se ud i de kommende år, og hvem der skal have adgang til dem.

Læs mere
18. april 2016 af Johan Rasmussen

Dumpeprocenten stiger, eller vi må gå på kompromis med fagligheden, hvis alle elever skal have matematik B, mener matematiklærerne. Lærerne roser også dele af regeringens reformudspil.

Læs mere
18. april 2016 af Annette Lind

Alle elsker en mønsterbryder. I medierne, på film og i TV hylder vi dem, der må overvinde alle odds, men vinder til sidst. De borgerlige er vilde med mønsterbrydere, der beviser at man med individuel styrke kan komme langt. Men for mig handler det ikke bare om at hylde mønsterbryderne. Vi har som samfund et ansvar for at bryde mønstrene.

Læs mere
15. april 2016 af Malene Romme-Mølby

Der var mere ris end ros, da gymnasielærere på et debatmøde i går gav input til politikerne om regeringens gymnasieudspil.

Læs mere
14. april 2016 af Malene Romme-Mølby

Regeringens udspil til en ny gymnasiereform løser ikke hf's udfordringer, lyder kritikken fra Lars Krogh, der er formand for GL’s stående udvalg for VUC. Dannelsen og studiekompetencen bliver også nedprioriteret.

Læs mere
13. april 2016 af Johan Rasmussen

En tredjedel af de elever, som vil blive udelukket fra gymnasiet med regeringens karakterkrav, har karakteren 7 eller derover i matematik eller dansk. Vi kan godt løfte eleverne, mener skolerne.

Læs mere
12. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Kort grundforløb, sanktioner mod snyd og underprioritering af humaniora er blandt gymnasieelevernes bekymringer

Læs mere
11. april 2016 af Johan Rasmussen

Det ligner en reel styrkelse af naturvidenskaben, siger tre faglige foreninger om regeringens gymnasieudspil.

Læs mere
8. april 2016 af Johan Rasmussen

NV og AP afsluttes med medtællende karakterer efter et grundforløb på blot tre måneder. Lærere og elever mener, det er en skidt idé.

Læs mere
8. april 2016 af Tina Rasmussen

Rektorerne siger umiddelbart ja tak til kortere grundforløb, færre studieretninger og afskaffelsen af AT, som regeringen foreslår. Men lige nu er flere ting i reformudspillet uklare, siger rektorformand Anne-Birgitte Rasmussen.

Læs mere
7. april 2016 af Malene Romme-Mølby

Konsekvensen er faglig svækkelse, lyder vurderingen fra de faglige foreninger, efter at regeringen i går som en del af gymnasiereformen foreslog at sammenlægge historie, religion og oldtidskundskab i en historisk-humanistisk faggruppe.

Læs mere
7. april 2016 af Carl Juul Nielsen

Hf, AT og almen dannelse er blandt de ting, der bliver diskuteret på de sociale medier blandt uddannelsesordførerne, efter regeringen har præsenteret sit udspil til en ny gymnasiereform.

Læs mere
6. april 2016 af Johan Rasmussen

GL er især bekymret over regeringens planer for hf. Der er dog også enkelte punkter i udspillet til en gymnasiereform, som GL’s formand er positiv over for.

Læs mere
6. april 2016 af Tina Rasmussen

Historie, oldtidskundskab og religion skal slås sammen til ét fag, og AT skal afskaffes. I dag præsenterede regeringen sit udspil til en ny gymnasiereform.

Læs mere
6. april 2016 af Johan Rasmussen

Færre studieretninger, afskaffelse af AT, karakterkrav og så videre og så videre. Læs regeringens udspil til fremtidens gymnasier.

Læs mere
21. marts 2016 af Malene Romme-Mølby

Man skyder over målet med at kræve, at alle gymnasieelever mindst har matematik på B-niveau, siger professor og matematiklærer. De mener, at politikerne har andre bagtanker med forslaget.

Læs mere
16. marts 2016 af Carl Juul Nielsen

Innovation, kreativitet, formidling og fordybelse er bare nogle af de ting, musikfaget giver eleverne. Formanden for Musiklærerforeningen fraråder derfor politikerne at skære i de kunstneriske fag i den kommende reform.

Læs mere
4. marts 2016 af Anne Boie Johannesson

Min søn går i 7. klasse. På hans skole får eleverne i udskolingen både faglige karakterer og karakterer for deres arbejdsindsats. Jeg går ikke så meget op i hans faglige karakterer, men jeg forventer at hans arbejdsindsats er i orden. Den behøver ikke at ligge i top, men den må ikke ligge i bund. Og den er faldet i løbet af året.

Læs mere
22. februar 2016 af Carl Juul Nielsen

Psykologi kan blive et af de fag, der vil opleve en kraftig nedgang med den kommende reform. Faget kan ellers hjælpe frafaldet i gymnasiet, mener formanden for Psykologilærerforeningen.

Læs mere
17. februar 2016 af Johan Rasmussen

Offentlige ranglister af grundskoler og nationale test må ikke kopieres i gymnasierne, mener GL forud for regeringens udspil til en ny gymnasiereform. Elever og rektorer er enige.

Læs mere
16. februar 2016 af Carl Juul Nielsen

Når den kommende gymnasiereform ser dagens lys, skal hf-uddannelsen ikke miste den samfundsmæssige opgave, som den løfter i det nuværende uddannelsessystem, mener GL.

Læs mere
15. februar 2016 af Johan Rasmussen

AT-eksamen skal knyttes sammen med SRP-opgaven, eleverne skal screenes i 1. g, og karrierevejledningen skal tilbage i gymnasiet. Sådan lyder nogle af GL’s ønsker til en kommende gymnasiereform.

Læs mere
12. februar 2016 af Tina Rasmussen

Toårig hf viser vejen for fremtidens gymnasiale uddannelser, mener kronikørerne. De tager udgangspunkt i det ministerielt nedsatte hf-udvalg, der i 2015 offentliggjorde en rapport med fem hovedanbefalinger forud for en kommende gymnasiereform.

Læs mere
5. februar 2016 af Anne Boie Johannesson

Det var med en vis tøven, jeg sendte mine ti linjer til Ellen Trane Nørby. Linjerne var svar på fem udfordringer, som var opstillet som fokus for debatten i det praktikerpanel, som skulle give input til Ellen Trane Nørby om ønsker til ny gymnasiereform/justering af nuværende reform.

Læs mere

Hf har brug for øget faglighed og en tydeligere profil, mener de uddannelsespolitiske ordførere. Men de er uenige om, hvordan det skal ske. Også adgangskravet til hf bliver en knast i forhandlingerne om en ny gymnasiereform.

Læs mere
26. januar 2016 af Johan Rasmussen

Sporene fra folkeskolereformen skræmmer, når gymnasiereformen skal gennemføres i nedskæringstider, mener SF og Enhedslisten. Dansk Folkeparti mener, at eventuelle ekstra udgifter for gymnasierne skal finansieres.

Læs mere
20. januar 2016 af Anne Boie Johannesson

Min søn går i 7. klasse, og vi er så småt ved at begyndt at prøve på at få ham til at overveje hvad han vil efter grundskolen. Han har som de fleste andre pubertetsramte drenge ikke rigtig noget billede af, hvad han vil senere i livet. Faktisk foregår der vist ikke så meget studie- og fremtidsrelevant i hovedet på ham nu, hvor han er “under ombygning”. Men han kan lide at læse.

Læs mere
18. november 2015 af Malene Romme-Mølby

Politikerne vil lave en ny gymnasiereform. Men hvad skal fremtidens studenter kunne? Gymnasieskolen har spurgt en række lærere.

Læs mere

Øget faglighed og færre studieretninger. Det står højt på de fleste partiers ønskeseddel til en ny gymnasiereform. Den største knast er stadig adgangskravet.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Stod det til den tidligere direktør for DI Lars Goldschmidt, behøver fremtidens gymnasieelever ikke at stille spørgsmålet: “Jamen, hvad skal vi bruge det til?” Han mener, al undervisning bør være anvendelsesorienteret.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Bedre forberedelse til efterfølgende studier og mere
anvendelsesorientering

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

– og sådan har det altid været. Spørgsmålet er, om studenterne kan det, de videregående uddannelser efterspørger. Vi har spurgt rektorerne på tre videregående uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
7. maj 2014 af Laura Engstrøm

Det er ikke så lidt, fremtidens studenter skal kunne, når man spørger politikerne.­ De skal være de dygtigste nogensinde. Ikke bare til at samarbejde, innovere og reflektere. De skal også være dannede og kunne fordybe sig. Og så er der lige ­kommaerne – de skulle også gerne sættes rigtigt.

Læs mere
17. december 2013 af Andreas Rasmussen

Gymnasiereformen kan have svækket ungdomsuddannelserne - ikke styrket dem. Det vurderer Produktivitetskommissionen i ny rapport, der påpeger omfattende problemer på ungdomsuddannelserne.

Læs mere
20. november 2012 af Johan Rasmussen

Markant flere studenter bliver optaget på naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser efter gymnasiereformen, viser en undersøgelse.

Læs mere
29. juni 2012 af Malene Romme-Mølby

Malene Nyborg Madsen har lige knoklet sig til studenterhuen. Men allerede 1.juli er hun klar til at kæmpe for mere elevdemokrati, når hun bliver ny formand for DGS. Og der er nok at tage fat på.

Læs mere
3. april 2012 af Tina Rasmussen

Reformen har ikke løftet det faglige niveau tilstrækkeligt og gjort eleverne studieparate, mener Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i Dansk Industri. Hun så gerne, at man tog et blankt stykke papir og tænkte over, hvad man egentlig vil med gymnasiet.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Der er et stykke vej endnu.

Sådan lyder det fra Jens Boe Nielsen, der er formand for Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

Når gymnasielærerne arbejder sammen i team, handler det oftest om at skabe et godt læringsmiljø i klasserne. Samarbejde om undervisningen i studieretningerne er der ikke meget af. Gymnasieforskere forsvarer lærerne.

Læs mere
19. marts 2012 af Tina Rasmussen

I kølvandet på ny undersøgelse af teamsamarbejdet i gymnasiet efterlyser Danmarks Evalue­rings­institut, at kravene til indhold og formål bliver skærpet. Børne- og undervisningsministeren vil se på, om bekendtgørelserne skal strammes op.

Læs mere