Du er her
Debatindlæg |
06. mar 2013

Udtalelse fra GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf til støtte for Folkeskolelærerne

Udtalelse fra GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf til støtte for Folkeskolelærerne ved OK-13 forhandlingerne med Kommunernes Landsforening.
Af: Redaktionen

Udtalelse fra GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf til støtte for Folkeskolelærerne ved OK-13 forhandlingerne med Kommunernes Landsforening.GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf giver sin uforbeholdne støtte til de danske folkeskolelærere og deres kamp for ordentlige arbejdsforhold ved Overenskomstforhandlingerne 2013. Vi ønsker Lærernes Centralorganisation og formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, GOD KAMP!En uhellig alliance bestående af Finansministeriet og et bredt udsnit af folketinget (undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti) har iscenesat et hel usædvanligt hårdt angreb på samtlige læreroverenskomster i Danmark i ly af finanskrisen.Først skulle Gymnasielærerne ”normaliseres” af Moderniseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Unge. Her lykkedes det desværre at sætte den danske model ud af kraft gennem et så massivt angreb på forhandlingsretten på arbejdstid, at GLs forhandlerel til allersidst gav køb på på den lokale forhandlingsret til gengæld for lønforhøjelser. Vi ville hellere have undværet dette ”hold-kæft-bolche” fra Finansminister Bjarne Corydon (S).Nu er turen så kommet til Folkeskolelærerne.Christiansborgpolitikerne (minus Enhedslisten og Dansk Folkeparti) har op til overenskomstforhandlingerne vedtaget en ufinansieret reform af folkeskolen, som altså skal finansieres ved de nuværende overenskomstforhandlinger. Politikerne forudsætter altså, at de via Kommunernes Landsforening og Chefforhandler Michael Ziegler, ensidigt kan diktere så massive besparelser ved de igangværende overenskomstforhandlinger, at det nyligt indgåede Folkeskoleforlig kan blive finansieret.Derved forsøger de også her at sætte den danske model for indgåelse af overenskomster helt ud af kraft.Nu har Kommunernes Landsforening for egen regning meddelt at forhandlingerne med Folkeskolelærerne er brudt sammen. Kan man virkelig true sig til en overenskomst, selvom man ikke har udvist reel forhandlingsvilje, men blot afvist ethvert forslag fra modparten?Medlemmerne af GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf udtaler den største misbilligelse af politikernes og Kommunernes Landsforenings handlemåde. Samtidig skal vi udtale uforbeholden støtte til de hårdt trængte Folkeskolelærere.Venlig hilsen,GL-klubben ved Viborg Gymnasium og Hf

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.