Se god ud eller blive bedre?

Så nærmer skoleåret sig sin afslutning. Eleverne har fået deres blå bøger og deres studenterhuer til opbevaring, indtil den skal på hovedet. Deres humør er højt, men blandet med vemodighed over, hvor hurtigt de tre år er gået, og med spænding med hensyn til, hvad fremtiden bringer. Det er den bedste “sæson” i mit lærerliv, når jeg skal til at aflevere flyvefærdige svaner efter tre års træning, fordi det er så livsbekræftende at huske på deres udvikling og at se deres håb og drømme for fremtiden.

Samtidig er det ved at være tid til at lave “nytårsforsæt” for det nye skoleår. Hvad har jeg lært af de seneste tre års undervisning, og hvad kan jeg gøre bedre? Hvilken retning vil det være godt at skubbe i, og hvordan kan det gøres på en motiverende måde? Med andre ord er det tid til selvransagelse og nye tiltag. Og naturligvis også til at 3.g-holdene kan give gode råd til undervisningen af kommende 1.g-hold. Sidstnævnte gjorde de anonymt, og det kom der interessante ting ud af.

De gode råd viste stor enighed om, at formativ evaluering og peer feedback under arbejdet med skriftlige opgaver havde været godt og lærerigt, og det samme med at rette hinandens opgaver, selvom enkelte skrev, at det havde været svært eller udfordrende i forhold til klassekammeraterne. Der var ingen, der rådede mig til at stoppe eller reducere indsatsen på dette område.

Gruppeafleveringer blev fremhævet som godt og lærerigt af de fleste, men en del ønskede sig flere muligheder for at skrive individuelt, så det vil jeg tage til efterretning og sørge for, at der ind imellem bliver mulighed for fremover. Jeg mener dog stadig, at langt de fleste elever lærer mest af at skrive sammen, så størstedelen af afleveringsopgaverne vil fortsætte med at være gruppeopgaver.

Den flippede undervisning i kemi (videoer i stedet for tavlegennemgang) blev fremhævet som god, og flere ønskede, at jeg brugte videoer lige så meget i dansk. Men der blev også efterlyst flere muligheder for at stille spørgsmål til videoerne, hvilket jeg vil være mere opmærksom på, fx ved at få eleverne til at stille spørgsmål til videoerne, og så bytte og besvare hinandens spørgsmål. Indtil nu har jeg mest bare spurgt, om der var spørgsmål, hvilket tilsyneladende ikke helt har været nok.

Inspireret af forsøget med elevsites på mit kemi A-hold, som jeg tidligere har beskrevet, vil jeg indføre elevporfolier i begge mine fag. Her skal der være mulighed for, at eleverne individuelt kan skrive, hvad de har lært i de enkelte moduler, hvad de har af fokuspunkter for skriftlige opgaver, refleksioner over, hvordan det går med at lære fagene og så videre. Min tanke er, at hver elev får et Google Site med nogle passende undersider, fx logbog, skriftlige opgaver, refleksioner og noter. Disse sites skal så danne udgangspunkt for evalueringssamtaler med eleverne om deres udvikling og om deres faglige standpunkt. På den måde vil jeg få mere indblik i hver enkelt elev, og eleverne vil blive tvunget til at reflektere over, hvad og hvordan de lærer, og hvad deres egen indsats er. Formålet er at få rykket dem fra at ville se gode ud til at ville blive bedre - med et let omskrevet citat fra “Mindsetbaseret undervisning” af Kortnum, Nielsen og Videsen - i øvrigt en inspirerende bog.

Opsummerende handler de forskellige tiltag om, at jeg gerne vil blive bedre til at flytte elevernes fokus fra præstationer til lyst til at lære, og selvom jeg synes, at jeg har arbejdet med det en hel del år, kan det blive bedre.