OK18 kommer til at kræve kamp og sammenhold. Det skal vi kunne levere

Replik til hovedbestyrelsesmedlem Peter Halls indlæg på gymnasieskolen.dk d. 27/10-17: “Er dit indlæg udtryk for en OKU-formands resignation, Tomas Kepler”?

Kære Peter, nej, naturligvis er mit indlæg ikke ”udtryk for en OKU-formands resignation”.
Det er da en fjollet anklage, og en spøjs fokus på min person. Selvfølgelig skal vi kæmpe alt, hvad vi kan for et godt resultat ved OK18, og som du ved qua din plads i hovedbestyrelsen, så har GL’s formand og sekretariat arbejdet intenst og med succes for at promovere GL’s krav og synspunkter i AC-kredsen og på CFU-niveau. I modsætning til tidligere ok-forhandlinger kommer GL ikke til at stå alene med arbejdstidskrav denne gang. Vi kommer til at stå sammen med andre organisationer om fælles krav, og det er bestemt ikke et sted, vi er nået til gennem ”resignation”.

Jeg forstår heller ikke din beskyldning om, at jeg ”fremfører dommedagstanker for den danske model”. Det er vist en 'journalistisk stramning' af det, jeg faktisk skriver – og den danske model ER da i øvrigt under pres. Det behøver man bare lytte til ledende stemmer fra fagbevægelsen såsom Flemming Vinther (CFU-formand), Lars Qvistgaard (AC-formand), Anders Bondo m.fl. for at få bekræftet. Jeg tror også, det er et billede, rigtig mange af vores egne medlemmer vil nikke genkendende til. Og når du selv skriver: ”Der er al mulig grund til at kæmpe for den danske model og ikke mindst i dens ånd for et godt resultat ved OK 18, som begge parter kan se sig i”, så har jeg lidt svært ved at se, hvad uenigheden handler om.

CFU, som repræsenterer 180.000 statsansatte, skrev d. 26/10 i en pressemeddelelse om det faktum, at folkeskolelærerne stadig står uden en overenskomst: “”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden.”
Og så sent som d. 2/11 reagerede CFU så på moderniseringsstyrelsens angreb på den betalte spisepause med ordene: “Igen skal vi være vidne til besparelser i den offentlige sektor. Denne gang på de statslige arbejdspladser via de ansattes arbejdsvilkår. Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere”.

Man kan læse om begge dele på GL’s hjemmeside: Solidaritet og sammenhold om den danske model og Retten til betalt frokost er under frontalangreb fra Finansministeriet
Lad os stå sammen om disse kampe for den danske model, og for vores, vores folkeskole-kollegers og andre offentligt ansattes vilkår. Det regner jeg også med, vi gør.

Til gengæld kan jeg godt finde andre punkter i dit indlæg, hvor der nok er grobund for uenighed. Jeg forstår ikke helt relevansen, men det må eksempelvis stå helt for din egen regning, hvordan du udlægger OK13. Jeg synes, din promovering af eksempelvis OK13’s ”værn mod øvre arbejdstid” tegner et billede, som ligger fjernt fra den virkelighed, mange kolleger efterhånden længe har givet udtryk for at opleve, og som vi har formuleret vores OK18-krav ud fra.

Endeligt advarer du mig om ikke at ”begå samme forplumrende sammenblanding af folkeskolelærere og gymnasielærere som Corydon og Haarder” - en ”forplumring” du finder ”upassende og plat”. Jeg vil gerne påpege, at jeg ikke ”begår” nogen sammenblanding, jeg refererer den. Fremtrædende politikere som Bertel Haarder, Michael Ziegler og Mette Frederiksen udlægger nærmest enslydende GL’s OK13-resultat som et bevis på, at DLF var dumstædige og uduelige forhandlingspartnere i '13, som dermed selv var ude om lockout og lovindgreb. Dit standpunkt minder mig om de tre aber, som hverken vil se, høre eller tale, i dette tilfælde om årsagerne til, at ovennævnte politikere er i stand til at sige, som de gør, eller hvad konsekvenserne af det kan være. Det er i mine øjne ikke et frugtbart standpunkt.

Vi står over for vigtige kampe; dels kampen for vores egne OK18-krav, og dels de solidariske kampe som også handler om andre end os. Det er kampen for den betalte spisepause og den store ressource, som den udgør, og kampen for den danske model og folkeskolelærernes ret til reelle overenskomstforhandlinger. Vi skal kaste os fuldt og helt ind i alle de kampe. Nok er nok! Lad os stå sammen om det, i stedet for at signalere andet.

Tomas Kepler, formand for GL's overenskomstudvalg