Lærerens rolle i det moderne gymnasium

Jeg har valgt at stille op til hovedbestyrelsen i GL, fordi jeg vil arbejde for at genskabe lærerrollen som en fagperson, der formidler sit fag.
I mine 13 år som gymnasielærer har jeg kunnet følge mange af de ændringer, der sker omkring os på skolerne nu: Elevgrundlaget er ændret, magtglade politikere har trynet os, fagligheden inden for naturvidenskab og sprog er blevet presset ned og hverdagene er blevet hårdere. Vi har været underlagt en række pædagogiske modeluner, der er kommet og gået som byger i april: Flerfaglighed, Elektroniske tavler, Ny skriftlighed, Synlig læring, iPADs, Cooperative Learning, Evalueringsstrategier forward and/or backward, Teamet som løsning til alt, og der er sikkert flere.
Kendetegnet for de forskellige tiltag har været, at de er indgået i skolernes ”udviklingsarbejde”, at de som regel har været 1 allerhøjst 2 år, og at de altid er en succes!
Alt dette har undret mig dybt: I mit tidligere arbejde arbejdede jeg med udvikling og formidling af nye teknologiske løsninger inden for bioteknologi, og jeg har været vant til, at man dels skulle bruge mange måneder på at opnå et fælles grundlag at arbejde på, før man kunne ”tale samme sprog”, at udviklingsarbejde tager lang tid og at meget IKKE er en succes.
Jeg føler, at vi er blevet presset til at arbejde uvidenskabeligt. Og endnu værre: At vi vænner os til at arbejde uden egentlig tro på, at det, vi gør i disse projekter, giver mening. Samtidigt har det været tydeligt, at vi måske i højere grad skulle kæmpe for at undgå dette meningsløse arbejde, så vi bedre kunne tage de vigtige kampe mod nedskæringer, overenskomstforringelser og ikke mindst: for at bevare fagligheden i gymnasiet på et højt niveau.

Nogle nøglepunkter er:

- Forbedre gymnasielærernes omdømme.
Dette er vigtigt, for vi vil tabe mange kampe ved ikke at stå stærkt i befolkningens almindelige omdømme. Som lille forening har vi især kunnet slå igennem i samarbejde med andre fagforeninger, f.eks. i OK18. Vi skal derudover arbejde for flere

- Arbejdsforhold
Vore arbejdsforhold er blevet forværret over de senere år. Gymnasierne er gået fra at være demokratiske til at være topstyrede. Arbejdsmiljøet er blevet værre. Stress-sygdomme er nu almindelige på de fleste gymnasier. Lærernes placering i skolernes hierarki er blevet meget lavere: Nogle steder betyder ”brugertilfredsheden” mere end lærernes mulighed for at præge undervisningen fagligt og pædagogisk. Derfor skal vi arbejde for at forbedre forholdene igen.

- Styrkelse af fagligheden i gymnasiet
Vi er videnskabeligt uddannede fagpersoner med speciale i dels et lille fagområde, dels i at formidle komplicerede sammenhænge. Vi er ikke ”læringsagenter” eller ”ditto-facilitorer”. Ligeledes må vi insistere på, at en gymnasieuddannelse ikke er en naturlig fortsættelse af 9. klasse, men et skift til en ny verden, hvor vi danner, former og beriger unge, så de er i stand til at fortsætte deres uddannelse med en lang eller mellemlang uddannelse.
Gymnasiet er for kostbart til at bruge som parkeringsplads for rådvilde unge. Her må der skabes andre muligheder, der kan opfylde et sådant behov.
Vi skal have mere plads til at være de fagpersoner, vi er, og vi skal insistere på at have mulighed for faglig efteruddannelse. Det skal være en ting, der i fremtiden skal stå tydeligere i vor overenskomst

- Arbejdsmiljøet skal styrkes

Det er vigtigt for en fagforening at sikre en god lønudvikling for sine medlemmer, så vi ikke glider bagud i forhold til sammenlignelige grupper. Hvilket i øvrigt også burde være et arbejdsgiveranliggende, da det sikrer tilgang af de bedst kvalificerede medarbejdere. Men som vi har set det de senere år, bliver lønstigninger i høj grad finansieret ved fyringer, forværring af arbejdsforholdene og mere stress. Vi skal derfor i de kommende år styrke arbejdet for et bedre arbejdsmiljø. Vi skal have bedre muligheder for at vælge at gå på deltid og bedre pensionsdækning for den tid, vi er på deltid. Nyansatte skal have mindre årsnorm, og vi skal have mere tid til tillidsmandsarbejdet.

Læs mere om GL-listen, liste 2 og dens 15 kandidater på https://v8.valgservice.dk/glhb2018/parties/16 og dan din egen mening!

Med venlig hilsen
Lars Bjarne Nielsen