Lær af de nye

Der er store potentialer i de nye læreres friske syn på undervisningen, og det ville være ærgerligt, hvis vi ”gamle” ikke lader os forny.

Jeg har det store privilegium at være en af underviserne på fagdidaktisk kursus i kemi for lærerkandidater.  Og det er inspirerende! De nye lærere har rigtig mange ideer til elevaktivering, til at øge elevernes motivation og til temabaseret undervisning. De er entusiastiske og energiske og gode til at tænke ud af boksen.

Vi arbejdede blandt andet med temabaseret undervisning, og kursisterne udviklede forløb indenfor følgende temaer: CSI hvor eleverne skal opklare forbrydelser, waste to value om fremstilling af biobrændsler fra affaldsprodukter, molekylærgastronomi og mange flere.

En af pointerne med temabaseret undervisning i kemi er blandt andet at få faget til at bidrage til elevernes almendannelse, ved at de bliver i stand til at forklare og tage stilling til kemiske problemstillinger i deres hverdag og i samfundsdebatten. Det lykkes i højere grad ved temabaseret undervisning end ved den traditionelle systematiske undervisning, hvor det er svært at se sammenhængen til livet udenfor kemitimerne. En anden væsentlig pointe er, at det øger deres motivation betragteligt, og dermed også deres læringsudbytte.

Lærerkandidaterne på kurset var også supergode til at anvende kendte værktøjer på nye måder. Der var blandt andet nogle, der ville bruge kemiske tegneprogrammer til at lade eleverne nå frem til navngivningsregler på en induktiv måde, hvilket for mig er en ny måde at tænke den slags programmer på. Jeg plejer bare at bruge tegneprogrammerne til at tegne molekyler i, men denne måde udnytter flere af programmernes funktionaliteter, samtidig med at elevernes læringsrolle bliver mere aktiv.

Jeg kom hjem fra kurset med rigtig mange nye, gode ideer, som jeg glæder mig til at afprøve i praksis. Det er fedt at være sammen med så inspirerende mennesker!

Hvordan tager vi så imod lærerkandidaterne ude på skolerne? Vil vi gerne lære nyt, lade os inspirere og hjælpe dem godt i gang? Der er store potentialer i deres friske syn på undervisningen, og det ville være ærgerligt, hvis vi ”gamle” ikke lader os forny. Nyd deres nye friske syn på tingene, deres entusiasme og deres innovative tænkning!