Klima, Klima, Klima - og pensionskassen

Klima, klima, klima!
Efteråret, sommeren og valgkampen i foråret synes ikke at have budt på andet end klimadiskussion. Alle taler om det - selv politikerne. Emnet er ikke nyt, men i Danmark synes det som om, at debatten har taget en drejning, så det nu er de færreste, der ikke vil med på den klimabekymrede vogn. Både Dansk industri og borgerlige partier, der tidligere havde nægtet, at man var nødt til at bremse CO2-udslippet, går nu ind for en ny klimalov. Danmark skal endda tjene penge på at være klimavenlig, kan man forstå. Det er selvfølgelig pop og for nogens vedkommende også utroværdigt - ingen nævnt, ingen glemt.

Men trods hypen er det en god udvikling: Det handler om solidaritet med kommende generationer, med vores børn og børnebørn. Et af de midler vi har til at være solidariske er vores pensionsopsparing. Vores penge skal ud og arbejde – investeres. Henning Salling Olesen og jeg stiller op til bestyrelsen for vores pensionskasse som henholdsvis kandidat og suppleant, og vi vil her slå et slag for, at MP Pension skal ride på klimabølgen og nu øge andelen af investeringerne i økonomiske aktiviteter, der kan medvirke til at nedbringe C02-udslippet.
Der er allerede sket en drejning af investeringerne væk fra ”sorte investeringer” – nu er det tiden til at gå videre. Det vil være fornuftigt på mange måder, og med det store fokus på klimapolitik i offentligheden er det også nu, at der sandsynligvis vil være opbakning til det blandt pensionskassens medlemmer. Det er ikke for tidligt at handle – og i Danmark er det netop nu, der kan rykkes noget.
Hvis man forestiller sig, at man om 5-8 år kigger tilbage på beslutninger taget i dag, så vil man nok ikke synes, at det var voldsomt revolutionerende, forhastet - eller poppet – at samfundet i 2020 lagde endnu mere vægt på at bremse CO2-udslip og klimaforandringer.
Man kan indvende, at hvis medlemmernes pensionspenge skal investeres efter moralske og ikke kun økonomiske hensyn, så kan der være meget andet, der også er ”godt”, der kan investeres i. Man kan risikere, at den næste store sag også skal hjælpes af pensionskassernes penge. Social lighed kunne være den næste store vindersag. Og vil det så også være pensionskassens opgave at skabe det?
Til det vil vi først og fremmest sige: Det er op til medlemmerne. Vi skal have en aktiv stillingtagen til, hvordan vores opsparing skal bruges frem ad banen. Nu og i fremtiden. Lige nu tror vi på, at de fleste af os føler, at klimapolitikken er vores allesammens ansvar. Vi står midt i en klimakrise, som næppe kan sammenlignes med noget, samfundet har kendt til tidligere. Det vil være både rigtig og demokratisk at investere de store fælles midler, som almindelige lønmodtagere har sparet op, i noget, der ikke skader den fælles fremtid for både ældre og yngre medlemmer.

Og til sidst kan man spørge sig selv – og økonomer – om ikke det er det økonomisk ansvarlige at føre investeringer væk fra både fossile brændstoffer og andre CO2-uvenlige økonomiske aktiviteter, hvis omsætning og afkast må falde i takt med stigende krav til klimavenlig produktion. Og om ikke det er ansvarligt at føre investeringerne i retning af produktion, der medvirker til at reducere samfundets CO2-udslip, hvilket alt tyder på bliver den nære fremtids store fokus.

Mange har sikkert en favorit i denne afstemning, eller stemmer på en af vore egne, en gymnasielærer. Gør endelig det med 2 af de tre stemmer, du har. Men klimapolitik og spørgsmålet om fremtidige investeringer af pensionsopsparingen er ikke en speciel gymnasiesag, det er et tværgående moralsk og politisk spørgsmål. Derfor synes vi, du skal bruge din tredje stemme på os – vi tror, at mange psykologer, universitetslærere og museumsfolk vil stå sammen om dette spørgsmål. Hjælp dem med at stemme os ind.

Morten Lunn – underviser i samfundsfag og historie, Herlev Gymnasium og HF.
Stiller op som suppleant til bestyrelsesvalget i MP Pension
Henning Salling Olesen – Professor, dr.hc. Roskilde Universitet.
Stiller op som kandidat til bestyrelsesvalget i MP Pension