Hvorfor opgive modellen alle andre lande drømmer om?

Den danske uddannelsesmodel er helt unik. Det er den faktisk i ordets mest bogstavelige betydning. For der findes nemlig kun én som den i verden. Og det er netop denne model, som mange dele af verden med lange øjne har set misundelige på. De peger vores vej og siger: ”Der kan I se, det fungerer i Danmark”. Modellen er helt unik, fordi den kombinerer uddannelse uden brugerbetaling med en uddannelsesstøtte, der ikke skal betales tilbage igen. Det gør, at alle uanset økonomi og opvækst har muligheden for at tage en uddannelse. Og uddannelse af hele befolkningen er helt afgørende for at udvikle et velfungerende samfund for os alle sammen.

Det er denne unikke uddannelsesmodel, der i øjeblikket har en politisk trussel hængende over sig. Ikke alene har vi beskåret vores uddannelsessystem, så det efterhånden ligner en samling strittende nøgne grene af det, der engang var en blomstrende busk. Nu vil man oven i købet omdanne en del af SU’en til en låneordning. Man vil altså fjerne det, der netop gør vores model så unik og eftertragtet. Så mens mange lande i verden ser vores model som et uopnåeligt utopia, forsøger regeringen nu at efterligne præcis det, som de andre lande drømmer sig væk fra. Regeringen peger på Norges lånebaserede SU-model som et velfungerende eksempel, mens Norge parerende siger: ”Kig ikke på os”. Og det kunne EU-kommissionen allerede i 2015 bakke Norge op i at sige. For EU konkluderer nemlig, at rigtig mange norske studerende presses til at tage deltidsjobs ved siden af studierne for at kunne betale for lånene, hvilket resulterer i flere frafald og længere gennemførselstider. 

En helt afgørende funktion ved det danske SU-system er dels, at man som studerende eller elev kan tage en uddannelse uden at skulle bruge sin tid på også at arbejde og dels, at man ikke skal bruge energi på at bekymre sig om økonomi. Jeg tror, de fleste af os har oplevet, hvor udmattende og energikrævende det kan være at bekymre sig om sin økonomi. Den energi har man brug for, når man tager en uddannelse.

Når man omlægger dele af SU’en til et lån, og når man lægger op til, at de studerende skal arbejde mere under deres uddannelser, så mister SU’en sin vigtigste funktion. Nemlig at skabe et frirum til fordybelse, udvikling og læring. Ting, der rummer en mening, der rækker langt længere end økonomisk gevinst: De er værdifulde, fordi de rummer en mening for den enkelte og samfundet i sig selv.

Så derfor er jeg dybt bekymret for, at vi som samfund er ved at ødelægge verdens bedste uddannelsesmodel. Det kommer til at have konsekvenser for de nuværende og kommende gymnasieelever, både mens de går på gymnasiet, og når de efterfølgende skal ud på de videregående uddannelser. For det er ikke fordybelse, personlig udvikling og tid til nysgerrighed, der bliver stillet dem i sigte. Det er derimod deltidsarbejde under studierne og studiegæld, når de engang er færdige, vi kommer til at tilbyde.  

I stedet for at give dem et frirum at lære i, komme vi i stedet til at give dem en uddannelse fyldt med økonomisk bekymring. Herudover giver vi dem det indtryk, at uddannelse er noget man tager, fordi man skal kunne udfylde et af arbejdsmarkedets ledige jobs. Uddannelse ser på den måde ud til at være meningsfuld, fordi det er vejen til økonomisk gevinst for den enkelte og samfundet. Men vi glemmer, at uddannelse og læring skal give mening for den enkelte af så mange andre grunde. Fordi det giver indsigt i os selv og i det fællesskab, vi indgår i. Fordi det både styrker og tilfredsstiller vores nysgerrighed. Fordi det at gå på opdagelse i verden er med til at skabe verden. Fordi uddannelse er den afgørende faktor for at skabe forandringer. Fordi uddannelse er afgørende i udviklingen af det gode samfund og det gode liv.

Der har netop været åbningsdebat i Folketinget, hvor der er blevet diskuteret de udfordringer, Danmark står overfor. Og som min kollega Rasmus Nordqvist sagde i sin tale:

”Man kan kun passe rigtigt på Danmark, hvis man forsøger at håndtere fremtidens udfordringer. Men det gør man altså ikke ved at skære på meget af det, der har gjort Danmark til en succes – for eksempel et stærkt socialt sikkerhedsnet, lige adgang til uddannelse og en fremsynet energi-, klima- og miljøpolitik. De ting skal man ikke skære på, hvis man vil skabe udvikling – dem skal man investere i. I hvert fald når ambitionen er at passe på Danmark og give næste generation samme muligheder som vores.”

Det er i hvert fald vores ambition i Alternativet, og jeg vil derfor også fortsætte kampen for at fastholde, udvikle og styrke den unikke uddannelsesmodel, der gennem mange år har bidraget til, at Danmark er et af verdens bedste samfund at leve i. Et samfund, hvor alle uanset økonomi og opvækst har mulighed for at uddanne sig, lære og udvikle sig som mennesker.