Hvad er det, som vi ikke skal gøre mere i de gymnasiale uddannelser?

Politikerne vil spare. Men samtidig vil de fastholde kvaliteten og sætte nye initiativer i gang. Det hænger ikke sammen.
Vil man spare, må man melde ærligt ud, hvad der ikke længere skal udføres på de gymnasiale uddannelser og stå ved det.
Lad os derfor blive enige om 10-12 seriøse forslag til poster, som kan (ikke nødvendigvis fordi man ønsker det) fjernes pga. besparelserne.
Herefter kan vi sende dem til partiernes uddannelsesordførere, som så bedes tage stilling til spørgsmålet: Hvad er det, som vi ikke skal gøre mere i de gymnasiale uddannelser?

Jeg foreslår, at følgende udgiftsposter fjernes:

- Grundforløbet.
Svarer udgifterne til grundforløbet (administration) med elevernes udbytte af det?

- Stoppe skolernes udviklingsprojekter, som skal fremme den pædagogiske og faglige
udvikling. Herunder også efteruddannelse.

- Fjerne studieture.

- Fjerne kulturelle og sociale arrangementer på skolerne, som gør dem til levende og spændende steder at være.

- Mindre studievejledning og feedback til den enkelte elev.

Diskuter gerne fordele og ulemper ved at fjerne de enkelte, så vi kan få en god debat.

Martin Mikkelsen - kandidat for liste 2 til GL's hovedbestyrelse