Har listerne en berettigelse?

For nyligt blev de politiske grupperinger i GL - de såkaldte lister - debatteret i Gymnasieskolens spalter under overskriften: “Afskaf listerne i GL”. Der er tale om en både vigtig og omfangsrig diskussion - og vi kan tilføje, at den også er jævnligt tilbagevendende. Det nævner vi ikke for at diskvalificere det aktuelle forslag – men for at tydeliggøre, at vi har med et komplekst emne at gøre, hvor man skal være påpasselig med at drage forhastede konklusioner.

I GL skal vi selvfølgelig kunne diskutere listernes rolle og relevans og om nødvendigt ændre på strukturer, som måtte trænge til at blive opdateret. En sådan diskussion hilser vi velkommen - og faktisk er sporene allerede lagt til den. Hovedbestyrelsen har for længst vedtaget at begynde en strukturdebat i den kommende periode, hvor der skal ses bredt på GL's organisering, og vi synes, spørgsmålet om listerne hører naturligt hjemme i den debat. Vi vil derfor heller ikke kommentere alle påstande om listernes betydning, som man kan støde på, men vi vil gerne konstatere følgende:

For det første, at der er reelle politiske uenigheder i hovedbestyrelsen. De uenigheder eksisterer ikke på grund af listerne – listerne eksisterer på grund af de politiske uenigheder. Der er altså forskel på årsag og virkning. Vi vil ikke bruge spalteplads i dette indlæg på at udbrede os om, hvem der mener hvad; det er ikke vores formål at skrive ind i den igangværende valgkamp.

For det andet, at der heldigvis er rum for at prøve sine synspunkter af i hovedbestyrelsen – det kan ethvert medlem af hovedbestyrelsen til enhver tid gøre, og det har samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen også har gjort i den forgangne valgperiode. Man kan i sagens natur ikke være garanteret opbakning fra et flertal i hovedbestyrelsen til sine synspunkter. Det må man jo acceptere.

For det tredje, at uenighederne ikke står i vejen for samarbejde på tværs af listerne. Undertegnede er uenige om flere elementer af GL’s politik, men samarbejdet er ikke dødt af den grund. Der samarbejdes i hovedbestyrelsen, og der samarbejdes i de stående udvalg under hovedbestyrelsen, hvor listerne alle er repræsenteret. Vi har i den forgangne valgperiode formået at nå til enighed om mange store dagsordener, eksempelvis vores arbejde med gymnasiereformen, indsatsen mod nedskæringerne på gymnasierne, og GLs strategi for OK18 - men selvfølgelig betyder de ovenfor nævnte politiske uenigheder også, at samarbejdet ikke altid tager udgangspunkt i enighed og ikke altid resulterer i enighed. Det er igen et forhold, man nok må acceptere, når man er del af en politisk organisation.

Alle disse forhold skal ikke forhindre en debat om listernes berettigelse. Det er vigtigt at gøre den slags en gang imellem, for strukturelle forhold er ikke hellige.

Asger Boe Wille, medlem af hovedbestyrelsen for Liste 2
Tomas Kepler, medlem af hovedbestyrelsen for Liste 1