Hævnporno kræver politisk handling

Som de fleste gymnasier for længst har opdaget, bliver flere og flere unge udsat for, at nøgenbilleder af dem bliver delt på nettet. Intime billeder, som de troede, var private, men som pludselig florerer rundt på Facebook og ondsindede hævnporno-sider. Ofte er der tale om unge piger, hvis ekskærester vælger at dele gamle nøgenbilleder eller videoer af pigerne på internettet uden deres samtykke. Det er en forfærdelig overskridelse af privatlivet, som gymnasierne har kæmpet med i flere år, og Alternativet mener, at der nu er behov for politisk handling. Derfor foreslår vi fire tiltag, som skal hjælpe ofrene både akut og forebyggende.

For det første ønsker vi, at hævnporno og deling af nøgenbilleder skal kategoriseres som en seksuel krænkelse og ikke som i dag en freds- og æreskrænkelse. Deling af ens intime billeder handler om andet og mere end fred og ære, og ofte har det meget alvorlige konsekvenser for ofrene, når deres seksualitet og privatliv bliver krænket. Ved at kategorisere hævnporno og deling af intime billeder som en seksuel krænkelse, sender vi et vigtigt signal både til ofrene, krænkerne og det øvrige samfund.

For det andet foreslår vi, at der bliver oprettet et statsligt hjælpeorgan, der kan give akut hjælp og rådgivning til ofrene for hævnporno og deling af nøgenbilleder. Siden år 2013 har politiet modtaget 297 anmeldelser, men man kan frygte, at det langt fra er alle sager, der bliver indberettet. Hjælpeorganet skal give information og rådgivning om lovgivning og rettigheder, samt henvise til psykologforløb, der kan finansieres med offentlige midler. Derudover skal organet yde konkret teknisk assistance til sletning af billeder fra digitale sites og søgemaskiner.

For det tredje mener vi, at straffen skal øges for udbydere, tjenester, virksomheder og individer, der bevidst undlader at fjerne nøgenbilleder, der er blevet delt uden samtykke. I sådan en sag her er passivitet også et bevidst valg, og for at stoppe det kan øget straf være nødvendigt. Det kan eksempelvis være i form af højere bødestraffe eller andre sanktionsmuligheder.

For det fjerde foreslår vi, at undervisning i digital dannelse skal være en integreret del af undervisningen i folkeskolen og gymnasiet. Straf kan og må aldrig stå alene, og vi mener, at en omfattende forebyggende indsats er nødvendig. Ud over undervisning i social kodeks på nettet, etik og samtykke, skal der også iværksættes oplysningsaktiviteter, der både retter sig mod potentielle krænkede og potentielle krænkere.

Selvfølgelig kan alle problemerne med hævnporno og deling af nøgenbilleder ikke løses udelukkende fra politisk hold. Det er altafgørende og enormt positivt, at flere og flere gymnasier er blevet opmærksomme på de hyppige krænkelser, der desværre foregår overalt i landet. Nogle gymnasier er allerede begyndt at have temadage omkring brugen af sociale medier, men der er brug for øget opmærksomhed, flere midler og prioritering fra politisk side. Det er det, jeg ønsker, vores tiltag skal bidrage med.