Faglighed, forvirring og fiktion

Den 22. september var Landstingssalen på Christiansborg ramme for en høring om faglighed i gymnasiet. GL og Danske Gymnasier (Rektorforeningen) havde i fællesskab inviteret en række oplægsholdere fra forskellige videregående uddannelser og fra erhvervslivet for at få taget temperaturen på fagligheden i gymnasiet. Det mærkelige var bare, at ordet faglighed forekom meget lidt under høringen. Langt hyppigere blev der talt om kompetencer. Formentlig fordi kompetencebegrebet var det centrale omdrejningspunkt for den store gymnasiereform af 2005. Man havde dog ofte fornemmelsen af, at oplægsholderne i virkeligheden mente "faglighed", når de talte om "kompetencer". Helt forvirrende blev det til sidst, da to repræsentanter for EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, skulle "lægge tallene på bordet", som ordstyreren sagde. De to EVA'er som i virkeligheden hed Camilla og Katrine, underkastede nemlig faglighedsbegrebet en avanceret form for gradbøjning - uden at man fik svar på det centrale spørgsmål: Har den store reform forøget fagligheden i gymnasiet? Eva, Camilla og Katrine hensatte snarere tilhørerne til en form for parallel  virkelighed. Jeg kan mere genkende virkeligheden i et interview i det sidste nummer af tysklærernes faglige blad, hvori en garvet underviser udtaler:  "Det er en stadig tilbagevendende bemærkning blandt tysklærere, at vi ikke kan læse de samme tekster som for 5-10 år siden."