Du er her
Debatindlæg |
13. dec 2016

Et spørgsmål om genre

Af: Redaktionen

Jeg undrer mig over Ane Qvortrups såkaldte kronik i Gymnasieskolen  nummer 10. Den skulle handle om samskabende undervisning, men sådan en størrelse får vi ikke megen indsigt i bortset altså fra, at det er godt. Det dokumenteres af citater (omhyggeligt gengivet dagligsprog) fra både lærere og elever.

Qvortrup er systemforsker af Luhmann-skolen og skulle teoretisk set ikke interessere sig for undervisning, men kun for læring. Til gengæld passer hendes Hargreaves/Fullan-citat fint: Der skal være den rigtige kultur og en fælles holdning på skolen og blandt lærerne. En definition af den rigtige kultur får vi ganske vist ikke, men lidt får vi trods alt at vide. Den samskabende undervisning placerer sig midt mellem den flerfaglige og den fælles- eller tværfaglige. Bemærk den fine nuancering! Desuden får vi en illustration, der understreger konkurrenceskolen. Flerfagligheden kommer ind som nummer et.

Men tilbage til genren. Er dette en kronik, altså information om en pædagogisk didaktisk metode, eller er det en reklame for familiefirmaet Systemisk-Consult?

Siggi Kaldan, mag.art., tidligere Ikast Gymnasium

SVAR

Kronikken påstår ganske rigtigt, at den på baggrund af et bestemt projekt præsenterer elevernes og lærernes oplevelser af samskabende undervisning. Det gør den gennem blandt andet ”omhyggeligt gengivne citater”, som Siggi selv påpeger, og disse citater reflekteres og diskuteres teoretisk. Om dette er indsigtsfuldt, er vel op til den enkelte læser, men i hvert fald er det systematisk og giver anledning til udpegning af en række opmærksomhedspunkter for arbejdet med samskabende undervisning. Den giver ingen entydige svar – Siggi efterspørger for eksempel en ”definition af den rigtige kultur” – men at forsøge sig med det på baggrund af følgeforskning på tre cases ville være ganske useriøst og ville i den grad banalisere gymnasiets praksis. Så valget om – og en insisteren på – at nøjes med opmærksomhedspunkter til refleksion er ganske bevidst og i øvrigt rigtigt efter min mening. Med dette er svaret på kronik/ikkekronik også givet. Ifølge Danske Medier er en kronik en længere artikel, som ikke er skrevet af avisens faste medarbejdere, men af for eksempel forskere og eksperter inden for et bestemt område. Kronikken behøver ikke at slutte med en bestemt mening, men skal undersøge sit emne fra forskellige sider og invitere læseren til at tænke med. Og det er vel meget præcist det, den gør.

Så er der påstanden om, at illustrationen over ”forskellige grader af fagsamspil” understreger konkurrenceskolen med flerfagligheden som nummer et. Artiklen vægter ikke fagsamspilsformer, men fremhæver, at der er tale om forskellige former, og argumenterer for relevansen af det gensidige samspil mellem dem. Hvorfor dette bringer Siggi til at tale om konkurrenceskolen, står uafklaret for mig. Det var ikke et begreb, der har været i spil i mit arbejde med projektet, og det var heller ikke et begreb, der blev bragt frem af de deltagende lærere og elever.  

Heller ikke kommentaren om, at jeg, fordi jeg er ”systemforsker af Luhmann-skolen”, ikke burde beskæftige mig med undervisning, men med læring, forstår jeg. Han har ret med hensyn til mit teoretiske udgangspunkt (som nu ikke fylder meget i denne kronik, hvor de empiriske data er det væsentlige), men jeg har skrevet en række didaktikker med dette udgangspunkt, som taler for en både og-tænkning.

Dem vil jeg invitere Siggi til at læse.

Og dette leder mig til Siggis sidste kommentar: at kronikken skulle være en reklame for Systemisk-Consult. Kronikken er, hvad kronikken påstår at være. En undersøgende vinkel på samskabende undervisning, som ikke generaliserer på baggrund af tre cases, men udpeger opmærksomhedspunkter for refleksion. Hvis det – med begreber som systematik, ydmyghed over for feltet og insisteren på refleksion frem for entydige svar – opfattes som reklame for mit arbejde, kan jeg leve med det. Som allerede skrevet, er Siggi mere end velkommen til at læse mine bøger om didaktik.  

Ane Qvortrup, lektor, ph.d., leder af Center for Interdisciplinær Forskning og Udvikling, Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet

Kommentarer

0
You must have Javascript enabled to use this form.