Et alternativ til synlig læring: Biestas undervisningscentrerede paradigme

I pædagogikum-uddannelsen 15/16 blev jeg introduceret til forskellige undervisningsparadigmer i gymnasieskolen. Disse var/er udbredt i forskellige perioder i sidste halvdel af det 20. århundrede.

Vi talte om:
- 1970erne: Det fagcentrede paradigme
- 1990erne: Det elevcentrede paradigme
- 2000erne: Det læringscentrede paradigme

Samtidig blev vi præsenteret for Gert Biesta's UNDERVISNINGSCENTREDE PARADIGME, som ønsker et opgør med det nuværende lærings- og målingsparadigme. Det gør han i bogen: "Undervisningens genopdagelse".

Jeg mener, at der er nogle spændende tanker i Biesta's undervisningsparadigme, som man i GL bør forsøge at inddrage i sin uddannelsespolitik.

Martin Mikkelsen - kandidat for liste 2 til GL's hovedbestyrelse