Er der slet ikke noget positivt?

Punkt 1. Der er ingen tvivl om, at størstedelen af vores elever har svært ved at undvære deres klassekammerater og det sociale liv på skolen. Det er formentligt særligt de ekstroverte elever, dette drejer sig om, som gerne har mange mennesker omkring sig, men nu er begrænset til en skærm. Hvad angår en stor del af de introverte elever, virker flere af disse til gengæld til at blomstre godt op. Det er tydeligt, at de føler en langt større tryghed ved at arbejde hjemmefra. Flere af disse elever, oplever jeg, siger en del mere nu i timerne end før. Alternativt, hvis de ikke siger noget, er de gode til at kontakte mig via en besked eller et opkald, således jeg langt bedre nu end før, kan følge med i, hvad der foregår.  I det hele taget synes jeg, eleverne er bedre til at bruge mig nu end tidligere, hvilket formentligt skyldes, at eleverne lynhurtigt kan se, om jeg er online eller offline. Det er nemt for dem at skrive via chatten, og det er nemt for dem hurtigt at få svar i forhold til, hvis vi havde aftalt en bestemt tid.

Punkt 2. Det er tankevækkende, at vi lærere ofte har klaget over larmen i klasselokalerne, men at vi nu savner den. Førhen tog larmen fokus fra undervisningen, det var en tidsrøver og kunne generelt set hurtigt gøre os irriterede. Nu er der tavshed - nu har vi fået den ro, vi reelt set altid har ønsket os, men aldrig havde troet. vi ville få. Dog føles det, i hvert fald for mit vedkommende, lidt sært, når jeg fyrer en joke af, og ingen griner af den - eller jeg stiller eleverne et spørgsmål, og hverken lyd eller billede indikerer, at der er forbindelse. Stilheden bliver nærmest skræmmende for mig, for jeg aner ikke, hvem der egentlig er tilstede, hvem der hører efter, eller hvem der gamer samtidig med undervisning. Jeg har kort og godt lært, at larm ikke kun er skidt, men at det også er med til at skabe den særlige stemning, der er i et klasselokale.

Punkt 3.Jeg er sikker på, at en del lærere bruger længere forberedelsestid pt, da det langt fra er alle øvelser, der egner sig til virtuel brug. Heldigvis dukker der flere og flere steder op på bl.a. Facebook, hvor man kan finde gode ideer til virtuel undervisning. Kort sagt har vi reelt set nu mulighed for at få vores horisont udvidet - og vi kan afprøve programmer og tiltag, vi måske ellers ikke ville have brugt tid på. Derudover sparer vi rent faktisk en del tid om dagen blandt andet på transporttiden til og fra arbejde. Det er for mit vedkommende 30 minutter morgen og ”aften”. Det gør blandt andet, at jeg kan stå senere op end før, jeg kan sågar nå at hygge med børnene inden kl. 8:00, hvilket giver en langt mere rolig morgen end tidligere.

Punkt 4. Flere af os savner det sociale med eleverne og med vores kollegaer, men heldigvis har vi vores computere og kan sætte sociale arrangementer op. Hos os holder vi fx langt oftere nu end før ”fredagsbar”, hvor de kollegaer, der har tid og lyst, tjekker ind på Teams efter endt arbejdstid og drikker en sodavand eller øl. Det er selvfølgelig langt fra det samme som at gøre det i virkeligheden, men det bidrager til at holde kommunikationen ved lige, og det er et hyggeligt afbræk i en ellers noget ensformig hverdag. 

Punkt 5. Det kan godt være, vi førhen har ønsket os en mere stille hverdag, men lige nu ønsker jeg mig egentlig bare tilbage til et klasselokale og stå face to face med mine elever. Jeg har med disse hjemsendelser virkelig lært, hvor meget mit job betyder for mig og min egen trivsel. Jeg har det fint med at arbejde hjemmefra, men jeg elsker at være i et klasselokale, hvor der er glæde i elevernes øjne, liv i lokalet og hurtig respons på min undervisning.