Bedre medlemsinddragelse i GL

Måske har du oplevet, at du ikke altid har kunnet se dig selv i GL's offentlige udmeldinger? Samtidig har du har en holdning, men ikke mod på at stille op til hovedbestyrelsen?

Jeg mener, at du som medlem skal have bedre mulighed for at påvirke GL's politiske beslutninger i det daglige. Det kan ske via GL's fyraftensmøder, som vi kender dem. Men i en travl hverdag med job, hjem, børn og fritidsaktiviteter er det svært for mange at nå disse møder.
Derfor foreslår jeg, at GL's udvalg inddrager et frivilligt og repræsentativt større eller mindre forum af tillidsrepræsentanter, der skal invitere til debatter ude på skolerne. Det skal ske med afsæt i et udsendt materiale om et konkret emne, som et eller flere udvalg arbejder med. Herefter kan skolerne via tillidsrepræsentanterne indgive høringssvar, som udvalgene skal forholde sig til, inden de træffer en endelig beslutning.
Jeg tror, at denne ordning vil give det enkelte GL-medlem en bedre oplevelse af at have indflydelse. Det vil samtidig give mulighed for, at nye stemmer kan komme til orde, ligesom nogen måske på sigt kan få lyst til at gå ind i det centrale GL-arbejde?
Det er vigtigt, at GL's medlemmer har meningsfulde og fordomsfrie debatter med hinanden. Det skærper GL som organisation, men er også en modpol til de før så levende PR-møder. Møder, som i dag, mest består af orientering og en udbredt tavshedskultur.
Lad os derfor få mere medlemsinddragelse i GL!

Martin Mikkelsen - kandidat for liste 2 til GL's hovedbestyrelse