Artikel
Voldsom fyringsrunde: 31 lærere afskediget på VUC Syd
VUC Syd Jyske Vestkysten

Voldsom fyringsrunde: 31 lærere afskediget på VUC Syd

31 lærere på VUC Syd er i dag blevet varslet afskediget. GL vil nu forsøge at få nedbragt antallet af afskedigelser. Lærerne betaler en urimelig høj pris for et ledelsessvigt, mener GL’s formand.

Det har været en meget en dramatisk dag på VUC Syd i Sønderjylland.

31 hf-lærere er i dag blevet varslet afskediget, og i alt står 47 medarbejdere til at miste deres arbejde på VUC Syd.

Allerede før klokken 6 i morges fik de berørte medarbejdere besked i deres e-boks, og derefter blev de bedt om at møde op i lejede lokaler for at snakke med ledelse og tillidsrepræsentant.

Den nye direktør på VUC Syd, Asbjørn Nielsen, forklarer, at afskedigelserne både skyldes, at et antal lærere ikke har de rette kompetencer til at undervise på hf, men også på grund af nedgang i ansøgertallet.  

“Det har været en trist dag. Det er meget trist at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere. Samtidig har det skabt meget stor usikkerhed blandt alle medarbejdere op til denne dag,” siger Asbjørn Nielsen.

Klokken 6.30 fik resten af medarbejderne en mail om, at de gik fri af afskedigelsesrunden.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har pålagt VUC Syd at sørge for, at alle lærere har de rette kompetencer til at undervise på hf allerede fra det nye skoleår. Styrelsen har påtalt, at den tidligere ledelse blandt andet har svigtet ved ikke at sørge for at give lærerne pædagogikum.

Asbjørn Nielsen siger, at ingen lærere vil undervise efter sommerferien uden de rette kompetencer, eller uden at de er i gang med pædagogikum.

17 lærere skal i gang med pædagogikum efter sommerferien.

“Vi troede ikke, at vi kunne rumme mere end 12 pædagogikumstillinger, men nu er vi kommet op på 17,” siger Asbjørn Nielsen.

Meget voldsomt 

Lærerne betaler en uacceptabel høj pris for et ledelsessvigt over mange år.

Annette Nordstrøm Hansen, formand
GL

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) ser særdeles alvorligt på afskedigelsesrunden på VUC Syd.

“Det er virkelig voldsomt det her. Lærerne betaler en uacceptabel høj pris for et ledelsessvigt over mange år. Lærerne har med rette kunne forvente, at de var sikret i deres ansættelse,” siger formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen.

18 ud af de 31 lærere er medlem af GL, og GL vil nu gøre alt, hvad der er muligt for at få nedbragt antallet af afskedigelser.

“Vi vil gennemgå hver enkelt sag og se, hvad vi kan gøre,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

1. august er deadline
STUK har kritiseret, at den tidligere ledelse ikke har sørget for, at en række lærere har de rette kompetencer til at undervise på hf. 56 lærere mangler de rette kompetencer, og ud af dem mangler 36 pædagogikum.

STUK har forlangt, at alle lærere på VUC Syd skal have de rette kompetencer eller være i gang med en pædagogikumuddannelse per 1. august. 

VUC Syd var ellers kommet med en genopretningsplan, hvor de over en tre-årig periode fik sikret, at en stor del af lærerne fik de nødvendige kompetencer. Men STUK holder fast i, at det allerede skal være på plads 1. august.

GL efterlyser, at STUK er mere fleksible og forstående for situationen på VUC Syd.

“STUK burde kunne give VUC Syd en dispensation på to til tre år til at få lagt uddannelsesplaner for lærerne. Der har i flere år været problemer med manglende kompetencer blandt lærerne på VUC Syd, og når STUK så endelig griber ind, kunne de godt gøre det med lidt større respekt for medarbejderne og ikke være unødigt brutale,” siger Annette Nordstrøm Hansen, som dog også understreger, at det er GL’s politik, at alle lærere skal have de rette faglige kompetencer for at arbejde på en gymnasial uddannelse.

GL har i dag været til et møde med STUK for at forsøge at rykke ved styrelsens beslutning om, at alle lærere allerede 1. august skal have de rette faglige kompetencer.

GL: For mange afskedigelser
GL er dog også kritisk over for, at VUC Syd har varslet afskedigelser for så mange lærere.

“Vi mener, det burde være muligt at få flere medarbejdere i gang med pædagogikum eller anden uddannelse, som kunne redde deres stilling. Det kan godt være, at det er den tidligere ledelse, som har svigtet, men det er det nuværende VUC Syd, som har ansvaret for, at hver enkelt medarbejder bliver behandlet ordentligt,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Asbjørn Nielsen siger dog, at han vurderer, at det var umuligt at beholde flere medarbejdere, og at skolen opretter flere pædagogikumstillinger end først planlagt.

“Vi har også fået færre ansøgere, og alene det ville medføre et betydeligt antal afskedigelser. Der skal jo være hold til hver enkelt lærer, og det er der også nu,” siger Asbjørn Nielsen.

VUC Syd søger allerede nu matematiklærere.

“Ja, det er det paradoksale, men vi måtte afskedige de andre, som ikke har de rette kompetencer,” siger Asbjørn Nielsen, som også fortæller, at en række udviklingsprojekter er skåret væk.

“Nu skal vi satse på kerneopgaven,” siger han. 

Tre konsulenter fra GL tager onsdag til VUC Syd.

Skandaleramt VUC
Lærerne på VUC Syd har været igennem en særdeles turbulent periode, siden det sidste år kom frem i medierne, at den tidligere ledelse har haft en noget lemfældig omgang med de offentlige tilskudskroner.

Blandt andet havde den tidligere topledelse og bestyrelse været på en dyr studierejse til Californien, og den tidligere direktør Hans Jørgen Hansens kontor var blevet indrettet for over 400.000 kroner. Hans Jørgen Hansen trådte sidste år tilbage.

Tre vicedirektører er for nyligt blevet suspenderet, efter direktør Asbjørn Nielsen tiltrådte 1. maj, og den tidligere bestyrelse er blevet udskiftet.

Læs: Styrelse: VUC Syd har overtrådt loven i alvorlig grad  

Overforbruget på VUC Syd fik STUK til at undersøge skolen til bunds, og det er i forbindelse med den undersøgelse, at STUK har kritiseret, at en række lærere ikke har de rette kompetencer.

Som gymnasieskolen.dk skrev for nyligt er ledelse og lærere på VUC Syd blevet enige om, at arbejdsmiljøet på VUC Syd skal genrejses. Tilstedeværelsespligten skal afskaffes, der skal laves lokalaftaler og lærernes medindflydelse på institutionens udvikling skal være langt større.

Læs: VUC Syd: Fra topstyret ledelse til lokalaftale og medindflydelse

Der er høringsperiode frem til 3. juli, inden afskedigelserne træder endeligt i kraft.

VUC Syd nedlægger 71 stillinger

  • 41 hf-undervisere, heraf 31 afskedigelser
  • 12 avu-undervisere, heraf 4 afskedigelser
  • 4 lederstillinger i form af afskedigelser
  • 8 administrative stillinger, heraf 6 afskedigelser
  • 6 øvrige stillinger, heraf 2 afskedigelser

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater