Artikel
“Vi ønsker større lighed”
No image

“Vi ønsker større lighed”

På Avedøre Gymnasium & HF er frafaldet for stort, og det hænger blandt andet sammen med nogle af elevernes sociale baggrund. Rektor Kirsten Jensen bifalder derfor et socialt taxameter.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Når en elev fra Avedøre Gymnasium & HF dropper ud, har rektor Kirsten Jensen lidt færre penge på budgettet. Når mange elever falder fra – eller bliver smidt ud på grund af for meget fravær – bliver det til store beløb, gymnasiet må undvære. Penge, som kunne bruges på undervisning og for eksempel en iPad til eleverne. 
Derfor ser Kirsten Jensen positivt på udsigterne til at få indført et socialt taxameter i den ene eller anden form. 
”Det nuværende taxametersystem skaber en økonomisk ulighed mellem gymnasierne. Vi har problemer med frafald, og det betyder, at vi får færre penge, selv om vi har de samme udgifter til lærernes løn. Hvis der begynder 28 elever i en klasse, og vi mister syv elever, så mister vi cirka en halv million kroner i tilskud om året. Det svarer cirka til en årsløn for en lærer,” siger Kirsten Jensen. 
Regnestykket er ikke langt fra virkeligheden på Avedøre Gymnasium & HF, hvor klasserne i gennemsnit bliver 25 procent mindre, fra eleverne bliver budt velkommen, til de står med en studenterhue på hovedet.

Lavere karakterer 
Det store frafald hænger ofte sammen med elevernes baggrund. Karaktergennemsnittet fra folkeskolen er i området lavere end landsgennemsnittet, der er længere mellem hjem med forældre med videregående uddannelser, og der er også en større andel af tosprogede elever. 
”Vi har flere elever, som er fagligt svage, og som har svært ved at læse og skrive. Nogle af dem må jeg nægte oprykning til 2.g på grund af deres faglige niveau, andre går ud af sig selv,” siger Kirsten Jensen, som understreger, at der er masser af dygtige elever og mange mønsterbrydere, som får tårnhøje karakterer, på trods af at deres mor er analfabet.

Lighedstaxameter 
Et socialt taxameter vil også være til gavn for dem, mener hun. 
”Jeg vil ikke sidde og love, at vi kan undgå frafald, hvis vi får flere penge. Nogle elever vil ikke klare den, lige meget hvilke foranstaltninger vi laver. Det handler også om at skabe et mere økonomisk retfærdigt system, så vi har de samme penge som andre gymnasier til at skabe god undervisning for alle vores elever,” siger Kirsten Jensen, som foreslår at kalde det et lighedstaxameter i stedet for et socialt taxameter. For rektoren handler det nemlig om, at hun ønsker de samme økonomiske rammer, som andre gymnasier har. 
Skal I ikke bare blive bedre til at undgå frafald? 
”Vi knokler for at undgå frafald. Vi har mentorordninger, lektiecafé, støtteordninger, vores sekretær ringer til nogle af eleverne om morgenen for at vække dem. Hvis vi ikke gjorde så meget, ville vores frafald være meget større,” siger Kirsten Jensen. 
Avedøre Gymnasium & HF skifter navn til Hvidovre Gymnasium & HF 15. november.

 

Avedøre Gymnasium & HF

ANTAL ELEVER: 620
KOMMUNE: Hvidovre 

3.B på Avedøre Gymnasium & HF

3.b havde netop haft biologi, da fotografen kom forbi. De er 13 elever i klassen, men denne dag var to fraværende. I 1.g begyndte 29 elever i klassen, og i løbet af kort tid faldt mange fra, forklarer eleverne. Nogle skiftede skole, nogle droppede ud, nogle blev smidt ud efter for meget fravær, og en enkelt blev fotomodel i Milano. 
Selv på Avedøre Gymnasium & HF er det et særsyn, at så mange elever har forladt en klasse. Men frafaldet er generelt for højt, understeger rektor Kirsten Jensen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater