Artikel
Skoler om socialt taxameter: Ekstra millioner gør en forskel
Pengesedler

Skoler om socialt taxameter: Ekstra millioner gør en forskel

Skoler glæder sig over ekstra millioner fra det sociale taxameter. Pengene skal blandt andet bruges til flere lærere.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Det kan jeg love dig for, det gør!”

Kirsten Jensen, rektor på Hvidovre Gymnasium og HF, svarer uden tøven på, om det sociale taxameter gør en forskel?

Da finansloven i sidste uge blev vedtaget, og det sociale taxameter som forventet blev indført, var hun en af de rektorer, som blev glad.

(Se i faktaboksen, hvordan pengene bliver fordelt)

En løs beregning viser, at Hvidovre Gymnasium med omkring  550 elever vil modtage over to millioner kroner ekstra til næste år på grund af det sociale taxameter.
Kirsten Jensen regner med, at pengene blandt andet skal bruges til at ansætte tre ekstra lærere.

”Pengene skal bruges til mere undervisning. De største udgifter for en skole går til lønninger, og flere penge betyder derfor mulighed for flere lærere,” siger Kirsten Jensen.

Uretfærdig fordeling
Kirsten Jensen har tidligere i den offentlige debat kritiseret, at skoler med mange frafaldstruede elever ifølge hende er ringere stillet økonomisk end mange andre skoler.
Det skyldes, at indtægterne falder, når eleverne dropper ud af skolen, men at udgifterne til lærernes lønninger forbliver den samme.

”Vi vil altid have et højt frafald på grund af vores beliggenhed, men det sociale taxameter er med til, at vi fortsat kan styrke indsatsen for vores elever,” siger Kirsten Jensen.

Hun forklarer, at der på skolen i dag er flere projekter med indsatser for både de fagligt svageste elever og talentprogrammer for de dygtige. De ekstra penge og ekstra lærerkræfter betyder, at projekterne kan bevares og udbygges. Et program med ekstra moduler i skriftlig dansk, som løfter eleverne fagligt, skal blandt andet overføres til flere andre fag.

De nye lærere skal ikke ansættes specifikt til at gå ind i den slags projekter, men gør det muligt for de nuværende lærere at bruge mere tid på projekter.

Kirsten Jensen vil ikke opstille et mål om, at færre elever falder fra på grund af det sociale taxameter. Til gengæld skal eleverne blive dygtigere.

”Vi har et mål om hele tiden at styrke løfteevnen, men vi vil ikke holde på de elever, som ikke bør gå her,” siger Kirsten Jensen.

Lille skole er sårbar
På Høng Gymnasium og HF glæder rektor Birger Jensen sig også over det sociale taxameter. Skolen har kun 250 elever, og økonomien er derfor sårbar over for frafald.

”Som lille skole er vi ekstra udfordret på økonomien,” siger Birger Jensen.

Til næste år bliver skolen dog rundt regnet en million kroner rigere, og det betyder sandsynligvis, at der også bliver ansat mindst en ekstra lærer.

”Vi har i forvejen flere tiltag, som mentorordninger og støtte til de enkelte elever, og den indsats kan vi sikre med ekstra penge,” siger Birger Jensen.

Han forklarer, at mange af skolens elever kommer fra uddannelsesfremmede hjem.  Den støtte og faglige opbakning, som de forældre ikke kan give, skal skolen i stedet sørge for, eleverne får.

Birger Jensen vil ikke sætte kvantitative mål for, hvad det sociale taxameter kommer til at betyde for skolen, men han mener, at frafaldet blandt eleverne kan nedbringes.

Afhængig af elevernes karakterer
På Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster (CELF), bliver der også ekstra penge i kassen til næste år. Skolen har både handels- og teknisk gymnasium og optager 250 gymnasieelever hvert år.

Administrerende direktør Michael Bang løber dog ikke rundt med armene over hovedet.

”Nu afventer vi lige og ser, hvor mange penge vi får,” siger han.

Han påpeger også, at når pengene er afhængige af folkeskoleelevernes karaktergennemsnit i området, så kan skolen ikke tillade sig at regne med dem år efter år.

Han vil dog gerne medgive, at ekstra penge kan styrke skolens indsats for at forbedre elevernes faglige niveau.

”Vi gør allerede meget til daglig, og det vil vi også blive ved med,” siger han.
Han nævner blandt mange ting weekend-bootcamps, hvor elever, som for eksempel er udfordret i matematik, kan få et fagligt løft.

Socialt taxameter

Det sociale taxameter omfordeler 200 millioner kroner inden for ungdomsuddannelserne. Med andre ord skal nogle skoler afgive penge til andre skoler.

Cirka 60 millioner kroner omfordeles fra de almene gymnasier til erhvervsskolerne.

Cirka 17 procent af de almene gymnasier og 40 procent af erhvervsskolerne vil modtage penge.

Hvilke skoler modtager penge?

Skoler med mange frafaldstruede elever modtager penge. Ifølge Undervisningsministeriets beregningsmodel, skal en skole have mindst 43 procent frafaldstruede elever for at modtage penge.

En frafaldstruet elev defineres som en elev, der har et karaktergennemsnit fra folkeskolen, som ligger under gennemsnittet sammenlignet med eleverne på den samme uddannelse. (Stx-elever sammenlignes med stx-elever, og htx-elever med htx-elever og så videre)

Hvor mange penge får skolen?

Socialt taxameter udløses til alle årselever på skolen, og ikke kun de frafaldstruede.

43-50 procent frafaldstruede: 4.460 kroner per årselev

51-60 procent frafaldstruede: 4.960 kroner per årselev

Over 61 procent frafaldstruede: 5.350 kroner per årselev

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater