Artikel
Studerende
No image

Studerende

Bedre forberedelse til efterfølgende studier og mere anvendelsesorientering

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.


Sacha Borup Hansen
Læser teologi på Aarhus Universitet

I gymnasiet fik jeg en bred generel viden, som jeg ofte bruger i min uddannelse. Jeg har haft stor glæde af oldtidskundskab, latin, religion og historie, men jeg ville ønske, at gymnasiet havde forberedt mig bedre til det skriftlige arbejde, der er på universitetet.  

Der var meget fokus på gruppearbejde i gymnasiet. Det er en fordel for mig i dag, for på mit studium laver vi alt i vores studiegruppe. Hver dag sidder vi og forbereder græsk til dagen efter, og vi læser op til eksamen sammen, og lige nu er vi i gang med at skrive eksamensopgave.

Jeg synes også, at der var et stort spring i det sprog, der var på gymnasiet, til det akademiske sprog, det forventes, vi skal kunne på universitetet.
 


Signe Lene Christiansen
Læser journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Da jeg gik til optagelsesprøven på Journalisthøjskolen for fire år siden, var det ikke et adgangskrav at have en studentereksamen. Det kan jeg huske, at jeg syntes, var paradoksalt, eftersom jeg ikke altid var særligt begejstret for at gå i gymnasiet. Efterfølgende har jeg dog tænkt, at jeg nok ikke ville have været i stand til at bestå optagelsesprøven, hvis jeg ikke havde gået i gymnasiet og fået en bred almen viden.

Under min uddannelse har jeg et par gange ærgret mig over, at jeg ikke havde samfundsfag i gymnasiet. Det ville have været brugbart. Og så ville jeg ønske, at jeg havde været mere flittig i fransk, så jeg ville kunne andet end at bestille kaffe.

 


Farhiya Khalid
Læser historie og journalistik på RUC

Gymnasiet har klædt mig på til at gå i dybden og formidle nylig optaget viden. Jeg gik på Mulernes Legatskole, som også var meget gruppeorienteret, og det har givet mig gode værktøjer i forhold til samarbejde med mange mennesker.

Jeg mangler selvdisciplin i forhold til at strukturere min tid og overholde egne deadlines, når jeg skriver større opgaver. Det problem havde jeg også i gymnasiet, hvor jeg altid endte i en paniktilstand de sidste uger op til aflevering. Det kunne jeg godt have lært at undgå, inden jeg begyndte på en videregående uddannelse.

 


Anne Hegelund
Læser til socialrådgiver på professionshøjskolen Via University College i Aarhus

Socialrådgiveruddannelsen er en af de mest teoretisk fokuserede professionsuddannelser. Der er forholdsvist meget læsestof, forelæsninger og eksamener. Bogligt føler jeg, at gymnasiet har klædt mig godt på til at tilegne, fortolke, formidle og reflektere over teori både mundtligt og skriftligt. Jeg havde samfundsfag på højniveau i gymnasiet. Der lærte jeg at forholde mig kritisk til verden omkring mig, og det er grundlæggende viden fra det fag, jeg trækker mest på nu, for samfundsfag er et af de fire gennemgående vidensområder på socialrådgiveruddannelsen.  

Jeg ville gerne have haft bedre uddannelsesvejledning i gymnasiet. Det var lidt en selvfølgelighed, at man skulle på universitetet, og jeg blev ikke introduceret til professionsuddannelserne i min gymnasietid. Det kunne have været godt med nogle brobygningsforløb på forskellige videregående uddannelser, og jeg ville ønske, at jeg var blevet udfordret mere på mit uddannelsesvalg. Jeg ville også gerne have haft mere plads til selv at vælge og fordybe mig i de fag, der interesserede mig, for eksempel psykologi. Men det, jeg har savnet mest, er nok øvelse i at koble teori og praksis. Det var svært at se, hvordan man kunne bruge det, jeg lærte i gymnasiet, ude i virkeligheden.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater