Artikel
Lærere lettede over aflyst fagsammenlægning
laerer_hjaelper_elever

Lærere lettede over aflyst fagsammenlægning

Historie-, religions- og oldtidskundskabslærere er glade, efter den voldsomt kritiserede sammenlægning af deres fag ikke blev en realitet.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Lettelsen er ikke til at tage fejl af hos formændene for de faglige foreninger for henholdsvis oldtidskundskab, religion og historie. Fagene forbliver selvstændige fag, selvom der i regeringens udspil til gymnasiereformen var lagt op til, at fagene skulle samles under ét historisk-humanistisk fag.

”Det er jeg selvfølgelig meget glad for. Ligesom formændene fra de andre fag, der har vi jo været helt enige,” siger Rasmus Gottschalck, der er formand for Klassikerforeningen.

Formændene svarer enstemmigt, når gymnasieskolen.dk spørger til den udeblevne sammenlægning.  De mener alle tre, at fagligheden ville blive udvandet, og at eleverne ikke ville kunne opnå de samme kompetencer inden for de enkelte fag – på trods af at der ikke var planer om at skære i timetallet for de enkelte fag.  

”Det ville være en svækkelse af fagene, hvis vi hele tiden skulle tvinge fagene i retningen af hinanden,” siger formand for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF Signe Elise Bro.

Skal ikke glemme samarbejdet
Rasmus Gottschalck mener, at det tvungne samarbejde mellem de tre fag ville have besværliggjort samarbejdet med andre fag. Alle tre formænd mener dog, at samarbejdet mellem de tre fag i høj grad kan være frugtbart.

”Vi skal ikke glemme de gode muligheder for at arbejde tværfagligt og skabe synergi mellem fagene,” mener David Kyng, der er formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF.

Han håber, at de nu kan vende det, der var en ubehagelig overraskelse til en positiv opfordring til samarbejde.  

”Jeg håber, at det i sidste ende kan betyde, at lærerne har fået øje på de gode muligheder, der er for at arbejde sammen imellem de her fag,” siger David Kyng.

Virkede uigennemtænkt
Formændene er stadigvæk overrasket over regeringens forslag, der ifølge Rasmus Gottschalck var ”meget løseligt beskrevet” og i det hele taget virkede ”uigennemtænkt”. Det er David Kyng enig i.

”Da forslaget blev fremsat, tror jeg ikke, der var nogen, som helt vidste, hvad meningen med det var,” siger David Kyng.

Han hæftede sig især ved, at der på begge sidder af det politiske spektrum var meget få, der var positivt indstillet overfor forslaget.   

Omvendt problem i HF
Både David Kyng og Signe Elise Bro ser dog omvendt et problem i, at der i gymnasiereformen er indført, at der til eksamen i hf’s kultur- og samfundsfagsgruppe, der består af religion, historie og samfundsfag, kun skal trækkes et af fagene i faggruppen. De mener begge, at det er problematisk at have en tværfaglig gruppe, hvor eleverne i sidste ende kun skal eksamineres i et af fagene.  

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater