Artikel
Rungende nej i et tordnende ja
No image

Rungende nej i et tordnende ja

Helt som ventet stemte en overvældende del af GL’s medlemmer nej til OK 13 ved urafstemningen. Og helt som ventet blev det samlet et overvældende ja i det akademiske forhandlingsfællesskab.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Paradoksalt, om end som forventet, ville mange måske umiddelbart mene, da resultatet af OK 13-urafstemningen i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og de andre akademikerorganisationer i sidste uge forelå. 
Således stemte hele 85 procent af de knap 82 procent af GL’s medlemmer, der benyttede sig af muligheden for at stemme, nej, hvilket faktisk er flere nej-sigere end ved afstemningen i GL’s repræsentantskab. 10 procent stemte ja, mens 5 procent stemte blankt. 
Resultatet står imidlertid i skarp kontrast til det samlede resultat i det akademiske forhandlingsfællesskab under Akademikerne (tidligere Akademikernes Centralorganisation, red.), hvor OK 13 er blevet vedtaget med 74 procent ja-stemmer. Ud over GL har kun Handelsskolernes Lærerforening (HL) sagt nej. 8 af organisationerne sendte overenskomsten til urafstemning hos medlemmerne, mens de 11 andre – herunder HL – har truffet beslutningen ved såkaldt kompetent forsamling.

Ikke groet i vores have 
Ved en nærmere procesanalyse vil GL-medlemmernes rungende nej dog næppe virke så paradoksalt. Holdningen har hele tiden været, at der blev forhandlet med en pistol for panden, og selv om et flertal i GL’s hovedbestyrelse anbefalede et ja, var det mere af nød end af lyst, har det lydt. 
”Jeg og et flertal i hovedbestyrelsen står ved den aftale, jeg sammen med Akademikerne har indgået. Men jeg er ikke overrasket over resultatet – aftalen har ikke groet i vores have. Dertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen og rektorerne har givet aftalen den dårligst mulige start. De har undsagt den og er kommet med usaglige påstande om fyringer og besparelser, på trods af at de fleste gymnasier har store overskud. Urafstemningen er et stærkt signal, som både GL, lederne og Corydon skal tage alvorligt,” lyder det fra GL’s formand Gorm Leschly. 
Næstformand Annette Nordstrøm Hansen er glad for det markante nej fra medlemmerne. Det betyder for hende, at lærerne nu står sammen i afvisningen af en aftale, der åbner op for arbejdsintensivering og forringelser af kvaliteten i uddannelserne.

Det muliges kunst 
Også blandt medlemmerne peges der på vigtig signalgivning trods bevidstheden om, at nej’et intet ville ændre. 
”Det er vigtigt for lærerne at sige, at vi er godt klar over, at vi har fået en ny overenskomst, men vi er ikke tilfredse med den. Det er vigtigt at kunne sige fra,” siger tillidsrepræsentant Erik Karl Borring fra Stenhus Gymnasium & HF. 
”Med aftalen mister vi nogle redskaber, som har givet os indflydelse på vores hverdag. Lærerne frygter, at aftalen vil føre til større arbejdsbelastning på sigt,” siger han. 
Akademikerformand Erik Jylling har – i tilfredsheden over den store generelle opbakning til OK 13-resultatet blandt medlemsorganisationerne – også noteret sig gymnasielærernes utilfredshed. Det har, også efter formandens opfattelse, ganske rigtigt været en uhensigtsmæssig proces. 
”Fremadrettet må der fokus på, om den enkelte gymnasierektor påtager sig lederskabet for en god proces, hvor man i en inddragende og dialogbaseret ledelseskultur sikrer et lokalt forankret og godt samarbejde om arbejdstilrettelæggelsen,” siger Erik Jylling, der betegner OK 13-resultatet som ”det muliges kunst”. 
”Jeg ser vores resultat som en styrkelse af den danske model, som jeg fortsat finder levende. Lad mig med en lettere omskrivning af Mark Twain sige, at ”rygterne om den danske models død er stærkt overdrevne”. Akademikerne vil aktivt bidrage til den debat, der uden tvivl vil komme, om den danske model frem mod OK 15.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater