Artikel
Politisk slagsmål om taxameteret
Christiansborg - folketinget

Politisk slagsmål om taxameteret

Venstre stiller forslag om at rydde op i “det knopskudte” taxametersystem og bruge 150 millioner kroner på området. Men partiet kommer måske slet ikke med til forhandlingerne om taxameteret.

Htx-skoler skal også have A-fagstaxameter, bygningstaxameteret skal harmoniseres mellem uddannelserne, og små handelsgymnasier skal have et lige så stort udkantstaxameter som de små stx-gymnasier. 

Sådan lyder nogle af forslagene i et beslutningsforslag i Folketinget fra Venstre. Selv om indholdet i forslaget eller dele af det kan blive til virkelighed, bliver det med sikkerhed ikke Venstres beslutningsforslag, som bliver stemt igennem i denne omgang.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har sagt, at hun indkalder til forhandlinger om “justeringer” af taxameter- og tilskudssystemet i foråret.      

Men som det ser ud nu, bliver forhandlingerne uden Venstre og Konservative.

Det skyldes, at Venstre og Konservative ikke var med i elevfordelingsaftalen. Partierne bag aftalen – Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Alternativet – blev enige om at skrive en række principper og mål om en ny institutionslovgivning og om et nyt taxameter- og tilskudssystem ind i aftalen. 

Vi ønsker at lave en decideret taxameterreform og foreslår at bruge 150 millioner kroner på det.

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører
Venstre

Venstre og Konservative står dermed også uden for den del af aftalen. På trods af det ønsker Venstre dog stadig at være med i en aftale om taxameteret og institutionslovgivning.

“Vi ønsker at lave en decideret taxameterreform og foreslår at bruge 150 millioner kroner på det. Vi har derfor stillet et forslag for at markere, hvad vi ønsker. Vi kan høre på undervisningsministerens tilkendegivelser, at hun ikke mener, der er behov for en reform,” siger Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby og henviser til, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) blandt andet i gymnasieskolen.dk har givet udtryk for, at hun mener, at elevfordelingsaftalen betyder, at der ikke er behov for store forandringer af taxametersystemet her og nu.

Læs: Ministeren vil kun lave mindre ændringer af taxametersystemet

Ifølge gymnasieskolen.dk’s oplysninger var partierne  bag elevfordelingsaftalen i februar blevet inviteret til et såkaldt sættemøde om forhandlingerne af en ny institutionslov for ungdomsuddannelserne. Og der var Venstre og Konservative ikke invitereret med. Mødet blev dog aflyst.

Ellen Trane Nørby håber stadig på, at Venstre bliver indkaldt til forhandlinger om institutionslovgivning og taxameter. 

“Men vi ved ikke, om vi bliver inviteret,” siger hun.

SF vil også have flere penge
SF’s ungdomsuddannelsesordfører Astrid Carøe siger, at hun synes, det har en værdi at lave så brede politiske aftaler som muligt, ikke mindst når det gælder uddannelse.

“Jeg vil ikke afvise, at Venstre og Konservative kan komme med i en aftale om institutionslovgivning og taxameter,” siger hun, men hun mener også, at partierne har undladt at tage ansvar for at finde en løsning på elevfordeling ved at vælge at stå uden for aftalen fra sidste sommer.

Vi er enige i, at det ikke må blive et nulsumsspil at lave en ny taxameteraftale.

Astrid Carøe, ungdomsuddannelsesordfører
SF

“Det giver mere stabilitet at lave brede aftaler. Men det kræver også, at man vil tage ansvar for svære beslutninger,” siger Astrid Carøe.

Hun peger dog på, at SF er enig i en del af forslaget fra Venstre om taxameter, ikke mindst forslaget om at bruge 150 millioner kroner på at forbedre taxametrene.

“Vi er enige i, at det ikke må blive et nulsumsspil at lave en ny taxameteraftale. Ingen gymnasier skal betale for forbedringer til andre,” siger Astrid Carøe, som dog understreger, at SF ikke nødvendigvis er enige med Venstre i, hvordan pengene til en aftale skal findes.

Ligestilling af taxameter
Tilbage til beslutningsforslaget fra Venstre. Udkantstilskuddet til små hhx-institutioner skal op på samme niveau som udkantstilskuddet til stx-skoler med mindre end 430 elever. Forslaget drejer sig om seks handelsgymnasier, som i alt ville få omkring 15 millioner kroner mere i udkantstaxameter, hvis taxameteret var det samme som på stx.

“De seks skoler, som i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, skal selvfølgelig ligestilles med stx,” siger Ellen Trane Nørby.

Læs: Små handelsgymnasier har mistet tålmodigheden: Mangler 15 millioner kroner

Derudover foreslår Venstre også, at bygningstaxametrene for hhx, stx og htx ligestilles.       

“Det skal stadig være sådan, at htx får mest, stx får næstmest og hhx får mindst på grund af de teknisk tunge faglokaler på de forskellige uddannelser. Men der er stadig en skævhed, som skal rettes op,” siger Ellen Trane Nørby, som mener, at der skal “ryddes op” i taxametersystemet.

“Systemet er blevet knopskudt over mange år, og kompleksiteten er blevet for stor,” siger Ellen Trane Nørby,

Hun peger også på, at stx får A-fagstaxameter for hver elev, der består fagene fysik, kemi, biologi, geologi, bioteknologi og musik på a-niveau.

“Htx får ikke det samme taxameter, selv om uddannelsen udbyder de samme fag,” siger Ellen Trane Nørby,  der tidligere har været børne- og undervisningsminister. I 2016 stod hun i spidsen for en politisk aftale, som betød, at der blev taget penge fra undervisningstaxameteret på stx, mens taxameteret på hhx blev forhøjet.

Venstre foreslår også, at taxametersystemet generelt laves om, så en større del af økonomien på den enkelte institution er stabil og ikke afhængig af elevaktivitet.

SF: Fælles institutionslovgivning
Astrid Carøe fra SF er enig i store dele af Venstres forslag.

“Vi ønsker at lave fælles institutionslovgivning for området, og derfor er det også naturligt, at vi ser på eventuelle for store forskelle mellem taxametrene mellem uddannelserne,” siger Astrid Carøe, som også ønsker at indføre et klassetaxameter, der vil give skolerne en mere stabil økonomi.

Når Venstre ikke er med i elevfordelingsaftalen, er det også udtryk for, at partiet er steget af forhandlingsforløbet.

Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører
Enhedslisten

Enhedslisten, som også er med i elevfordelingsaftalen, har ikke forholdt sig til Venstres beslutningsforslag. 

“Når Venstre ikke er med i elevfordelingsaftalen, er det også udtryk for, at partiet er steget af forhandlingsforløbet i forhold til forhandlinger om taxameteret. Derfor er det lidt pudsigt, at de stiller et beslutningsforslag om taxameter,” siger partiets undervisningsordfører Jakob Sølvhøj, som dog ikke afviser, at nogle af Venstres forslag bliver en del af en ny aftale om taxameter og tilskud for gymnasierne.

Enhedslisten har tidligere lagt vægt på, at en ny aftale om taxameteret ikke må blive et nulsumsspil, hvor det ene gymnasium skal betale for forbedringer på det andet. 

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at der er afsat 62 millioner kroner årligt, som er tiltænkt at kunne anvendes i forbindelse med de kommende forhandlinger om taxameter- og tilskudssystemet.

Rammer om forhandlinger uvisse
Gymnasieskolen.dk har stillet spørgsmål til Børne- og Undervisningsministerriet om, hvorvidt alle partier vil blive indbudt til forhandlinger om institutionslovgivning og taxameter, og om børne- og undervisningsministeren vil kommentere Venstres forslag.

Ministeriet skriver, at man forventer, at der vil blive indkaldt til forhandlinger om institutionslovgivning og efterfølgende taxameter her i foråret. 

“Vi har ikke yderligere at tilføje til rammerne for forhandlingerne endnu.”

Med andre ord, det står hen i det uvisse, hvilke partier der ender med at lave en aftale.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater