Artikel
Pensionsmedlemmer: Stop uetiske kul-investeringer
forurening_kul_shutterstock_133957013

Pensionsmedlemmer: Stop uetiske kul-investeringer

Det er uetisk og økonomisk uansvarligt, at MP Pension investerer i fossilt brændstof, mener en gruppe akademikere. De vil have pensionskassen til at trække investeringerne. Men det er bestyrelsen afvisende overfor.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det skal være slut med at investere pensionspenge i fossilt brændstof.
Ihvertfald hvis det står til en gruppe medlemmer af MP Pension og fem øvrige akademiske pensionskasser.

I april stiller de samme forslag på de seks pensionskassers generalforsamlinger.
Udover MP Pension drejer det sig om Arkitekternes Pensionskasse (AP), Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), Pensionskassen Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), Danske Civil- og Akademiingerniørers Pensionskasse (DIP) og Pensionskassen for Teknikum og Diplomingeniører (ISP).

“At investere i selskaber, som tydeligvis ønsker at bidrage til at føre vores klode ud i klimakollaps, er både etisk og økonomisk helt uansvarligt,” siger medlem af MP Pension Thomas Meinert Larsen.

Pensionskasser skal tage ansvar
Thomas Meinert Larsen er også talsmand for Ansvarlig Fremtid, der har taget initiativet til forslaget.
Ansvarlig Fremtid er et netværk, der forsøger at sætte fokus på konkrete måder til at bekæmpe klimakrisen.

“Vi er utilfredse med pensionsselskabernes manglende vilje til at tage ansvar. Derfor er vi i gang med at mobilisere danskerne til at bruge deres indflydelse som medlemmer overfor pensionsselskaberne,” fortæller Thomas Meinert Larsen.

Dødeligt nødvendigt
Forslaget går ud på, at pensionsselskaberne skal afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 2018.
Derudover skal pensionsselskaberne indgå i en mere kritisk dialog med olieselskaber for at få dem til at afvikle deres investeringer i såkaldte højrisiko olieudvindingsprojekter.
Det er eksempelvis olieudvinding i tjæresand, dybvandsboringer samt udvinding fra særligt følsomme områder i Arktis.

“Det er dødeligt nødvendigt, at vi hurtigst muligt får sat gang i den grønne omstilling. Det er forkert både etisk og moralsk at fortsætte med at finansiere en fossil sektor, og det vil vi ikke mere være med til,” understreger Thomas Meinert Larsen, der er lektor på Københavns Universitet.

Skal man til at have smagsdommere i pensionsselskaberne?

“Det har man jo allerede for eksempel i forhold til, at man ikke vil investere i børnearbejde, klyngebomber og atom-våben,” siger Thomas Meinert Larsen.

Dårlig investering
Udover det kritisable i at investere i energikilder, der bidrager til den globale opvarmning, så mener Ansvarlig Fremtid også, at der er økonomiske grunde til at investere anderledes.

“Flere finansanalytikere advarer om en CO2-boble, som kan blive resultatet, når regeringer beslutter at regulere drivhusgasser,” siger Thomas Meinert Larsen og uddyber:

“Når man skal nå det internationalt vedtagne mål, at verdens gennemsnitlige temperatur maksimalt må stige to grader, er man nødt til at stoppe brugen af fossile brændsler. Derved kan vi alligevel ikke tjene penge på dem mere.”

Globalt har man i de senere år set en tendens til, at flere investeringsselskaber og banker fraråder investeringer i fossilt brændstof.
For eksempel har Nordea Asset Management, der er Nordens største investeringsforvalter, meddelt, at man ikke længere vil købe aktier i kulindustrien.

Tænketank advarer 
Den britiske tænketank Carbon Tracker Initiative advarer også om, at investering i kul, olie og gas kan blive en dårlig forrretning, skrev Politiken tidligere i år.
“Børsnoterede selskaber sidder på langt større reserver af kul, olie og gas, end vi kan tillade os at udnytte, hvis den globale opvarmning ikke skal løbe løbsk. Derfor skal pensionsselskaber og andre investorer med en lang tidshorisont tænke sig godt om i forhold til investeringer i disse selskaber. De risikerer simpelthen at blive en rigtig dårlig forretning,” lød budskabet fra Carbon Tracker Initiative, som er stiftet af personer med bred erfaring fra finanssektoren.

Kompromis
Sidste år blev et mere vidtgående forslag om at frasælge alle investeringer i fossile brændsler forkastet af MP Pensions generalforsamling med 51 procent imod og 49 procent for.

Derfor håber Ansvarlig Fremtid, at det såkaldte kompromisforslag vil få flertallets opbakning.
Bestyrelsen i MP Pension er dog ikke forpligtet til at følge generalforsamlingens beslutning.

Foreløbigt har bestyrelsen i MP Pension meldt ud, at den anerkender, at der er medlemmer, som ikke ønsker at investere i fossile brændsler.

“Vi har besluttet at sætte gang i en grundig analyse af mulighederne for at tilbyde dem en investeringsfond, hvor de slipper for ikke bare kul, men også olie og gas,” fortæller Erik Alstrup, der er fungerende formand for MP Pension.

Bestyrelsen afviser frasalg
Bestyrelsen tror dog ikke på frasalg, som den egentlige løsning på klimaudfordringen.

“Hvis man sælger sine aktier, bliver de bare købt af andre investorer, og det gavner ikke miljøet,” siger Erik Alstrup og tilføjer:

“Vi tror i stedet på at tage ansvaret på os og udnytte vores ejerskab til at påvirke ikke bare udvindingsselskaberne, men også de energitunge virksomheder.”

“Men hvis forslaget får flertal på generalforsamlingen, vil bestyrelsen så ikke lytte til det?”

“Det vil ikke være ansvarligt af os som bestyrelse uden videre at sætte gang i frasalg. Det kan få stor betydning for, hvor mange penge medlemmerne har til rådighed, når de skal nyde livet efter arbejdsmarkedet. Bestyrelsen – og de medlemmer, der måtte overveje at gå ind i en fossilfri fond – har behov for et ordentlig grundlag at vurdere tingene ud fra,” siger Erik Alstrup.

Det argument holder dog ikke ifølge Ansvarlig fremtid, da investeringer i kul,olie og gas kun udgør to procent af de samlede investeringer i pensionskassen.

“Den endelig pensionsudbetaling er altså ikke afhængig af de investeringer, og vores udbytte vil ikke blive påvirket, hvis vi frasælger dem,” siger Thomas Meinert Larsen.

MP Pensions generalforsamling finder sted den 16. april i København.

 

 

 

Ansvarlig fremtid

  • Ansvar Fremtid er et netværk, der forsøger at sætte fokus på konkrete måder at bekæmpe klimakrisen.
  • Se mere om forslaget og begrundelser på ansvarligfremtid.dk

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater